Το ΦΕΚ με την τοπική αρμοδιότητα των αστυνομικών υπηρεσιών μετά την αναδιάρθρωση

Posted by DEKA on Σάββατο, Μαΐου 06, 2017
Καθορισμός τοπικής αρμοδιότητας περιφερειακών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 8 παρ. 5 και 11 παρ. 6 του ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄ 152), όπως το δεύτερο άρθρο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ.1 του ν. 1590/1986 (Α΄ 49).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 1 του ν. 4249/2014 «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις» (Α΄ 73).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παράγραφος β΄ περίπτωση 4 της 7004/3/67 από 19-5-2015 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης επί θεμάτων Ελληνικής Αστυνομίας σε υφιστάμενα Υπηρεσιακά όργανα» (Β΄ 979).
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ
ΤΟΠΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΜΕΑ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ (Γ.Α.Δ.Α.)

Άρθρο 1
Τοπική αρμοδιότητα Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής.
Η τοπική αρμοδιότητα της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής και υφισταμένων της Υπηρεσιών καθορίζεται ως ακολούθως:
1. Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής
Περιλαμβάνει τις περιοχές δικαιοδοσίας των υφισταμένων της Υπηρεσιών.
2. Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής
Ταυτίζεται με την περιφέρεια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής.
α. Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών.
(1) Τμήμα Ασφάλειας Ακροπόλεως.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος.
(2) Τμήμα Ασφάλειας Συντάγματος.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος.
(3) Τμήμα Ασφάλειας Παγκρατίου.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος.
(4) Τμήμα Ασφάλειας Ομονοίας.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος.
(5) Τμήμα Ασφάλειας Εξαρχείων.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος.
(6) Τμήμα Ασφάλειας Κυψέλης.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος.
(7) Τμήμα Ασφάλειας Κολωνού.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος.
(8) Τμήμα Ασφάλειας Πατησίων.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος.
(9) Τμήμα Ασφάλειας Αγίου Παντελεήμονα.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος.
(10) Τμήμα Ασφάλειας Αμπελοκήπων.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος.
(11) Τμήμα Ασφάλειας Γαλατσίου.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος.
(12) Τμήμα Ασφάλειας Δάφνης – Υμηττού.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος.
(13) Τμήμα Ασφάλειας Καισαριανής.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος.
(14) Τμήμα Ασφάλειας Νέας Σμύρνης.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος.
(15) Τμήμα Ασφάλειας Παλαιού Φαλήρου.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος.
(16) Τμήμα Ασφάλειας Αγίου Δημητρίου.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος.
(17) Τμήμα Ασφάλειας Βύρωνα.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος.
(18) Τμήμα Ασφάλειας Ζωγράφου.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος.
(19) Τμήμα Ασφάλειας Καλλιθέας.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος.
β. Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Πειραιώς.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πειραιώς.
(1) Τμήμα Ασφάλειας Δημοτικού Θεάτρου.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος.
(2) Τμήμα Ασφάλειας Καμινίων-Νέου Φαλήρου.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος.
(3) Τμήμα Ασφάλειας Κερατσινίου – Δραπετσώνας.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος.
(4) Τμήμα Ασφάλειας Κορυδαλλού.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος.
(5) Τμήμα Ασφάλειας Μοσχάτου – Ταύρου.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος.
(6) Τμήμα Ασφάλειας Νίκαιας - Αγίου Ιωάννου Ρέντη.
Ταυτίζεται με τις περιφέρειες των Αστυνομικών Τμημάτων Νίκαιας και Αγίου Ιωάννου Ρέντη.
(7) Τμήμα Ασφάλειας Περάματος.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος.
(8) Τμήμα Ασφάλειας Σαλαμίνας.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος.
γ. Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Δυτικής Αττικής.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής.
(1) Τμήμα Ασφάλειας Πετρούπολης.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος.
(2) Τμήμα Ασφάλειας Αγίας Βαρβάρας.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος.
(3) Τμήμα Ασφάλειας Αιγάλεω.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος.
(4) Τμήμα Ασφάλειας Φυλής.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος.
(5) Τμήμα Ασφάλειας Ασπροπύργου.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος.
(6) Τμήμα Ασφάλειας Αχαρνών.
Ταυτίζεται με τις περιφέρειες των Αστυνομικών Τμημάτων Α΄ Αχαρνών και Β΄ Αχαρνών – Ολυμπιακού Χωριού.
(7) Τμήμα Ασφάλειας Ελευσίνας.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος.
(8) Τμήμα Ασφάλειας Χαϊδαρίου.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος.
(9) Τμήμα Ασφάλειας Ιλίου.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος.
(10) Τμήμα Ασφάλειας Μάνδρας – Ειδυλλίας.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του Αστυνομικού Τμήματος Μάνδρας – Ειδυλλίας και του Αστυνομικού Σταθμού Βιλίων.
(11) Τμήμα Ασφάλειας Μεγαρέων.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του Αστυνομικού Τμήματος Μεγαρέων και του Αστυνομικού Σταθμού Νέας Περάμου.
(12) Τμήμα Ασφάλειας Περιστερίου.
Ταυτίζεται με τις περιφέρειες των Α΄ και Β΄ Αστυνομικών Τμημάτων Περιστερίου.
(13) Τμήμα Ασφάλειας Αγίων Αναργύρων – Καματερού.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος.
(14) Τμήμα Ασφάλειας Ζεφυρίου.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος.
δ. Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Βορειοανατολικής Αττικής.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια της Διεύθυνσης Αστυνομίας Βορειοανατολικής Αττικής.
(1) Τμήμα Ασφάλειας Αγίας Παρασκευής.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος.
(2) Τμήμα Ασφάλειας Βριλησσίων.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος.
(3) Τμήμα Ασφάλειας Αμαρουσίου.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος και του Αστυνομικού Τμήματος Ο.Α.Κ.Α.
(4) Τμήμα Ασφάλειας Σπάτων – Αρτέμιδος.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος.
(5) Τμήμα Ασφάλειας Χαλανδρίου.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος.
(6) Τμήμα Ασφάλειας Ηρακλείου.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος.
(7) Τμήμα Ασφάλειας Ραφήνας – Πικερμίου.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος.
(8) Τμήμα Ασφάλειας Μαραθώνος.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος.
(9) Τμήμα Ασφάλειας Μεταμόρφωσης.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος.
(10) Τμήμα Ασφάλειας Νέας Ιωνίας.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος.
(11) Τμήμα Ασφάλειας Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος.
(12) Τμήμα Ασφάλειας Παιανίας.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος.
(13) Τμήμα Ασφάλειας Πεύκης – Λυκόβρυσης.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος.
(14) Τμήμα Ασφάλειας Παπάγου – Χολαργού.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος.
(15) Τμήμα Ασφάλειας Πεντέλης.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος.
(16) Τμήμα Ασφάλειας Φιλοθέης – Ψυχικού.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος.
(17) Τμήμα Ασφάλειας Ωρωπού.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος και του Αστυνομικού Τμήματος Αυλώνος.
(18) Τμήμα Ασφάλειας Κηφισιάς.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος.
(19) Τμήμα Ασφάλειας Διονύσου.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του Αστυνομικού Τμήματος Διονύσου και του Αστυνομικού Σταθμού Φρουράς Τατοΐου.
(20) Τμήμα Ασφάλειας Παλλήνης.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος.
ε. Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Νοτιοανατολικής Αττικής.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια της Διεύθυνσης Αστυνομίας Νοτιοανατολικής Αττικής.
(1) Τμήμα Ασφάλειας Αλίμου.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος.
(2) Τμήμα Ασφάλειας Σαρωνικού.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του Αστυνομικού Τμήματος Σαρωνικού και του Αστυνομικού Σταθμού Καλυβίων.
(3) Τμήμα Ασφάλειας Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος.
(4) Τμήμα Ασφάλειας Γλυφάδας.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος.
(5) Τμήμα Ασφάλειας Ελληνικού – Αργυρούπολης.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος.
(6) Τμήμα Ασφάλειας Ηλιούπολης.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος.
(7) Τμήμα Ασφάλειας Λαυρεωτικής.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος.
(8) Τμήμα Ασφάλειας Κρωπίας.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος.
(9) Τμήμα Ασφάλειας Μαρκόπουλου – Μεσογαίας.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος.
(10) Τμήμα Ασφάλειας Κερατέας.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος.
στ. Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Αθηνών.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών.
ζ. Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Πειραιώς.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Πειραιώς.
η. Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Δυτικής Αττικής.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Δυτικής Αττικής.
θ. Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Βορειοανατολικής Αττικής.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Βορειοανατολικής Αττικής.
ια. Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Νοτιοανατολικής Αττικής.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Νοτιοανατολικής Αττικής.
ι. Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Αερολιμένα Αθηνών.
Περιλαμβάνει τον περιφραγμένο και οριοθετημένο χώρο στον οποίο εκτείνονται οι εγκαταστάσεις του αερολιμένα Αθηνών.
3. Διεύθυνση Αστυνομίας Αθηνών.
Περιλαμβάνει τις περιοχές δικαιοδοσίας των Αστυνομικών Τμημάτων που υπάγονται διοικητικά σ’ αυτή.
α. Αστυνομικό Τμήμα Ομονοίας.
Περιλαμβάνει τμήμα της διοικητικής περιφέρειας του δήμου Αθηναίων, που περικλείεται από τις κατωτέρω οδούς:
Από τη συμβολή των οδών Ιουλιανού και 28ης κτωβρίου (Πατησίων), συνέχεια 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων), Αιόλου, Λυκούργου, Αθηνάς, Ερμού έως τη συμβολή της με Πειραιώς, αριστερά Πειραιώς, συνεχίζει Πειραιώς συμπεριλαμβάνοντας το αθλητικό κέντρο ΣΕΡΑΦΕΙΟ Κολυμβητήριο ως και τις λοιπές αθλητικές εγκαταστάσεις, νοητά έως την οδό Αμφιπόλεως, συνέχεια Αμφιπόλεως, δεξιά Βασιλείου του Μεγάλου, αριστερά Κωνσταντινουπόλεως, συνέχεια Ιωαννίνων, δεξιά Κωνσταντινουπόλεως μέχρι τη συμβολή της με την οδό Σεπολίων, δεξιά Σεπολίων (γραμμές Ο.Σ.Ε.) δεξιά Κωνσταντινουπόλεως, Ζαχιά, Δομοκού, Λιοσίων, Ιουλιανού έως τη συμβολή της με την 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων).
β. Αστυνομικό Τμήμα Συντάγματος.
Περιλαμβάνει τμήμα της διοικητικής περιφέρειας του δήμου Αθηναίων, που περικλείεται από τις κατωτέρω οδούς:
Από τη συμβολή των οδών Σταδίου και Εδουάρδου Λω, συνεχίζει Σίνα, Οίτης, Ευέλπιδος Ρογκάκου Ηλία, Κλεομένους, Λουκιανού, Αριστίππου μέχρι τελεφερίκ Λυκαβηττού, αριστερά Χοϊδά, Αριστοδήμου, Κλεομένους συνεχίζει Αθηναίων Εφήβων, δεξιά Λάχητος, συνεχίζει Κόκκαλη Π., Βασιλίσσης Σοφίας, Λούρου Κ., συνεχίζει Λαοδικείας, Νυμφαίου, Βακχυλίδου, Αλκμάνος, Σατόμης, Ρούμελης, διασχίζει κάθετα το άλσος των Ιλισίων, δεξιά Ούλωφ Πάλμε, δεξιά Ευφρονίου, Διοχάρους, Ουμπλιανής, Λ. Βασ. Αλεξάνδρου, αριστερά Μιχαλακοπούλου, αριστερά Λ. Βασ. Κωνσταντίνου, συνεχίζει το κατερχόμενο της οδού Αρδηττού, δεξιά Αθανασίου Διάκου, Λ. Συγγρού, Λ. Βασ. Αμαλίας, Σιμωνίδου, Φιλελλήνων, Σταδίου μέχρι τη συμβολή της με την οδό Εδουάρδου Λω.
γ. Αστυνομικό Τμήμα Ακροπόλεως.
Περιλαμβάνει τμήμα της διοικητικής περιφέρειας του δήμου Αθηναίων, που περικλείεται από τις κατωτέρω οδούς:
Από τη συμβολή των οδών Αιόλου και Πανεπιστημίου, Πανεπιστημίου, Εδουάρδου Λω, Σταδίου, Φιλελλήνων, Σιμωνίδου, Λ. Βασιλ. Αμαλίας, Συγγρού, Αμβρ. Φραντζή, Κασομούλη, Λ. Βουλιαγμένης, Φιλομήλας, Ζεύξιδος, Ελευθερίας, Γράμμου, Μπακνανά, Βιέννα, Ακρωτηρίου, Πρασνίκα, Κράτητος μέχρι τη συμβολή της με Λ. Συγγρού, δεξιά Λ. Συγγρού, αριστερά Λαγουμιτζή, Καλλιρρόης, Χαμοστέρνας, Πειραιώς έως τη συμβολή της με την Ερμού, συνέχεια Ερμού, Αθηνάς, Λυκούργου, Αιόλου μέχρι την συμβολή της με την Πανεπιστημίου.
δ. Αστυνομικό Τμήμα Εξαρχείων.
Περιλαμβάνει τμήμα της διοικητικής περιφέρειας του δήμου Αθηναίων, που περικλείεται από τις κατωτέρω οδούς:
Από τη συμβολή των οδών 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) και Λ. Αλεξάνδρας, Λ. Αλεξάνδρας μέχρι την οδό Κονιάρη, δεξιά Κονιάρη, συνεχίζει Αθηναίων Εφήβων, περιμετρικά του λόφου Λυκαβηττού μέχρι την οδό Ευέλπιδος Ρογκάκου Ηλία, αριστερά Οίτης, Σίνα, Λ. Βενιζέλου Ελευθερίου (Πανεπιστημίου), δεξιά 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) μέχρι τη συμβολή της με τη Λ. Αλεξάνδρας.
ε. Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης.
Περιλαμβάνει τμήμα της διοικητικής περιφέρειας του δήμου Αθηναίων, που περικλείεται από τις κατωτέρω οδούς:
Από τη συμβολή των οδών 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) και Αμοργού, συνεχίζει την οδό Αμοργού, Τραυλαντώνη, Ελίκωνος, δεξιά λόφου Ελίκωνος, αριστερά Κοκκερέλ, Αγίων Αναργύρων, Λεοντίου, Γανυμήδου, Κουρτίου, Ειρηναίου, Ωρίων, Αυξεντίου, Ελληνικού, διασχίζει κάθετα την ανώνυμη οδό διέρχεται δεξιά της εκκλησίας του Προφήτη Ηλίου, δεξιά την ανώνυμη οδό και διασχίζει νοητώς τη δεξιά πλευρά του Αττικού Άλσους μέχρι την οδό Μουσών, συνέχεια ακολουθεί δεξιά την οδό Καρπενησιώτη, συνεχίζει την οδό Μπουαίων, Αυγερινού, Ανηφορίτη, Σπυριδόγιαννη, Ζολιώτη, Λουκάρεως, Λ. Αλεξάνδρας, δεξιά 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) μέχρι τη συμβολή της με την οδό Αμοργού.
στ. Αστυνομικό Τμήμα Παγκρατίου.
Περιλαμβάνει τμήμα της διοικητικής περιφέρειας του δήμου Αθηναίων, που περικλείεται από τις κατωτέρω οδούς:
Από τη συμβολή των οδών Μιχαλακοπούλου και Βασ. Αλεξάνδρου, Αντήνορος, Ιοφώντος, Φορμίωνος, Αρήτης, Νικηφορίδη, Ιλιάδος μέχρι τη Δικαιάρχου, Αριστερά Δικαιάρχου, Φίλωνος, Αλφειωνίας, Πάφρας, Ερασινίδου, Μαιάνδρου, λοξά αριστερά Αμφιδάμαντος ( Ευαγγελικής Σχολής), δεξιά Ηπείρου, Χρυσίππου, δεξιά Λ. Βουλιαγμένης, αριστερά Κασομούλη μέχρι Αμβρ. Φραντζή, συνέχεια Αμβρ. Φραντζή, δεξιά Συγγρού, Αθ. Διάκου, Λ. Αρδηττού, Βασιλ. Κωνσταντίνου μέχρι τη συμβολή της με την Μιχαλακοπούλου, δεξιά Μιχαλακοπούλου μέχρι Βασ. Αλεξάνδρου.
ζ. Αστυνομικό Τμήμα Κολωνού.
Περιλαμβάνει τμήμα της διοικητικής περιφέρειας του δήμου Αθηναίων, που περικλείεται από τις κατωτέρω οδούς:
Από τη συμβολή Λ. Κηφισού και Δυρραχίου, Σεπολίων, δεξιά Κωνσταντινουπόλεως, αριστερά Ιωαννίνων, Κωνσταντινουπόλεως, δεξιά Βασιλείου του Μεγάλου - Π. Ράλλη, συνέχεια Π. Ράλλη μέχρι Σαλαμινίας, συνέχεια Σαλαμινίας, δεξιά Αγίας Άννης, συνέχεια Μαρκόνι, Λ. Αθηνών, Λ. Κηφισού έως τη συμβολή της με Δυρραχίου.
η. Αστυνομικό Τμήμα Πατησίων.
Περιλαμβάνει τμήμα της διοικητικής περιφέρειας του δήμου Αθηναίων, που περικλείεται από τις κατωτέρω οδούς:
Από τη συμβολή οδών Πτολεμαίων και Ωρωπού, συνεχίζει δεξιά Ωρωπού, Αετοράχης, Καστελλίου, Πασσώβ, Δρίσκου, Άλτεως, Σπον, Ελικώνος, Τραυλαντώνη, Αμοργού, Πατησίων, Νικοπόλεως, συνεχίζει Καπιδάκη, δεξιά Στρατηγού Δαγκλή, Ρικάκη, Αγίου Δημητρίου Όπλων, αριστερά Ζορμπά, Λιοσίων, Λ. Κηφισού, Περισσού, συνέχεια Επικλέους, συνεχίζει νοητώς με προέκταση Σινοπούλου, Πτολεμαίων.
θ. Αστυνομικό Τμήμα Αγίου Παντελεήμονα.
Περιλαμβάνει τμήμα της διοικητικής περιφέρειας του δήμου Αθηναίων, που περικλείεται από τις κατωτέρω οδούς:
Από τη συμβολή της Λ. Κηφισού με οδό Λιοσίων, συνεχίζει δεξιά Λιοσίων, Ζορμπά, Αγίου Δημητρίου Όπλων, Ρικάκη, Στρατηγού Δαγκλή, Καπιδάκη, διασχίζει κάθετα τη Λ. Ιωνίας (γραμμές Η.Σ.Α.Π.) και συνεχίζει Νικοπόλεως, 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων), Ιουλιανού, Λιοσίων, Δομοκού, Ζαχιά, δεξιά Κωνσταντινουπόλεως, Σεπολίων, αριστερά Αγίου Μελετίου, δεξιά Δυρραχίου, Λ. Κηφισού και μέχρι τη συμβολή της με την οδό Λιοσίων.
ι. Αστυνομικό Τμήμα Αμπελοκήπων.
Περιλαμβάνει τμήμα της διοικητικής περιφέρειας του δήμου Αθηναίων, που περικλείεται από τις κατωτέρω οδούς:
Από τη συμβολή των οδών Καρπενησιώτη και Μουσών, συνεχίζει Μουσών-Κατεχάκη-Π. Κανελλοπούλου μέχρι τη διασταύρωσή της με την οδό Πίνδου, κατέρχεται δεξιά την προέκταση της οδού Κοκκινοπούλου μέχρι τη συμβολή της με την Λ. Γεωργ. Παπανδρέου, συνεχίζει δεξιά μέχρι την οδό Παπαδιαμαντοπούλου, αριστερά Παπαδιαμαντοπούλου μέχρι Λαοδικείας, δεξιά Λαοδικείας, συνεχίζει Λούρου, δεξιά Λ. Βασ. Σοφίας, αριστερά Κόκκαλη Π., συνεχίζει Λάχητος, αριστερά Αθηναίων Εφήβων, δεξιά Κονιάρη, αριστερά Λ. Αλεξάνδρας, δεξιά Λουκάρεως, δεξιά Ζολιώτη, αριστερά Σπυριδόγιαννη, δεξιά Ανηφορίτη, αριστερά Αυγερινού, συνεχίζει Μπουαίων Καρπενησιώτη μέχρι τη συμβολή της με την οδό Μουσών.
ια. Αστυνομικό Τμήμα Γαλατσίου.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Γαλατσίου.
ιβ. Αστυνομικό Τμήμα Καλλιθέας.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Καλλιθέας.
ιγ. Αστυνομικό Τμήμα Ζωγράφου.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Ζωγράφου.
ιδ. Αστυνομικό Τμήμα Βύρωνα.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Βύρωνα.
ιε. Αστυνομικό Τμήμα Καισαριανής.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Καισαριανής και το τμήμα της διοικητικής περιφέρειας του δήμου Αθηναίων, που περικλείεται από τις κατωτέρω οδούς:
Από τη συμβολή των οδών Φορμίωνος και Ιοφώντος, δεξιά Αντήνορος, Λεωφόρος Βασιλέως Αλεξάνδρου, Ουμπλιανής, Διοχάρους, Ευφρονίου, Ούλωφ Πάλμε μέχρι το ύψος της οδού Ταξίλου, κατέρχεται δεξιά στην πίσω πλευρά της Πανεπιστημιούπολης, συνεχίζει όπισθεν και περιμετρικά της περίφραξης του Ε.Α.Κ. Ιλισίων και εξέρχεται μέχρι τη συμβολή των οδών Γάζης και Ταξίλου, συνεχίζει δεξιά την Ταξίλου και στη συμβολή της με την οδό Εκβατάνων, εισέρχεται εκ νέου στην Πανεπιστημιούπολη, συνεχίζει όπισθεν και περιμετρικά του Σχολικού συγκροτήματος Υδάσπου, εξέρχεται στη συμβολή των οδών Ιαξάρτου και Υδάσπου, δεξιά Υδάσπου, αριστερά μέχρι τη στοά και συνεχίζει την ανώνυμη οδό μέχρι το Άλσος Ηριδανού, δεξιά Λεωφόρος Κατεχάκη μέχρι τους σηματοδότες της Καισαριανής, κατέρχεται δεξιά το Λόφο Αράπη μέχρι την οδό Αμασείας, συνεχίζει Αμασείας, Φορμίωνος και μέχρι τη συμβολή της με την οδό Ιοφώντος. Επιπλέον, στην εδαφική αρμοδιότητα ανήκει η ευρύτερη περιοχή πέραν της Λεωφόρου Κατεχάκη που περιλαμβάνει το Μοναστήρι της Καισαριανής και μέχρι την κορυφογραμμή του όρους Υμηττού.
ιστ. Αστυνομικό Τμήμα Παλαιού Φαλήρου.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Παλαιού Φαλήρου.
ιζ. Αστυνομικό Τμήμα Νέας Σμύρνης.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Νέας Σμύρνης.
ιη. Αστυνομικό Τμήμα Αγίου Δημητρίου.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Αγίου Δημητρίου.
ιθ. Αστυνομικό Τμήμα Δάφνης – Υμηττού.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Δάφνης - Υμηττού.
κ. Τμήμα Τουριστικής Αστυνομίας Αθηνών.
Περιλαμβάνει την περιοχή δικαιοδοσίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών.
4. Διεύθυνση Αστυνομίας Πειραιώς
Περιλαμβάνει τις περιοχές δικαιοδοσίας των Αστυνομικών Τμημάτων που υπάγονται διοικητικά σ’ αυτή.
α. Αστυνομικό Τμήμα Δημοτικού Θεάτρου.
Περιλαμβάνει τμήμα της διοικητικής περιφέρειας του δήμου Πειραιώς, που περικλείεται από τις κατωτέρω οδούς:
Από τον Ο.Λ.Π. επί της Ακτής Μιαούλη, Ακτή Ποσειδώνος, Ακτή Καλλιμασιώτη δεξιά στην οδό Κόνωνος
(Γραμμές Ο.Σ.Ε.), αριστερά στην οδό Αθηνών, συνέχεια Λεωφ. Αθηνών – Πειραιώς μέχρι και Μικράς Ασίας, (νοητή ευθεία πάνω από την αυτοκινητογέφυρα) έως την οδό Μπιζανίου, Τσακάλωφ, Νέστωρος, Δεξίππου, Χέϋδεν, δεξιά Μίνωος, Ν. Βότση έως τη συμβολή με την Ακτή Κουμουνδούρου, συνέχεια Παπαδιαμάντη, αριστερά Επιδαύρου, αριστερά Βασ. Πέτρου Σερβίας, συνέχεια Λεωφ. Βασ. Παύλου, συνέχεια Ακτή Κουντουριώτου, συνέχεια Ακτή Μουτσοπούλου, συνέχεια Ακτή
Θεμιστοκλέους.
β. Αστυνομικό Τμήμα Καμινίων – Νέου Φαλήρου.
Περιλαμβάνει τμήμα της διοικητικής περιφέρειας του δήμου Πειραιώς, που περικλείεται από τις κατωτέρω οδούς:
Από την Ακτή Κονδύλη και Μαυρομιχάλη, συνεχίζει την Ακτή Κονδύλη έως τις γραμμές του Ο.Σ.Ε., δεξιά τις γραμμές του Ο.Σ.Ε. έως Αναπαύσεως, αριστερά Αναπαύσεως, Υπαπαντής, Μεγ. Αλεξάνδρου, Καλοκαιρινού, δεξιά Σαλαμίνος (Π. Ράλλη), δεξιά Δογάνης, αριστερά Έλλης, συνεχίζει Ικτίνου, δεξιά Θερμοπυλών, αριστερά Αγ. Λαύρας, δεξιά Αντιπλοιάρχου Π. Βλαχάκου, αριστερά Πέντε Πηγαδίων, συνεχίζει Ιπποκράτους, αριστερά Ασκληπιού, δεξιά Θυμάτων κατοχής (αδιέξοδο), νοητή ευθεία και αριστερά έως Μεγάρων, συνέχεια Μεγάρων, δεξιά Μπελογιάννη (Χρυσουπόλεως), δεξιά Αρμενίων Αγωνιστών (Αμφίσσης), δεξιά Θηβών, αριστερά Αργυροκάστρου, δεξιά Κεχαγιά, διασχίζει τις γραμμές του Ο.Σ.Ε., αμέσως αριστερά δίπλα στις γραμμές, συνεχίζει την οδό Σπυρίδωνος έως Αγ. Ιωάννου Ρέντη, αριστερά Αγ. Ιωάννου Ρέντη, δεξιά Χρ. Σμύρνης μέχρι Λεωφ. Αθηνών – Πειραιώς, συνεχίζει αριστερά Λεωφ. Αθηνών – Πειραιώς μέχρι τη συμβολή με τη Λεωφ. Κηφισού, συνεχίζει δεξιά τη Λεωφόρο μέχρι τη συμβολή της με τη Λεωφ. Εθνάρχου Μακαρίου (Λεωφ. Ποσειδώνος) η οποία προεκτείνεται έως την Ακτή Πρωτοψάλτη, συνεχίζει την Ακτή Κουμουνδούρου έως τη συμβολή της με τη Ν. Βότση, αριστερά την οδό Μίνωος, Χέϋδεν, Δεξίππου, Νέστωρος, Τσακάλωφ, Μπιζανίου, συνεχίζει αριστερά διασχίζοντας κάθετα την Ομηρίδου Σκυλίτση, νοητή ευθεία πάνω από την αυτοκινητογέφυρα έως την οδό Μικράς Ασίας, συνεχίζει Μικράς Ασίας έως τη συμβολή αυτής με τη Λεωφ. Αθηνών – Πειραιώς, οδός Αθηνών, Αγ. Διονυσίου μέχρι Μαυρομιχάλη.
γ. Αστυνομικό Τμήμα Αγίου Ιωάννου Ρέντη.
Περιλαμβάνει τμήμα της διοικητικής περιφέρειας του δήμου Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη, που περικλείεται από τις κατωτέρω οδούς:
Από τη συμβολή των οδών Θηβών και Π. Ράλλη, δεξιά Π. Ράλλη, δεξιά της Αγ. Άννης, αριστερά Ειρήνης, δεξιά Πρ. Δανιήλ, αριστερά Ταύρου, δεξιά Θέμιδος, Σικιαρίδη Β., Λεωφ. Αθηνών – Πειραιώς, δεξιά Πολυκράτους, αριστερά Δαβάκη, συνέχεια Κονδύλη, δεξιά Κοντόνη, αριστερά Λεωφ. Κηφισού, δεξιά Λεωφ. Αθηνών – Πειραιώς, δεξιά Χρυσ. Σμύρνης, αριστερά Αγ. Ι. Ρέντη, δεξιά Σπυρίδωνος, δεξιά γραμμές του Ο.Σ.Ε. έως Κεχαγιά, αριστερά Αργυροκάστρου, δεξιά Θηβών έως Π. Ράλλη.
δ. Αστυνομικό Τμήμα Νίκαιας.
Περιλαμβάνει τμήμα της διοικητικής περιφέρειας του δήμου Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη, που περικλείεται από τις κατωτέρω οδούς:
Από την κορυφογραμμή, Δάφνης, Κλεάρχου, Γκίνη Ειρήνης, δεξιά Φαίδωνος, αριστερά Κρυστάλλη, αριστερά Βουρνόβα, δεξιά Ποταμού, συνεχίζει Ατταλείας, αριστερά Μιαούλη, αριστερά Πατρόκλου, αριστερά Παράσχου Αχ., συνεχίζει Λήμνου, δεξιά Κυτυώρων, αριστερά Επτανήσου, δεξιά Αγ. Γεωργίου, δεξιά Ευξείνου Πόντου, δεξιά Λυκαβηττού, δεξιά Θηβών, δεξιά Αρμενίων Αγωνιστών Εθν. Αντιστάσεως, αριστερά Μπελογιάννη Ν., αριστερά Μεγάρων, δεξιά Θυμάτων κατοχής, αριστερά Ασκληπιού, δεξιά Ιπποκράτους, συνεχίζει Πέντε Πηγαδίων, Αντ. Π. Βλαχάκου, δεξιά Αγίας Λαύρας, Θερμοπυλών, συνεχίζει Ικτίνου, συνεχίζει Έλλης, Δογάνης, Πέτρου Ράλλη, αριστερά Ακροπόλεως, Χανίων, Σαμοθράκης, Φαρμακίδου, Μυστρά, Δερβενακίων, Μαραθωνομάχων, αριστερά Γρ. Λαμπράκη, δεξιά Νήσου Κω, αριστερά Στρατηγού Μακρυγιάννη και στη συνέχεια ακολουθεί μη χαρτογραφημένη περιοχή.
ε. Αστυνομικό Τμήμα Κορυδαλλού.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Κορυδαλλού.
στ. Αστυνομικό Τμήμα Κερατσινίου – Δραπετσώνας.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας καθώς και τη νήσο Ψυτάλλεια.
ζ. Αστυνομικό Τμήμα Μοσχάτου – Ταύρου.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Μοσχάτου – Ταύρου.
η. Αστυνομικό Τμήμα Περάματος.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Περάματος.
θ. Αστυνομικό Τμήμα Αίγινας.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια των δημοτικών κοινοτήτων Αίγινας και Κυψέλης, καθώς και της τοπικής κοινότητας Πέρδικας του δήμου Αίγινας. Επίσης περιλαμβάνει τις ακατοίκητες νησίδες Λαγούσα, Λαγουσάκι, Σταχτορροή και Υψηλή του ιδίου δήμου.
ι. Αστυνομικός Σταθμός Μεσαγρού.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια των δημοτικών κοινοτήτων Βαθέος και Μεσαγρού του δήμου Αίγινας.
ια. Αστυνομικός Σταθμός Αγκιστρίου.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Αγκιστρίου.
ιβ. Αστυνομικό Τμήμα Κυθήρων.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια των τοπικών κοινοτήτων Κυθήρων, Καρβουνάδων, Κοντολιάνικων, Λιβαδίου, Μυλοποτάμου, Μυρτιδίων και Φρατσίων του δήμου Κυθήρων, καθώς και τις ακατοίκητες νησίδες Αντιδραγονέρα, Αυγό, Εξωνήσι, Καπέλο, Καρβουνονήσι, Κουφός, Κορνάρι, Λύδια, Μακρονήσι, Μέγα Δραγονέρα, Μεσανήσι, Ξερονήσι, Πρασινάδα και Στρογγύλλα του ιδίου δήμου.
ιγ. Αστυνομικός Σταθμός Αντικυθήρων.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια της δημοτικής ενότητας Αντικυθήρων του δήμου Κυθήρων, καθώς και τις ακατοίκητες νησίδες Λαγουβάρδος ή Πορέτι, Νησίδα Θημωνιές, Πρασονήσι ή Πόροι, Πλαγκουλήθρα ή Ναύτιλος και Ψείρα του ιδίου δήμου.
ιδ. Αστυνομικός Σταθμός Ποταμού.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια των τοπικών κοινοτήτων Ποταμού, Αρωνιαδίκων, Καραβά, Λογοθετιανίκων και Μητάτων του δήμου Κυθήρων.
ιε. Αστυνομικό Τμήμα Πόρου.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Πόρου.
ιστ. Αστυνομικό Τμήμα Τροιζήνας.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια της δημοτικής κοινότητας Γαλατά και των τοπικών κοινοτήτων Τακτικουπόλεως, Δρυόπης, Άνω Φαναρίων και Καρατζά της δημοτικής ενότητας Τροιζήνας του δήμου Τροιζηνίας Μεθάνων.
ιζ. Αστυνομικός Σταθμός Μεθάνων.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια των τοπικών κοινοτήτων Λουτρόπολης, Κουνουπίτσας, Κυψέλης και Μεγαλοχωρίου της δημοτικής ενότητας Μεθάνων του δήμου Τροιζηνίας Μεθάνων.
ιη. Αστυνομικό Τμήμα Σαλαμίνας.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Σαλαμίνας.
ιθ. Αστυνομικό Τμήμα Σπετσών.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Σπετσών.
κ. Αστυνομικό Τμήμα Ύδρας.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Ύδρας, καθώς και τις ακατοίκητες νησίδες Άγιος Ιωάννης, Άγιος Νικόλαος, Δοκός, Πλατονήσι, Σταυρονήσι και Τρικέρι του ιδίου δήμου.
κα. Τμήμα Τουριστικής Αστυνομίας Πειραιώς.
Περιλαμβάνει την περιοχή δικαιοδοσίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πειραιώς, πλην των περιοχών δικαιοδοσίας των Αστυνομικών Τμημάτων Αίγινας, Πόρου, Τροιζήνας, Ύδρας, Σπετσών και Κυθήρων.
5. Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής
Περιλαμβάνει τις περιοχές δικαιοδοσίας των Αστυνομικών Τμημάτων που υπάγονται διοικητικά σ’ αυτή.
α. Αστυνομικό Τμήμα Αιγάλεω.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Αιγάλεω.
β. Αστυνομικό Τμήμα Αγίας Βαρβάρας.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Αγίας Βαρβάρας.
γ. Α΄ Αστυνομικό Τμήμα Περιστερίου.
Περιλαμβάνει τμήμα της διοικητικής περιφέρειας του δήμου Περιστερίου, που περικλείεται από τις κατωτέρω οδούς:
Από τη συμβολή της Λ. Κηφισού με τη Λ. Αθηνών (κοίτη ποταμού – τρίδυμο γέφυρας) – δεξιά άξονας Λ. Αθηνών μέχρι Θηβών, Θηβών έως οδό Φλωρίνης, Φλωρίνης, Χίου, Χαιρώνειας, Μηλιάς, Ηρακλέους, Χανίων, Σολωμού, Ποσειδώνος (Δ. Φωλόπουλου), αριστερά Κύπρου, Σκαμάνδρου έως Λ. Κηφισού, Λ. Κηφισού δεξιά έως τη συμβολή της με τη Λ. Αθηνών.
δ. Β΄ Αστυνομικό Τμήμα Περιστερίου.
Περιλαμβάνει τμήμα της διοικητικής περιφέρειας του δήμου Περιστερίου, που περικλείεται από τις κατωτέρω οδούς:
Από τη συμβολή των οδών Θηβών και Λ. Αθηνών, δεξιά Λ. Αθηνών έως 28ης Οκτωβρίου, Πόντου, Καρύστου, Μοριά, Αγίας Τριάδος, συνέχεια νοητής γραμμής ανατολικά του στρατοπέδου Κ.Ε.Δ., κορυφογραμμή όρους Αιγάλεω (Κασκαντά), Μηλέας, αριστερά Αθηνάς, Περικλέους, Αρτέμιδος, Κωνσταντινουπόλεως, Γ. Σεφέρη έως Θηβών, δεξιά Θηβών έως τη συμβολή της με τη Λ. Αθηνών.
ε. Αστυνομικό Τμήμα Χαϊδαρίου.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Χαϊδαρίου.
στ. Αστυνομικό Τμήμα Φυλής.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια των δημοτικών ενοτήτων Φυλής και Άνω Λιοσίων του δήμου Φυλής.
ζ. Α΄ Αστυνομικό Τμήμα Αχαρνών.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Αχαρνών, πλην του κτήματος Τατοΐου, του πολεοδομικού συγκροτήματος Ολυμπιακού Χωριού και του οικισμού Βαρυμπόμπης.
η. Β΄ Αστυνομικό Τμήμα Αχαρνών – Ολυμπιακού Χωριού.
Περιλαμβάνει το πολεοδομικό συγκρότημα του Ολυμπιακού Χωριού του δήμου Αχαρνών, τη διοικητική περιφέρεια του οικισμού Βαρυμπόμπης, καθώς και της δημοτικής ενότητας Θρακομακεδόνων του ιδίου δήμου.
θ. Αστυνομικό Τμήμα Ιλίου.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Ιλίου.
ι. Αστυνομικό Τμήμα Πετρούπολης.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Πετρούπολης.
ια. Αστυνομικό Τμήμα Ελευσίνας.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Ελευσίνας.
ιβ. Αστυνομικό Τμήμα Ασπροπύργου.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Ασπροπύργου.
ιγ. Αστυνομικό Τμήμα Μάνδρας – Ειδυλλίας.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια της δημοτικής ενότητας Μάνδρας του δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας.
ιδ. Αστυνομικός Σταθμός Βιλίων.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια των δημοτικών ενοτήτων Βιλίων και Οινόης του δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας.
ιε. Αστυνομικό Τμήμα Μεγαρέων.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Μεγαρέων, πλην της δημοτικής ενότητας Νέας Περάμου.
ιστ. Αστυνομικός Σταθμός Νέας Περάμου.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια της δημοτικής ενότητας Νέας Περάμου του δήμου Μεγαρέων.
ιζ. Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων – Καματερού.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού.
ιη. Αστυνομικό Τμήμα Ζεφυρίου.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια της δημοτικής ενότητας Ζεφυρίου του δήμου Φυλής.
ιθ. Τμήμα Τουριστικής Αστυνομίας Δυτικής Αττικής.
Περιλαμβάνει την περιοχή δικαιοδοσίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής.
6. Διεύθυνση Αστυνομίας Βορειοανατολικής Αττικής
Περιλαμβάνει τις περιοχές δικαιοδοσίας των Αστυνομικών Τμημάτων που υπάγονται διοικητικά σ’ αυτή.
α. Αστυνομικό Τμήμα Αγίας Παρασκευής.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Αγίας Παρασκευής.
β. Αστυνομικό Τμήμα Νέας Ιωνίας.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Νέας Ιωνίας.
γ. Αστυνομικό Τμήμα Ηρακλείου.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Ηρακλείου.
δ. Αστυνομικό Τμήμα Μεταμόρφωσης.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Μεταμόρφωσης.
ε. Αστυνομικό Τμήμα Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος.
στ. Αστυνομικό Τμήμα Αμαρουσίου.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Αμαρουσίου, πλην των εγκαταστάσεων Ο.Α.Κ.Α.
ζ. Αστυνομικό Τμήμα Βριλησσίων.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Βριλησσίων.
η. Αστυνομικό Τμήμα Χαλανδρίου.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Χαλανδρίου.
θ. Αστυνομικό Τμήμα Φιλοθέης – Ψυχικού.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού, καθώς και τμήμα της διοικητικής περιφέρειας του δήμου Αθηναίων που περικλείεται από τις κατωτέρω οδούς:
Από τη Λ. Κηφισίας – Αγγ. Σικελιανού – Νικολακοπούλου – Γρ. Ξενοπούλου – Μακρυγιάννη (πριν το τρίγωνο) – Χρυσ. Σμύρνης – Λεωφ. Δημοκρατίας – συμβολή οδών Λεωφ. Δημοκρατίας και Λεωφ. Μεσογείων – Λεωφ. Μεσογείων – συμβολή οδών Λεωφ. Μεσογείων και Κατεχάκη – Κατεχάκη – Λεωφ. Κηφισίας.
ι. Αστυνομικό Τμήμα Πεύκης – Λυκόβρυσης.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Πεύκης - Λυκόβρυσης.
ια. Αστυνομικό Τμήμα Παπάγου – Χολαργού.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Παπάγου – Χολαργού, καθώς και τμήμα της διοικητικής περιφέρειας του δήμου Αθηναίων, που περικλείεται από τις κατωτέρω οδούς:
Από τη συμβολή των οδών Λ. Μεσογείων και Αρκαδί-
ου – Λ. Μεσογείων – Υγείας – συμβολή Λ. Μεσογείων και Λ. Π. Κανελλοπούλου – Λ. Π. Κανελλοπούλου νοητή γραμμή από την κάθοδο της Λ. Π. Κανελλοπούλου έως το κοιμητήριο Παπάγου – παράλληλα με την περιφ. Υμηττού – Καραολή Δημητρίου – Ναυαρίνου – Σύμης –
Κυκλάδων – Πάτμου – νοητή ευθεία γραμμή εντός αθλητικού κέντρου στην οδό Λέλας Καραγιάννη – Λέλας Καραγιάννη – Αρκαδίου – Αρκαδίου και Λ. Μεσογείων.
ιβ. Αστυνομικό Τμήμα Ωρωπού.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια των δημοτικών ενοτήτων Καλάμου, Μαρκοπούλου Ωρωπού, Συκαμίνου, Ωρωπίων, Καπανδριτίου, Αφιδνών και Πολυδενδρίου του δήμου Ωρωπού.
ιγ. Αστυνομικό Τμήμα Αυλώνος.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια των δημοτικών ενοτήτων Αυλώνος και Μαλακάσης του δήμου Ωρωπού.
ιδ. Αστυνομικό Τμήμα Μαραθώνος.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Μαραθώνος.
ιε. Αστυνομικό Τμήμα Παιανίας.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Παιανίας.
ιστ. Αστυνομικό Τμήμα Πεντέλης.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Πεντέλης.
ιζ. Αστυνομικό Τμήμα Ραφήνας – Πικερμίου.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Ραφήνας - Πικερμίου.
ιη. Αστυνομικό Τμήμα Διονύσου.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Διονύσου.
ιθ. Αστυνομικός Σταθμός Φρουράς Τατοΐου.
Περιλαμβάνει το κτήμα και τις εγκαταστάσεις Τατοΐου.
κ. Αστυνομικό Τμήμα Κηφισιάς.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Κηφισιάς.
κα. Αστυνομικό Τμήμα Παλλήνης.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Παλλήνης.
κβ. Αστυνομικό Τμήμα Σπάτων – Αρτέμιδος.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος.
κγ. Αστυνομικό Τμήμα Ο.Α.Κ.Α.
Περιλαμβάνει τον περιφραγμένο και οριοθετημένο χώρο των εγκαταστάσεων του Ο.Α.Κ.Α.
κδ. Τμήμα Τουριστικής Αστυνομίας Βορειοανατολικής Αττικής.
Περιλαμβάνει την περιοχή δικαιοδοσίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Βορειοανατολικής Αττικής.
7. Διεύθυνση Αστυνομίας Νοτιοανατολικής Αττικής Περιλαμβάνει τις περιοχές δικαιοδοσίας των Αστυνομικών Τμημάτων που υπάγονται διοικητικά σ’ αυτή.
α. Αστυνομικό Τμήμα Γλυφάδας.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Γλυφάδας.
β. Αστυνομικό Τμήμα Αλίμου.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Αλίμου.
γ. Αστυνομικό Τμήμα Ελληνικού – Αργυρούπολης.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης.
δ. Αστυνομικό Τμήμα Ηλιούπολης.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Ηλιούπολης.
ε. Αστυνομικό Τμήμα Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης και τις νησίδες Ποντικονήσι, Κατραμονήσι, Φλέβες, Φλεβοπούλα και Καβουρονήσι του ιδίου δήμου, Ποθητός και Ποθητάκι του δήμου Σαρωνικού, καθώς και δύο (2) ανώνυμες.
στ. Αστυνομικό Τμήμα Κρωπίας.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Κρωπίας καθώς και τη νήσο Ντούνη του ιδίου δήμου.
ζ. Αστυνομικό Τμήμα Σαρωνικού.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Σαρωνικού, πλην της περιοχής τοπικής αρμοδιότητας του Αστυνομικού Σταθμού Καλυβίων. Επιπλέον, περιλαμβάνει και τις νησίδες Αρσίδα και Κουλουρά του ιδίου δήμου.
η. Αστυνομικός Σταθμός Καλυβίων
Περιλαμβάνει τμήμα της διοικητικής περιφέρειας των δημοτικών ενοτήτων Καλυβίων Θορικού και Κουβαρά του δήμου Σαρωνικού, που περικλείονται από τις κατωτέρω οδούς και σημεία:
- από Λ. Θορικού μέχρι Λ. Καλυβίων, αριστερά Λ. Καλυβίων και δεξιά Αιτωλικού (Ολυμπιακό Χωριό), αριστερά Ταξιαρχών, δεξιά Χαλεπά Γιαννούλη, συνέχεια Χλόης και παράδρομοι, Φιλοθέης μέχρι Γεωργίου Γκίνη (όρια με Κουβαρά), από Γεωργίου Γκίνη, Γκαρόν, δεξιά βίλλα Καστέλι και παράδρομοι, Αθηνών, αριστερά Λαυρίου μέχρι όριο Μαρκοπούλου και
- περιμετρικά της περιοχής «Νέου Κουβαρά», από τη συμβολή Γ. Γκίνη και Λ. Σουνίου, δεξιά επαρχιακή οδός Κουβαρά, περιμετρικά οικισμού «Κουβαρά», δεξιά ανώνυμη οδός προς εκκλησία Αγ. Αντωνίου, συνέχεια ανώνυμη οδός προς εκκλησία Αγ. Αθανασίου, δεξιά ανώνυμη οδός προς Μονή Μεταμόρφωσης Σωτήρος, συνέχεια ανώνυμη οδός προς Μονή Κερατέας (τέρμα οδικού δικτύου). Από τη συμβολή Γαρδένιας και Λ. Πανοράματος (όρια Π. Ράφτη Μαρκοπούλου), δεξιά ανώνυμη οδός κάθετη Αγίας Αικατερίνης (τέρμα οδικού δικτύου).
θ. Αστυνομικό Τμήμα Λαυρεωτικής.
Περιλαμβάνει τμήμα της διοικητικής περιφέρειας του δήμου Λαυρεωτικής, που περικλείεται από τις κατωτέρω οδούς:
Λεωφόρος Λαυρίου με κατεύθυνση προς Αθήνα, αριστερά στο φωτεινό σηματοδότη προς Πλάκα Κερατέας (παλαιά οδός Λαυρίου - Κερατέας) μέχρι το μαντρότοιχο του ομώνυμου κοιμητηρίου Αγίου Γεωργίου Πλάκας (μόνο αριστερά της οδού) και προς βορρά σε ευθεία γραμμή, μέχρι το σημείο Καμινάδα, το βουνό Ριμπάρι και το ρέμα Μπερτσέκου μέχρι την κοινότητα του Αγίου Κωνσταντίνου και νότια μέχρι τον Εθνικό Δρυμό Σουνίου, επαρχιακή οδός Καμάριζα – Ανάβυσσος μέχρι
την τομή της με τον αγροτικό δρόμο Δροσιά – Ανάβυσσος, μόνο αριστερά της οδού έως την παραλιακή Λ. Αθηνών – Σουνίου περιοχή Χάρακας, αγροτικός δρόμος Δροσιά – Ανάβυσσος σε νοητή προέκταση μέχρι το 60ο χλμ. Λ. Αθηνών – Σουνίου, περιοχή Χάρακας. Τα όρια του τελευταίου εδαφίου ταυτίζονται με αυτά των δήμων Σαρωνικού και Λαυρεωτικής (συγκεκριμένα τα όρια αυτών στη δημοτική ενότητα Κερατέας).
Επιπλέον, περιλαμβάνει τη νήσο Μακρόνησο του δήμου Κέας Κυκλάδων, την περιοχή που περικλείεται από την παραλιακή ζώνη από το 55ο χλμ μέχρι και το 66ο χλμ Λ. Αθηνών Σουνίου, θέση «Κόκκινος Βράχος» στο Χάρακα Λεγραινών, συμπεριλαμβανομένης και της χερσονήσου «Βίλα Γουλανδρή», όπως αυτή προεκτείνεται νοητά, προς βόρεια, περικλείοντας και τον οικισμό των Λεγραινών, ως την αγροτική οδό των Μ. Πεύκων, η οποία προεκτεινόμενη συναντά την κοινοτική οδό Αγ. Κωνσταντίνου – Εσπερίδων, μέχρι την προαναφερόμενη κοινότητα, συμπεριλαμβανομένου του Εθνικού Δρυμού Σουνίου, καθώς και τις περιοχές των οικισμών Σουνίου, Λεγραινών, Αγριλέζας, Αγίας Βαρβάρας, Γουλανδρή και τις νήσους Πάτροκλο και Άγιο Γεώργιο.
ι. Αστυνομικός Σταθμός Σουνίου. (Π.Χ.Δ.)
Περιλαμβάνει την παραλιακή ζώνη από το 55ο χλμ. μέχρι και το 66ο χλμ. Λ. Αθηνών – Σουνίου, θέση «Κόκκινος Βράχος» στο Χάρακα Λεγραινών, συμπεριλαμβανομένης και της χερσονήσου «Βίλα Γουλανδρή», η οποία νοητά, προς βόρεια, προεκτείνεται περικλείοντας και τον οικισμό Λεγραινών, ως την αγροτική οδό Μ. Πεύκων, η οποία προεκτεινόμενη συναντά την κοινοτική οδό Αγ. Κωνσταντίνου – Εσπερίδων μέχρι την προαναφερόμενη κοινότητα συμπεριλαμβανομένου του Εθνικού Δρυμού Σουνίου.
Επιπλέον, περιλαμβάνει τους οικισμούς Σουνίου, Λεγραινών, Αγριλέζας, Αγίας Βαρβάρας, Γουλανδρή και τις νήσους Πάτροκλο και Άγιο Γεώργιο.
ια. Αστυνομικό Τμήμα Μαρκόπουλου – Μεσογαίας.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Μαρκοπούλου – Μεσογαίας, πλην της περιοχής τοπικής αρμοδιότητας του Αστυνομικού Σταθμού Πόρτο Ράφτη.
ιβ. Αστυνομικός Σταθμός Πόρτο Ράφτη.
Περιλαμβάνει τμήμα της διοικητικής περιφέρειας του δήμου Μαρκοπούλου – Μεσογαίας, ως ακολούθως:
Όλη η ακτογραμμή και οι περιοχές Βραυρώνας, Χαμολιάς, Πόρτο Ράφτη και Αυλακίου. Συνέχεια από Λ. Πανοράματος (περιοχή Αυλακίου), δεξιά ανώνυμη οδός προς οδό Αγίας Αικατερίνης και συνέχεια περιφερειακά της περιοχής Κουβαράς μέχρι το 35ο χλμ. Λ. Λαυρίου.
ιγ. Αστυνομικό Τμήμα Κερατέας.
Περιλαμβάνει τμήμα της διοικητικής περιφέρειας του δήμου Λαυρεωτικής, ως ακολούθως:
- Περιοχή Κακής Θάλασσας (οδός Άρεως), περιοχές Διονύσου, Μύλου, Ρουντζέρι Λεμπρού, Πρισιλίμες (οδός Κερατέας Δασκαλειού).
- Από τη Λ. Αθηνών – Σουνίου στο ύψος έως και τη Μεγάλη αυλή έως και την Αγία Κυριακή αριστερά του δρόμου (νοτιοδυτικά).
- Βορειοανατολικά έναντι της Λ. Αθηνών – Σουνίου και τη διασταύρωση της Μεγάλης αυλής.
- Κορυφογραμμή Πάνιου όρους (Ανατολικά αυτού) περιοχές Αμάχαιρη, Μητροπήσι, Σάκκα, Φέριζα (Λ. Κερατέας - Αναβύσσου) έως και την περιοχή Αύρα.
- Δροσιά, Αγιασμόθι, Λ. Καμάριζας – Αναβύσσου περιοχή Συντερίνα (από Καμάριζα προς Ανάβυσσο – δεξιά του δρόμου αρμοδιότητα Α.Τ. Κερατέας), αριστερά του δρόμου (αρμοδιότητα Α.Τ. Λαυρεωτικής), περιοχές Δημουλάκι, Χάρβαλο, Ριμπάρι, Μανούτσου Γαλήνη, Τογάνι, Πλάκα Κερατέας Παλαιά οδός Κερατέας Λαυρίου περιοχή Αγ. Γεωργίου θορικού (από Κερατέα προς Λαύριο αριστερά της οδού αρμοδιότητα Α.Τ. Κερατέας – δεξιά της οδού αρμοδιότητα Α.Τ. Λαυρεωτικής) έως Νέα Εθνική Οδός Λαυρίου – Κερατέας (στο φανάρι προς ΔΕΗ στρίβουμε αριστερά της ΝΕ.Ο) Λ. Θορικού, λόφος Βελατούρι, Αρχαίο Θέατρο Θορικού, παραλία Αγίου Νικολάου, εργοστάσιο ΔΕΗ, περιοχές Συρί, Λ. Περιγιαλίου, Λ. Γαλήνης, Περιγιάλι, Τσονίμα, Βρωμοπούσι, Π. Εννέα, Βγιέθι, Δασκαλειό, Κάκη Θάλασσα.
ιδ. Τμήμα Τουριστικής Αστυνομίας Νοτιοανατολικής Αττικής.
Περιλαμβάνει την περιοχή δικαιοδοσίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Νοτιοανατολικής Αττικής.
8. Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής
Ταυτίζεται, ως προς το ειδικό αντικείμενο της αποστολής της, με την περιφέρεια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, με εξαίρεση την περιοχή της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών.
α. Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών.
Ορίζεται, περιμετρικά ως εξής: Λ. Κηφισού (από το ύψος του Α/Κ Πέτρου Ράλλη έως το ύψος της χ/θ 9,949, της Ν.Ε.Ο.Αθηνών-Λαμίας, συνέχεια Ν.Ε.Ο.Αθηνών-Λαμίας έως αερογέφυρα Αγ. Αναργύρων, δεξιά Αγ. Αναργύρων έως Αχαρνών, δεξιά Χαλκίδος, Αγίας Λαύρας, Λ.Ηρακλείου, Τραλλέων, αριστερά Λ. Βεΐκου (Ομορφοκκλησιάς), δεξιά Δρυόπιδος, νοητή ευθεία έως την Θ. Δόλασικ, νοητή ευθεία με κόμβο Καλπακίου -- Πρωτοπαπαδάκη, αριστερά Λ. Αττικού Άλσους, αριστερά Μουσών, κόμβος Λ. Κηφισίας - Κατεχάκη, συνέχεια Κατεχάκη, κόμβος Κατεχάκη - Λ. Μεσογείων, συνέχεια Λ. Π. Κανελλοπούλου, συνέχεια όρια Δήμου Παπάγου/Χολαργού, ήτοι νοητή ευθεία κορυφογραμμής Υμηττού έως την Κάδμου, Πλατεία Βιάνου, νοητή γραμμή από τη συμβολή (πίσω από το νεκροταφείο Ηλιουπόλεως) των οδών Μανιακίου - Αριστοτέλους (οπίσθια πλευρά Ι.Ν. Αγίου Κωνσταντίνου) έως την Ιονίων Νήσων, νοητή ευθεία αδιεξόδου οδού Ιονίων Νήσων έως Ελλήνων Αξιωματικών (Ελ. Βενιζέλου - Κατεχάκη), συνέχεια απέναντι της νοητής ευθείας πάνω από το Κλειστό Γυμναστήριο και το Αθλητικό Κέντρο Αγίας Μαρίνας Ηλιούπολης, αριστερά νοητή ευθεία ανώνυμη οδός Νταμάρια Βύρωνα έως την Φίλου, Πλατεία Αναγνωσταρά, Σαπφούς, αριστερά Παλληκαρίδη, Ορέστου, αριστερά Επταλόφου, δεξιά Τανάγρας, αριστερά Καραμπάτη, Κυμοθόης, δεξιά Εθν. Αντιστάσεως, αριστερά Τριπόλεως, κόμβο Τριπόλεως - Λ. Βουλιαγμένης, δεξιά Λ. Βουλιαγμένης, συνέχεια Λ. Βουλιαγμένης, αριστερά Κασομούλη, συνέχεια Αμβρ. Φραντζή έως κόμβο Λ. Συγγρού-Φραντζή, αριστερά Λ. Συγγρού έως το ύψος του Α/Κ με Καλλιρόης, δεξιά Καλλιρόης, συνέχεια Π.Τσαλδάρη/Χαμοστέρνας, δεξιά Πειραιώς, αριστερά Π. Ράλλη, Λ. Κηφισού.
Από τις ανωτέρω περιμετρικές οδούς ασκεί τα ειδικά της καθήκοντα επί των εξής οδών, τμημάτων αυτών και διασταυρώσεων: Κωστή Παλαμά έως αερογέφυρα Αγ. Αναργύρων, Χαλκίδος, Αγ. Λαύρας, Τραλλέων, Κόμβος Τραλλέων - Λ.Βεΐκου, Κόμβος Πειραιώς - Π. Ράλλη, παράδρομος Λ. Κηφισού από κόμβο με Λ. Αθηνών έως οδούς Ακράγαντος - Πάππου και από νοητή ευθεία με Νιρβάνα έως Αχαρνών, συμπεριλαμβανομένου του κόμβου κάτωθι των Τριών Γεφυρών, Κατεχάκη από κόμβο Λ. Κηφισίας-Κατεχάκη, μη συμπεριλαμβανομένου, που υπάγεται στο Α΄ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής, κόμβο Λ. Μεσογείων - Κατεχάκη, νοητή ευθεία κορυφογραμμής Υμηττού έως την Κάδμου, Πλατεία Βιάνου, νοητή γραμμή από τη συμβολή (πίσω από το νεκροταφείο Ηλιουπόλεως) των οδών Μανιακίου - Αριστοτέλους (οπίσθια πλευρά Ι.Ν. Αγίου Κωνσταντίνου) έως την Ιονίων Νήσων, νοητή ευθεία αδιεξόδου οδού Ιονίων Νήσων έως Ελλήνων Αξιωματικών (Ελ. Βενιζέλου - Κατεχάκη), απέναντι της νοητής ευθείας πάνω από το Κλειστό Γυμναστήριο και το Αθλητικό Κέντρο Αγίας Μαρίνας Ηλιούπολης, νοητή ευθεία, ανώνυμη οδός Νταμάρια Βύρωνα έως την Φίλου, Πλατεία Αναγνωσταρά, Σαπφούς, Παλληκαρίδη, Ορέστου, Επταλόφου, Τανάγρας, Καραμπάτη, Κυμοθόης, Εθν. Αντιστάσεως, κόμβος Εθν. Αντιστάσεως-Κυμοθόης, Τριπόλεως έως διασταύρωση της με Λ. Βουλιαγμένης, κόμβος Λ.Βουλιαγμένης-Τριπόλεως, Λ. Βουλιαγμένης έως και διασταύρωση της με Κασομούλη, κόμβος Λ.Βουλιαγμένης-Κασομούλη, Κασομούλη, Αμβρ. Φραντζή, κόμβος Καλλιρόης-Αμβρ. Φραντζή, κόμβος Λ. Συγγρού-Αμβρ. Φραντζή και ανώνυμη οδό που οδηγεί στη Μονή Καισαριανής και τα RADAR.
Επιπλέον, η τοπική της αρμοδιότητα εκτείνεται από τα όρια δήμου Παπάγου, νοητή ευθεία κορυφογραμμής Υμηττού και νοτίως έως περιφερειακής Καρέα, μη συμπεριλαμβανομένου του Καρέα.
Δεν περιλαμβάνονται στην τοπική της αρμοδιότητα οι παράδρομοι της Λ. Κηφισού από την Ακράγαντος-Πάππου έως τη νοητή ευθεία με την Νιρβάνα, που υπάγοναι στο Α΄ Τμήμα Τροχαίας Δυτικής Αττικής.
β. Τμήμα Τροχαίας Καλλιθέας.
Ορίζεται, περιμετρικά ως εξής: Αιγέως, αριστερά Μεταμορφώσεως, δεξιά Π.Τσαλδάρη, αριστερά Πλωμαρίου, Δημητσάνας, Πειραιώς, αριστερά Πολυκράτους, δεξιά Θέμιδος έως διασταύρωσή της με Κωνσταντινουπόλεως, αριστερά Κωνσταντινουπόλεως έως διασταύρωσή της με τη Λ. Κηφισού (Μαύρη Γέφυρα), δεξιά Λ. Κηφισού, ακολουθεί το ρεύμα προς Λαμία έως διασταύρωσή της με Πέτρου Ράλλη, δεξιά Π. Ράλλη έως διασταύρωσή της με την Πειραιώς, δεξιά Πειραιώς έως διασταύρωσή της με Π. Τσαλδάρη/Χαμοστέρνας, αριστερά Π. Τσαλδάρη/Χαμοστέρνας, Καλλιρρόης έως διασταύρωσή της με Λ. Συγγρού, συνέχεια Λ. Συγγρού, δεξιά Αμβρ. Φραντζή, Αμβρ. Φραντζή, συνέχεια Κασομούλη, δεξιά Λ. Βουλιαγμένης, συνέχεια Λ. Βουλιαγμένης, Στριγγάρη, Λ. Αγ. Δημητρίου, Θεομήτορος, Λ. Κυθηρίων, δεξιά Λ. Αλίμου, κόμβος Λ. Αλίμου - Λ. Ποσειδώνος, Λ. Ποσειδώνος έως Βήτα.
Επιπλέον, η τοπική του αρμοδιότητα περιλαμβάνει όλες τις ανωτέρω περιμετρικές οδούς και κόμβους, πλην: κόμβου Πειραιώς - Π. Ράλλη, που υπάγεται στην Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών, κόμβου Π. Ράλλη - Κηφισού, που υπάγεται στο Α΄ Τμήμα Τροχαίας Πειραιώς, κόμβου Κωνσταντινουπόλεως - Λ. Κηφισού, που υπάγεται στο Α΄ Τμήμα Τροχαίας Πειραιώς (άνω και κάτω της γέφυρας), Αμβρ. Φραντζή, που υπάγεται στην Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών, Κασομούλη, που υπάγεται στην Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών, Λ. Βουλιαγμένης στο τμήμα της από Κασομούλη έως Στριγγάρη, που υπάγεται στην Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών, Στριγγάρη, που υπάγεται στο Α΄ Τμήμα Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής, Λ. Αγ. Δημητρίου έως διασταύρωσή της με Θεομήτορος, που υπάγεται στο Α΄ Τμήμα Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής, Λ.Κυθηρίων, που υπάγεται στο Α΄ Τμήμα Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής και Λ. Αλίμου, που υπάγεται στο Α΄ Τμήμα Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής.
γ. Α΄ Τμήμα Τροχαίας Πειραιώς.
Ορίζεται, περιμετρικά ως εξής: Αιγέως, αριστερά Μεταμορφώσεως, δεξιά Π.Τσαλδάρη, αριστερά Πλωμαρίου έως και διασταύρωσή της με Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκης έως διασταύρωσή της με Δημητσάνης, Δημητσάνης έως και διασταύρωσή της με Πειραιώς, Πολυκράτους έως και διασταύρωσή της με Θέμιδος, Θέμιδος έως και διασταύρωσή της με Ταύρου, Ταύρου έως διασταύρωσή της με Κων/πόλεως, αριστερά Κωνσταντινουπόλεως έως και διασταύρωσή της με Λ. Κηφισού (Μαύρη Γέφυρα), δεξιά Λ. Κηφισού έως και διασταύρωσή της με Π. Ράλλη, αριστερά Π. Ράλλη έως και διασταύρωσή της με Θηβών, αριστερά Θηβών έως Δηλαβέρη, δεξιά Δηλαβέρη έως Φωτίου Κορυτσάς, αριστερά Φωτίου Κορυτσάς έως και διασταύρωσή της με Λακωνίας, αριστερά Λακωνίας, συνέχεια Μαυρομιχάλη έως και διασταύρωσή της με Σαλαμίνος, δεξιά Σαλαμίνος, συνέχεια Πλάτωνος έως και διασταύρωσή της με 25ης Μαρτίου, αριστερά 25ης Μαρτίου, συνέχεια Βασιλειάδου (προς Λιμένα Πειραιώς), ακτές έως όρια Τμήματος Τροχαίας Καλλιθέας.
Επιπλέον, από τις ανωτέρω περιμετρικές οδούς, η τοπική του αρμοδιότητα περιλαμβάνει τις εξής οδούς, τμήματα αυτών και διασταυρώσεις: Λ. Κηφισού - Κωνσταντινουπόλεως (Μαύρη Γέφυρα) ολόκληρη, Λ. Κηφισού -
Αγίας Άννης ολόκληρη, κόμβο Λ. Κηφισού - Π. Ράλλη (ολόκληρος ο Α/Κ κόμβος) πλην των βοηθητικών οδών που αστυνομεύονται από το Α΄ Τμήμα Τροχαίας Δυτικής Αττικής, Λ. Κηφισού και τα δύο ρεύματα (ανερχόμενο - κατερχόμενο), από κόμβο Λ. Κηφισού - Π. Ράλλη έως τον Α/Κ Λ.Κηφισού - Λ.Ποσειδώνος και Π. Ράλλη από κόμβο Π.Ράλλη-Πειραιώς έως τον κόμβο Π. Ράλλη-Θηβών (ολόκληρος ο Α/Κ κόμβος).
δ. Β΄ Τμήμα Τροχαίας Πειραιώς.
Ορίζεται, περιμετρικά ως εξής: Προλιμένας Πειραιώς, Βασιλειάδου, 25ης Μαρτίου, Πλάτωνος, Σαλαμίνος, Μαυρομιχάλη, Λακωνίας, Φωτίου, Κορυτσάς, Δηλαβέρη, κόμβο Θηβών - Π. Ράλλη, Καυκάσου, όλη η Πλατεία προ κεντρικής Πύλης Γ΄ Νεκροταφείου, Κοτυόρων, δεξιά Επτανήσου, αριστερά Γ. Γεννηματά, δεξιά Γαλαξιδίου, αριστερά Κερκύρας, κορυφογραμμή όρους Αιγάλεω έως τη διασταύρωση οδών Λέλας Καραγιάννη - Φώτη Αγγουλέ - Μακρυγιάννη, δεξιά Σφακτηρίας, συνέχεια κορυφογραμμής όρους Αιγάλεω, διασταύρωση Νέας λεωφόρου Σκαραμαγκά - Σχιστού με οδό Στρατοπέδου Τ/ρχη Π/Β Στεφανάκη, συνέχεια κορυφογραμμής όρους Ξέρξη μέχρι τα συρματοπλέγματα του Ναυτικού, συμπεριλαμβανομένου του Νεκροταφείου Περάματος, συνέχεια μέχρι την είσοδο Ναυτικού Φυλακίου και ακολουθώντας την ακτή μέχρι την προβλήτα του Λιμένος Περάματος. Στη συνέχεια από προβλήτα Λιμένος Περάματος κατά μήκος της Λ. Δημοκρατίας (μη συμπεριλαμβανόμενης της περιοχής του Λιμεναρχείου), δεξιά μανδρότοιχο εταιρείας ΤΟΤΑΛ συνεχίζοντας τη Λ. Δημοκρατίας και δεξιά τη Νοτιοδυτική Ακτή του Προλιμένα Πειραιά.
Επιπλέον, από τις ανωτέρω περιμετρικές οδούς, η τοπική του αρμοδιότητα περιλαμβάνει τις εξής οδούς, τμήματα αυτών και διασταυρώσεις: Βασιλειάδου, 25ης Μαρτίου, Πλάτωνος, Σαλαμίνος, Μαυρομιχάλη, Λακωνίας, Φωτίου Κορυτσάς, Δηλαβέρη, Θηβών, Καυκάσου, χώρος έμπροσθεν κυρίως Πύλης Γ" Νεκροταφείου, Κοτυόρων, Επτανήσου, Γ. Γεννηματά, Γαλαξιδίου, Κερκύρας μέχρι νταμάρια (Πυροβολεία) Κορυδαλλού, περιοχή Νοτίως της κορυφογραμμής όρους Αιγάλεω, Φώτη Αγγουλέ (περιοχή Σχιστού), διασταύρωση Φώτη Αγγουλέ - Λέλας Καραγιάννη - Μακρυγιάννη, Σφακτηρίας, περιοχές Νοτίως της κορυφογραμμής Αιγάλεω, διασταύρωση Νέας Λ. Σχιστού - Σκαραμαγκά με οδό Στρατοπέδου Τ/ρχη Π/Β Στεφανάκη, κορυφογραμμή όρους Ξέρξη, Ναυτικό Φυλάκιο προβλήτα Περάματος, Λ. Δημοκρατίας και Νοτιοδυτική Ακτή Προλιμένα Πειραιά.
ε. Σταθμός Τροχαίας Περάματος
Ορίζεται, περιμετρικά, ως εξής: Από διασταύρωση με Λ. Δημοκρατίας (νέα γέφυρα ΟΛΠ) με την ανώνυμη συνδετήρια οδό με Λ. Σχιστού (Εθνικής Αντιστάσεως), Λ. Σχιστού έως το ύψος του Στρατοπέδου Στεφανάκη (οδός εργασίας είσοδος ΒΙ.ΠΑ.Σ.) και συνέχεια κατά μήκος ακτογραμμής έως το ύψος της διασταύρωσης της Λ. Δημοκρατίας με την ανώνυμη συνδετήρια οδό με Λ. Σχιστού (νέα γέφυρα ΟΛΠ).
Επιπλέον, η τοπική του αρμοδιότητα περιλαμβάνει όλες τις ανωτέρω περιμετρικές οδούς και λεωφόρους, πλην της Λ. Σχιστού και Ανώνυμης συνδετήριας οδού όπου καθήκοντα ασκεί το Β΄ Τμήμα Τροχαίας Πειραιώς.
στ. Γ΄ Τμήμα Τροχαίας Πειραιώς.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του Αστυνομικού Τμήματος Σαλαμίνας.
ζ. Α΄ Τμήμα Τροχαίας Δυτικής Αττικής
Ορίζεται, περιμετρικά, ως εξής: Από κόμβο Διυλιστηρίων - Ν.Ε.Ο.Αθηνών-Κορίνθου, κατά μήκος εγκαταστάσεων (Μαντροτοίχου) Διυλιστηρίων, συνέχεια Λ. Δημιουργίας, συνέχεια χωμάτινη οδό παράλληλη προς σιδηροδρομικές γραμμές έως Λ. NATO, συνέχεια οριογραμμή Ποικίλου Όρους μέχρι το ύψος του γηπέδου Καματερού (συμπεριλαμβανομένου), συνέχεια νοητή ευθεία έως διασταύρωση Λ. Φυλής και Παναγίας Γρηγορούσας, συνέχεια Παναγίας Γρηγορούσας, δεξιά 28ης Οκτωβρίου, συνέχεια Κ. Παλαμά, δεξιά Λ. Δημοκρατίας, αριστερά Αγ. Αναργύρων, συνέχεια Αγ. Αναργύρων έως το ύψος του Α/ Κ Ν.Ε.Ο.Αθηνών-Λαμίας με Αγ. Αναργύρων, δεξιά Λ. Κηφισού και τα δύο ρεύματα (ανερχόμενο - κατερχόμενο) έως το ύψος του Α/Κ με Λ. Αθηνών, συνέχεια Λ. Κηφισού έως κάτω από την ανισόπεδο γέφυρα έως αρχές Α/Κ Λ. Κηφισού - Π. Ράλλη, δεξιά Π. Ράλλη, συνέχεια Π. Ράλλη έως διασταύρωση της με Θηβών, Καυκάσου, Κοτυώρων, δεξιά Επτανήσου, αριστερά Γ. Γεννηματά, δεξιά Γαλαξιδίου, αριστερά Κερκύρας, κορυφογραμμή όρους Αιγάλεω έως τη διασταύρωση οδών Λέλας Καραγιάννη -
Φώτη Αγγουλέ στο Σχιστό Κορυδαλλού, διασταύρωση Λέλας Καραγιάννη - Μακρυγιάννη, δεξιά Σφακτηρίας, συνέχεια κορυφογραμμής όρους Αιγάλεω από Ανατολή προς Δύση έως διασταύρωση της Ν. Λεωφόρου Σκαραμαγκά Σχιστού με την οδό Στρατοπέδου Τ/ρχη Π/Β Στεφανάκη Ιωάννου, συνέχεια Κορυφογραμμής Όρους Αιγάλεω έως Πύλης Στρατοπέδου Ναυστάθμου παραλιακής έως Διυλιστηρίων και Ν.Ε.Ο.Αθηνών-Κορίνθου Επιπλέον, από τις ανωτέρω περιμετρικές οδούς, η τοπική του αρμοδιότητα περιλαμβάνει τις εξής οδούς, τμήματα αυτών, διασταυρώσεις, καθώς και τοπωνύμια και νοητές ευθείες: κόμβος Διυλιστηρίων - Ν.Ε.Ο.Αθηνών-Κορίνθου, Διυλιστηρίων, Λ. Δημιουργίας και χωμάτινη οδό παράλληλη προς σιδηροδρομικές γραμμές, Λ. Κηφισού και στα δύο ρεύματα (ανερχόμενο-κατερχόμενο) στα τμήματα της: (Α) από χ/θ 9,949 έως το ύψος του Α/Κ Λ. Αθηνών και τους παραδρόμους αυτού, πλην του τμήματος του παραδρόμου από Λ. Αθηνών έως Ακράγαντος - Πάππου όπου ασκεί τα ειδικά της καθήκοντα η Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών και (Β) από τον Α/Κ Λ. Αθηνών έως τη διασταύρωσή της με Π. Ράλλη, κόμβοι: (α) Λ. Κηφισού - Λ. Αθηνών (συμπεριλαμβανομένων των υπέργειων τμημάτων του Α/Κ), (β) Παραδρόμου Λ. Κηφισού (ρεύμα προς Πειραιά)-Λ. Αθηνών, (γ) Λ. Κηφισού - Ιεράς Οδού, (δ) Παραδρόμου Λ. Κηφισού - Εθν. Μακαρίου/ Λένορμαν, (ε) Παραδρόμου Λ. Κηφισού – Δυρραχίου/Κωνσταντινουπόλεως, (στ) Λ. Φυλής - Παναγίας Γρηγορούσσης και (ζ) Λ. Δημοκρατίας - Αγίων Αναργύρων, καθώς και στις βοηθητικές οδούς της Λ. Κηφισού στο ύψος του Α/Κ με Λ. Αθηνών έως διασταύρωση της με την Π. Ράλλη και από Πύλη Ναυστάθμου παραλιακής έως και κόμβο Διυλιστηρίων.
η. Β΄ Τμήμα Τροχαίας Δυτικής Αττικής.
Ορίζεται, περιμετρικά, ως εξής: Από κόμβο Διυλιστηρίων - Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου, κατά μήκος εγκαταστάσεων (Μαντροτοίχου) Διυλιστηρίων, συνέχεια Λ. Δημιουργίας, συνέχεια χωμάτινη οδό παράλληλη προς τις σιδηροδρομικές γραμμές έως Λ. NATO, συνέχεια Λ. ΝΑΤΟ έως γεφυράκι ρέματος «Μαύρη ώρα», στη συνέχεια προς Βορρά ρέμα «Μαύρη ώρα» κορυφογραμμές όρους Πάρνηθα (Σκαλιστήρι Βουνού Χασιάς, Σκυρόδεμα, Μαύρη Πέτρα, Στρογγυλό όρος), όρια Νομών Αττικής - Βοιωτίας έως όρμο Αιγοσθενών, ακτές Κορινθιακού έως Αγ. Ιωάννη περιοχής Ψάθα, Ανατολικά κορυφογραμμές όρους Πατέρα (μεγάλη Κολοσούρα, Λιοντάρι, Μάλια Πλιάκου), Νότια αγροτική οδό Παλαιοκούντουρα - Αγίας Τριάδος έως διασταύρωσή της με οδό που οδηγεί στα RADAR (Αμερικάνικη Βάση) ΝΑ νοητή ευθεία κορυφογραμμών επί του όρους Πατέρα έως χ/θ 30,000 της Ν.Ε.Ο.Α.Κ., συνέχεια Ν.Ε.Ο.Α.Κ. έως χ/θ 29,000, νοτίως δασώδη Λοφίσκο έως 28,000 χ/θ της Π.Ε.Ο.Α.Κ., όπου ο οριοδείκτης, ακτές κόλπου Ελευσίνας έως κόμβο Διυλιστηρίων.
Επιπλέον, από τις ανωτέρω περιμετρικές οδούς, κόμβους και τοπωνύμια η τοπική του αρμοδιότητα περιλαμβάνει τα εξής: χωμάτινη οδό παράλληλη προς τις σιδηροδρομικές γραμμές από Διυλιστήρια έως διασταύρωση της με Λ. NATO, μη συμπεριλαμβανομένης της διασταύρωσης, γεφυράκι στο ρέμα «Μαύρη ώρα», ρέμα «Μαύρη ώρα», δυτικές κλιτύες όρους Πάρνηθα,
όπως ορίζονται στο προηγούμενο εδάφιο, όρια νομών Αττικής - Βοιωτίας, ακτές Κορινθιακού έως ναΐσκο Αγ. Ιωάννου, βορειοανατολικές κλιτύες όρους Πατέρα, αγροτική οδό Παλαιοκούντουρα - Αγ. Τριάδος έως και διασταύρωσή της με την οδό που οδηγεί στα RADAR, νοτιοδυτικές κλιτύες όρους Πατέρα από κορυφογραμμή όρους Καντήλι έως χ/θ 30,000 με Ν.Ε.Ο.Α.Κ., γέφυρα κάτωθι χ/θ 29,000 της Ν.Ε.Ο.Α.Κ., νοτίως δασώδη Λοφίσκο έως χ/θ 28,000 της Π.Ε.Ο.Α.Κ., ακτές Κόλπου Ελευσίνας έως κόμβο Διυλιστηρίων.
Επιπλέον, περιλαμβάνει την Ν. Εθνικής Οδού Αθη-
νών - Κορίνθου από χ/θ 15,600 (διασταύρωση Διυλιστηρίων) έως την αρχή του αυτοκινητοδρόμου Ελευσίνα - Κόρινθος - Πάτρα - Πύργος – Τσάκωνα (χ/θ 0,000 - Α/Κ Θηβών), ενώ δεν έχει αρμοδιότητα στους κλάδους εισόδου - εξόδου του αυτοκινητοδρόμου (υπέργειους - ισόπεδους - υπόγειους) και τα τμήματα αυτού που σημάνθηκαν σχετικά και περιήλθε η εκμετάλλευσή τους από το Δημόσιο στην κατασκευάστρια Εταιρία «ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» με την από 24.7.2007 Σύμβαση Παραχώρησης, η οποία κυρώθηκε με το ν. 3621/2007 (Α΄- 279), όπου την αρμοδιότητα ασκεί το Α΄ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Π.Α.Θ.Ε. Αττικής.
θ. Γ΄ Τμήμα Τροχαίας Δυτικής Αττικής.
Ορίζεται, περιμετρικά, ως εξής: Από ακτή κόλπου Μεγάρων στα όρια νομών Αττικής και Κορινθίας, συνέχεια προς Βορρά στην 60,400 χ/θ της Π.Ε.Ο.Α.Κ., νοητή ευθεία προς Βορρά στην 59,800 χ/θ της Ν.Ε.Ο.Α.Κ., ακολουθεί πάντοτε βόρεια τα όρια των ανωτέρω Νομών τις
κορυφογραμμές του όρους Γεράνεια (Καραγεώργη - Βρύση - θέση βαθύ Πηγάδι), Ακτές Κορινθιακού από Δυτικά προς Ανατολικά έως και ορίων οικισμού Αλεποχωρίου - Ψάθας θέση ναού Αγίου Ιωάννου, ανατολικά νοητή ευθεία τις κορυφογραμμές του όρους Πατέρα (μεγάλη Κολοσούρα - Λιοντάρι – Μάλια Πλιάκου), συνέχεια οροσειρά Κανδήλι έως 30,000 χ/θ της Ν.Ε.Ο.Α.Κ., νότια και παράλληλα της Ν.Ε.Ο.Α.Κ. έως 28,000 χ/θ της Π.Ε.Ο.Α.Κ., ακτές Κόλπου Μεγάρων έως όρια νομών Αττικής - Κορινθίας (Δυτικά) και τη νησίδα Πάχη.
Δεν περιλαμβάνονται στην τοπική του αρμοδιότητα οι κλάδοι εισόδου - εξόδου του αυτοκινητοδρόμου Ελευσίνα - Κόρινθος - Πάτρα - Πύργος - Τσάκωνα (υπέργειους - ισόπεδους - υπόγειους) και τα τμήματα αυτού που σημάνθηκαν σχετικά και περιήλθε η εκμετάλλευσή τους από το Δημόσιο στην κατασκευάστρια Εταιρία «ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» με την από 24.7.2007 Σύμβαση Παραχώρησης, η οποία κυρώθηκε με το ν. 3621/2007 (Α΄- 279), όπου την αρμοδιότητα ασκεί το Α΄ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Αττικής.
ι. Α΄ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής.
Ορίζεται, περιμετρικά, ως εξής: Από κόμβο Λ. Κηφισίας - Κατεχάκη, Μουσών, δεξιά Λ. Αττικού Άλσους, κόμβος Καλπακίου - Πρωτοπαπαδάκη, νοητή ευθεία με Θ. Δόλασικ, συνέχεια αριστερά περιφερειακή Τουρκοβουνίων, νοητή ευθεία με Δρυόπιδος, συνέχεια νοητή ευθεία κορυφογραμμής Τουρκοβουνίων έως Α/Κ Λ. Βεΐκου -Καποδιστρίου, συνέχεια επί της Λ. Κύμης, αριστερά Λ.Πλαπούτα, συνέχεια Πίνδου, δεξιά Λ. Ηρακλείου, αριστερά Καραολή - Δημητρίου, αριστερά Σοφοκλή Βενιζέλου, δεξιά Λυκοβρύσεως, ανώνυμο ρέμα έως διασταύρωση του με Ν.Ε.Ο.Αθηνών-Λαμίας στη χ/θ 19,000, συνέχεια ανώνυμο ρέμα, νοητή ευθεία από Α προς Δ, ευθεία έως το ύψος της οδού Τατοΐου, συνέχεια Τατοΐου μέχρι νότια περίφραξη Αεροδρομίου, συνέχεια ακολουθεί την περίφραξη μεταξύ Αεροδρομίου Τατοΐου και Ολυμπιακού χωριού μέχρι το ανώνυμο ρέμα που διέρχεται μεταξύ οικισμού Φλόγα και Τατοΐου, συνέχεια Βόρεια το ανώνυμο ρέμα μέχρι δυτικές κορυφογραμμές όρους Πάρνηθα (Ξεροβούνι, Καψάλα, Πέτρα Σταύρου) έως όρια νομών Αττικής - Βοιωτίας, συνέχεια όρια νομών Αττικής – Βοιωτίας έως και γέφυρα ποταμού Ασωπού στη Π.Β.Ν.Ε.Ο.Αθηνών-Λαμίας στην 57,200 χ/θ, συνέχεια βόρεια έως ακτές Νοτίου Ευβοϊκού στην Αγριλέζα, ανατολικά ακτές νοτίου Ευβοϊκού έως και ακρωτήριο Πούντα, συνέχεια από ακρωτήριο «Πούντα» ρυμοτομικό σχέδιο Δικαστών και Εισαγγελέων, δυτικά κορυφογραμμή «Μάλι Μάθι» - «Μαλεζί» - «Αύρας», συναντά το δρόμο Μαραθώνος – Ραμνούντας, διέρχεται δια της περιοχής «Μυρτέζας» και φτάνει στο Άνω Σούλι, συνέχεια Λ. Γραμματικού 100 περίπου μέτρα μετά το τέλος του οικισμού Άνω Σούλι προς κοινότητα Γραμματικού, Λ. Λίμνης Μαραθώνα 300 περίπου μέτρα πριν την είσοδο του χωριού Βόθωνας (Καλέντζι), συνέχεια νοητή ευθεία νοτίως διερχόμενη από όρια οικισμού Ραμπετώσα έως διασταύρωση Αγίου Πέτρου, περιμετρική Πεντέλης, δυτικά νοητή ευθεία κορυφογραμμής Πεντέλης έως της καθέτου νοητής ευθείας προς Νότο της διερχόμενης από Μονή Αγ. Ασωμάτων Πεντέλης, συνέχεια ρέμα Καζέρμας (περιοχή Μουζάκι Πεντέλης) έως γέφυρα επί του ρέματος τούτου της οδού Αλέκου Παναγούλη, Ν. Πεντέλης, Αλέκου Παναγούλη έως διασταύρωση της με Λ. Πεντέλης, Λ. Πεντέλης, δεξιά Μυκηνών (όρια Βριλησσίων - Μελισσιών), ρέμα Σκρίμπου ή Πολύδροσου έως γέφυρα τούτου επί της οδού Μεσογείων, δεξιά Μεσογείων έως διασταύρωσή της με Φραγκοκκλησιάς, Φραγκοκκλησιάς έως διασταύρωση της με Κορυτσάς, Κορυτσάς, Ροδοδάφνης, δεξιά Ανθέων μέχρι διασταύρωσή της με Σάμου, Σάμου, Γιασεμιών, κόμβο Κ. Βάρναλη - Γιασεμιών, αριστερά Κ. Βάρναλη, δεξιά Πλούτωνος κόμβο Μ. Ασίας - Πλούτωνος, αριστερά Μ. Ασίας, δεξιά Ριζαρείου, κόμβος Ο.Α.Κ.Α., αριστερά Λ. Κηφισίας έως κόμβο Λ. Κηφισίας - Κατεχάκη.
Επιπλέον, από τις ανωτέρω περιμετρικές οδούς, η τοπική του αρμοδιότητα περιλαμβάνει τις εξής οδούς, τμήματα αυτών, διασταυρώσεις, καθώς και τοπωνύμια και νοητές ευθείες: κόμβος Λ. Κηφισίας - Κατεχάκη ολόκληρος, Λ. Κηφισίας και στους παραδρόμους αυτής, κόμβος Χαλανδρίου - Λ. Κηφισίας (σίδερα Χαλανδρίου), κόμβος Σπύρου Λούη - Λ. Κηφισίας, Αλέκου Παναγούλη στη Ν. Πεντέλη, μη συμπεριλαμβανομένου του κόμβου Λ. Πεντέλης - Αλέκου Παναγούλη, ο οποίος ανήκει στο Β΄ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής, ισόπεδος κόμβος Σπ. Λούη - Λ. Κύμης και στις οδούς Θ. Δόλασικ, περιφερειακό Τουρκοβουνίων και Δρυόπιδος, καθώς και στον Α/Κ Τατοΐου - Λ. Ν. Κύμης (Τατοΐου και Δεκελείας).
Δεν περιλαμβάνονται στην τοπική του αρμοδιότητα οι κλάδοι εισόδου - εξόδου του αυτοκινητοδρόμου Π.Α.Θ.Ε. - Τμήμα Α/Κ Μεταμόρφωσης - Σκάρφειας (υπέργειους - ισόπεδους - υπόγειους) και τα τμήματα αυτού που σημάνθηκαν σχετικά και περιήλθε η εκμετάλλευσή τους από το Δημόσιο στην κατασκευάστρια Εταιρία «ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» με την από 19.12.2007 Σύμβαση Παραχώρησης, η οποία κυρώθηκε με το ν. 3555/2007 (Α΄ - 81), όπου την αρμοδιότητα ασκεί το Β΄ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Π.Α.Θ.Ε. Αττικής.
ια. Β΄ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής.
Ορίζεται, περιμετρικά, ως εξής: Λ. Γραμματικού 100 περίπου μέτρα μετά το τέλος του οικισμού Άνω Σούλι προς Κοινότητα Γραμματικού, Λ. Λίμνης Μαραθώνα 300 περίπου μέτρα πριν την είσοδο του χωριού Βόθωνας (Καλέντζι), Λ. Διονύσου έως τον Άγ. Πέτρο (Καφετέρια «Πανόραμα»), Λ. Πεντέλης, δεξιά Μυκηνών έως ρέμα Σκρίμπου ή Πολυδρόσσου, συνέχεια ΝΔ το ρέμα έως και γέφυρα Σισμανογλείου, συνέχεια ρέμα έως και γέφυρα Μεσογείων, δεξιά Μεσογείων έως και διασταύρωσή της με Φραγκοκκλησιάς, αριστερά Φραγκοκκλησιάς έως και διασταύρωσή της με Κορυτσάς, Κορυτσάς, Ροδοδάφνης, Ανθέων, Σάμου, Γιασεμιών, αριστερά Κ. Βάρναλη, δεξιά Πλούτωνος έως και διασταύρωσή της με Μ. Ασίας, αριστερά Μ. Ασίας, δεξιά Ριζαρείου έως κόμβο ΟΑΚΑ, αριστερά Λ. Κηφισίας έως κόμβο Κατεχάκη - Λ. Κηφισίας, αριστερά Κατεχάκη έως κόμβο Λ. Μεσογείων - Κατεχάκη, περιμετρική Καρέα νοητή ευθεία ορίων Δήμου Παπάγου/Χολαργού κορυφογραμμής Υμηττού από Βόρεια προς Νότια έως Νταμάρια Κυριακού στο Κορωπί, Κυριακού, αριστερά Λ. Βάρης – Κορωπίου, συνέχεια Κορωπίου – Αεροδρομίου Σπάτων έως τη διασταύρωσή της με Λεωφόρο Μαρκοπούλου (είσοδος Αττικής Οδού), συνέχεια όρια Δήμων Μαρκοπούλου/Μεσογαίας, Παιανίας, Σπάτων/Αρτέμιδος συγκρότημα Ξενοδοχείου «MARE NOSTRUM», ακτές έως του προ του όρμου Λιμνιώνα χώρου.
Επιπλέον, από τις ανωτέρω περιμετρικές οδούς, η τοπική του αρμοδιότητα περιλαμβάνει τις εξής οδούς, τμήματα αυτών, διασταυρώσεις, καθώς και τοπωνύμια και νοητές ευθείες: διασταύρωση αγροτικής οδού προς Προφ. Ηλία και επαρχιακής οδού Βαρνάβα - Γραμματικού 3ο χιλιόμ., Αγροτική οδό από Προφ. Ηλία προς χωριό Βόθωνας (Καλέντζι) έως διασταύρωσή της με επαρχιακή οδό Αγίου Στεφάνου - Μαραθώνος (300μ.) μετά το χωριό, νοητή ευθεία έως κόμβο Αγίου Πέτρου, κόμβος Αγίου Πέτρου, Περιμετρική οδός όρους Πεντέλης, νοητή ευθεία επί κορυφογραμμής Πεντέλης έως της νοητής καθέτου ευθείας προς νότο της διερχόμενης από Μ. Ασωμάτων, ρέμα Καζέρμας (Μουζάκι), κόμβος Λ. Πεντέλης - Αλ. Παναγούλη, Λ. Πεντέλης, Μυκηνών, ρέμα Σκρίμπου ή Πολυδρόσου, γέφυρα Σισμανογλείου, γέφυρα Μεσογείων, κόμβο Μεσογείων - Φραγκοκκλησιάς, Φραγκοκκλησιάς έως διασταύρωσή της με Κορυτσάς, Κορυτσάς, Ροδοδάφνης έως διασταύρωσή της με Ανθέων, Ανθέων έως και διασταύρωσή της με Σάμου, Σάμου, Γιασεμιών έως και διασταύρωσή της με Βάρναλη, Βάρναλη, Πλούτωνος, κόμβο Πλούτωνος - Μ. Ασίας, Μ. Ασίας, Ριζαρείου έως κόμβο ΟΑΚΑ, νοητή ευθεία από όρια Δήμων Παπάγου/Χολαργού και Καισαριανής επί κορυφογραμμής όρους Υμηττού από Βόρεια προς Νότια έως νταμάρια Κυριακού περιοχή Κορωπίου και Κυριακού έως διασταύρωσή της με Λ.Βάρης - Κορωπίου.
Δεν υπάγεται στην τοπική του αρμοδιότητα η περιοχή της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών.
ιβ. Γ΄ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής.
Ορίζεται, περιμετρικά, ως εξής: Από κόμβο Αχαρνών - Αγ. Αναργύρων, συνέχεια ρέμα Ποδονύφτη μέχρι γέφυρα οδού Χαλκίδος, συνέχεια Χαλκίδος, αριστερά Αγ. Λαύρας, αριστερά Λ. Ηρακλείου, δεξιά Τραλλέων, αριστερά Λ. Βεΐκου (Ομορφοκκλησιάς), δεξιά Δρυόπιδος, συνέχεια νοητή ευθεία κορυφογραμμής Τουρκοβουνίων έως Α/Κ Λ. Βεΐκου – Καποδιστρίου, συνέχεια Λ.Κύμης, αριστερά Λ. Πλαπούτα, συνέχεια Πίνδου, δεξιά Λ. Ηρακλείου, αριστερά Καραολή και Δημητρίου, αριστερά Λ.Σοφ. Βενιζέλου, δεξιά Λυκοβρύσεως, δεξιά Ερμού μέχρι Α/Κ Ν.Ε.Ο.Αθηνών-Λαμίας – γέφυρας Βιολογικού, συνέχεια ανώνυμο ρέμα, νοητή ευθεία από Α προς Δ, ευθεία έως το ύψος της οδού Τατοΐου, συνέχεια Τατοΐου μέχρι νότια περίφραξη Αεροδρομίου, συνέχεια ακολουθεί την περίφραξη μεταξύ Αεροδρομίου Τατοΐου και Ολυμπιακού Χωριού μέχρι το ανώνυμο ρέμα που διέρχεται μεταξύ οικισμού Φλόγα και Τατοΐου, συνέχεια Βόρεια το ανώνυμο ρέμα μέχρι Δυτικές κορυφογραμμές όρους Πάρνηθα (Ξεροβούνι – Καψάλα – Πέτρα Σταυρού) έως όρια νομών Αττικής - Βοιωτίας, συνέχεια νοητή ΝΔ κατεύθυνση των λόφων του όρους Πάρνηθα (Μουγκουλτός – Στρογγυλό), συνέχεια νοητή ευθεία από ΒΑ προς ΝΔ τις κορυφογραμμές του όρους Πάρνηθα (Μαύρη Πέτρα – Σκούρο ρέμα – βουνό Χασιάς), ρέμα Χασιάς, ρέμα «Μαύρη Ώρα» έως γεφυράκι αυτού επί της Λ. ΝΑΤΟ, ανατολικά της Λ. ΝΑΤΟ έως και διασταύρωση με σιδηροδρομική γραμμή, ακολουθεί δυτικά τις κορυφογραμμές Ποικίλου Όρους (όρια Δήμου Αγίων Αναργύρων/Καματερού) μέχρι το ύψος του γηπέδου Καματερού (μη συμπεριλαμβανομένου), συνέχεια νοητή ευθεία έως διασταύρωση Λ. Φυλής και Παναγίας Γρηγορούσας, συνέχεια Παναγίας Γρηγορούσας, δεξιά 28ης Οκτωβρίου, συνέχεια Κ. Παλαμά, δεξιά Λ. Δημοκρατίας, αριστερά Αγ. Αναργύρων έως Αχαρνών.
Επιπλέον, από τις ανωτέρω περιμετρικές οδούς, η τοπική του αρμοδιότητα περιλαμβάνει τις εξής οδούς, τμήματα αυτών, διασταυρώσεις, καθώς και τοπωνύμια και νοητές ευθείες: κόμβος Αχαρνών - Αγ. Αναργύρων, γέφυρα οδού Χαλκίδος, Λ. Βεΐκου (Ομορφοκκλησιάς) μη συμπεριλαμβανομένου του κόμβου Λ.Βεΐκου-Τραλλέων που υπάγεται στην Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών, Δρυόπιδος, Α/Κ Λ. Βεΐκου – Καποδιστρίου, Λ.Κύμης μη συμπεριλαμβανομένου του κόμβου Λ.Κύμης - Σπ. Λούη, Λ. Πλαπούτα, Πίνδου, Λ. Ηρακλείου, Καραολή και Δημητρίου, Λ.Σοφ. Βενιζέλου, Λυκοβρύσεως, Ερμού, γέφυρα Βιολογικού, Τατοΐου μη συμπεριλαμβανομένου του Α/Κ Τατοΐου - Λ. Ν. Κύμης (Τατοΐου και Δεκελείας) που υπάγεται στο Α΄ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής, περίφραξη μεταξύ Αεροδρομίου Τατοΐου και Ολυμπιακού Χωριού, Λ. ΝΑΤΟ, 28ης Οκτωβρίου, Κωστή Παλαμά, Λ. Δημοκρατίας μη συμπεριλαμβανομένου του κόμβου Λ.Δημοκρατίας - Αγ. Αναργύρων που υπάγεται στο Α΄ Τμήμα Τροχαίας Δυτικής Αττικής, Αγ. Αναργύρων.
Επιπλέον, περιλαμβάνει το τμήμα της Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας από χ/θ 9,949 έως την αρχή του αυτοκινητοδρόμου Π.Α.Θ.Ε. – Τμήμα Α/Κ Μεταμόρφωσης – Σκάρφειας (χ/θ 15,169), συμπεριλαμβανομένου του Α/Κ Μεταμόρφωσης και τους παραδρόμους αυτής (εξαιρουμένου του τμήματος του παραδρόμου από νοητή ευθεία με Νιρβάνα έως Αχαρνών και του κόμβου κάτωθι των Τριών Γεφυρών που ειδικά καθήκοντα ασκεί η Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών), ενώ δεν έχει αρμοδιότητα στους κλάδους εισόδου – εξόδου του ανωτέρω αυτοκινητοδρόμου (υπέργειους – ισόπεδους - υπόγειους) και τα τμήματα αυτού που σημάνθηκαν σχετικά και περιήλθε η εκμετάλλευσή τους από το Δημόσιο στην κατασκευάστρια Εταιρία «ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» με την από 19.12.2007 Σύμβαση Παραχώρησης, η οποία κυρώθηκε με το ν.3555/2007 (Α΄-81), όπου την αρμοδιότητα ασκεί το Β΄ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Π.Α.Θ.Ε.
Αττικής.
ιγ. Α΄ Τμήμα Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής.
Ορίζεται, περιμετρικά, ως εξής: Από κόμβο Λ.Καλυβίων - Λ.Αθηνών-Σουνίου, Λ.Αθηνών-Σουνίου έως κόμβο Λ.Αθηνών-Σουνίου - Λ.Αγ. Μαρίνας, αριστερά Λ.Αγίας Μαρίνας έως κόμβο Λ.Βάρης-Κορωπίου - Λ.Αγ. Μαρίνας, νοητή ευθεία κορυφογραμμής Υμηττού έως την Κάδμου, Πλατεία Βιάνου, νοητή γραμμή από τη συμβολή (πίσω από το νεκροταφείο Ηλιουπόλεως) των οδών Μανιακίου - Αριστοτέλους (οπίσθια πλευρά Ι.Ν. Αγίου Κωνσταντίνου) έως την Ιονίων Νήσων, νοητή ευθεία αδιεξόδου οδού Ιονίων Νήσων έως Ελλήνων Αξιωματικών (Ελ. Βενιζέλου - Κατεχάκη), συνέχεια απέναντι της νοητής ευθείας πάνω από το Κλειστό Γυμναστήριο και το Αθλητικό Κέντρο Αγίας Μαρίνας Ηλιούπολης, αριστερά νοητή ευθεία ανώνυμη οδός Νταμάρια Βύρωνα έως την Φίλου, Πλατεία Αναγνωσταρά, Σαπφούς, αριστερά Παλληκαρίδη, Ορέστου, αριστερά Επταλόφου, δεξιά Τανάγρας, αριστερά Καραμπάτη, Κυμοθόης, δεξιά Εθν. Αντιστάσεως, αριστερά Τριπόλεως, κόμβο Λ. Βουλιαγμένης - Τριπόλεως, Στριγγάρη, Λ.Αγ.Δημητρίου, αριστερά Θεομήτορος, κόμβο Λ.Κυθηρίων – Θεομήτορος - Λ.Ιωνίας, αριστερά Λ.Κυθηρίων, κόμβο Λ.Αλίμου - Λ.Κυθηρίων, δεξιά Λ.Αλίμου έως κόμβο Παραλιακής με Λ.Αλίμου, αριστερά Λ.Αθηνών-Σουνίου έως διασταύρωση με Βήτα - Λ.Αθηνών-Σουνίου συνέχεια δεξιά από Βήτα έως ακτογραμμή και συνέχεια την ακτογραμμή έως τον κόμβο Λ.Καλυβίων.
Επιπλέον, από τις ανωτέρω περιμετρικές οδούς, η τοπική του αρμοδιότητα περιλαμβάνει τις εξής οδούς, τμήματα αυτών, διασταυρώσεις, καθώς και τοπωνύμια και νοητές ευθείες: Λ. Αθηνών-Σουνίου, κόμβο Λ.Αγίας Μαρίνας – Λ.Αθηνών-Σουνίου, Λ.Αγίας Μαρίνας έως κόμβο Λ.Βάρης-Κορωπίου – Λ.Αγίας Μαρίνας μη συμπεριλαμβανομένου που υπάγεται στο Β΄ Τμήμα Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής, Τριπόλεως από διασταύρωσή της με Λ. Βουλιαγμένης (μη συμπεριλαμβανομένης της διασταυρώσεως που υπάγεται στην Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών), Στριγγάρη, Λ.Αγ.Δημητρίου, Θεομήτορος, Λ.Κυθηρίων, Λ.Αλίμου έως κόμβο Λ.Αλίμου - Λ.Ποσειδώνος μη συμπεριλαμβανομένου του κόμβου που υπάγεται στο Τμήμα Τροχαίας Καλλιθέας, αριστερά και εσωτερικά της Λ.Ποσειδώνος έως το ύψος της οδού Βήτα και προς Γλυφάδα, οδός Βήτα, ακτογραμμές έως τον κόμβο Λ.Καλυβίων – Λ.Αθηνών-Σουνίου και χώρους πρώην αερολιμένα Ελληνικού.
ιδ. Β΄ Τμήμα Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής.
Ορίζεται, περιμετρικά, ως εξής: Όρμος Βραυρώνας (ολόκληρος), όρια Δήμου Μαρκοπούλου/Μεσογαίας – Δήμου Σπάτων/Αρτέμιδος έως είσοδο συγκροτήματος Ξενοδοχείου Βραυρών, όρια Δήμου Μαρκοπούλου/Μεσογαίας – δήμου Παιανίας, έξοδος Αττικής Οδού προς Μαρκόπουλο, έξοδος Αττικής Οδού προς Κορωπί, Λ. Κορωπίου – Αεροδρομίου Σπάτων, συνέχεια αριστερά από Αγίων Αναργύρων, δεξιά Π.Ε.Ο. Αθηνών – Σουνίου, αριστερά Λ. Βάρης-Κορωπίου έως διασταύρωσή της με Λ. Αγίας Μαρίνας, εσωτερικά Λ. Αγ. Μαρίνας (μη συμπεριλαμβανομένης που υπάγεται στο Α΄ Τμήμα Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής) έως διασταύρωσή της με Λ. Αθηνών – Σουνίου από χ/θ 33,500 μη συμπεριλαμβανομένης της Λ.Αθηνών-Σουνίου που υπάγεται στο Α΄ Τμήμα Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής, συνέχεια από Κόμβο Λαγονησίου στη χ/θ 39,500 Λ. Αθηνών – Σουνίου, ακτές Παραλίας Δήμων και κοινοτήτων Καλυβίων, Σαρωνίδας, Αναβύσσου, Παλαιάς Φωκαίας, Κερατέας, Λαυρεωτικής και Μαρκοπούλου/Μεσογαίας έως και όρμο Βραυρώνας.
Επιπλέον, από τις ανωτέρω περιμετρικές οδούς, η τοπική του αρμοδιότητα περιλαμβάνει τις εξής οδούς, τμήματα αυτών, διασταυρώσεις, καθώς και τοπωνύμια και νοητές ευθείες: όρμος Βραυρώνας (ολόκληρο το συγκρότημα του ομώνυμου Ξενοδοχείου, έως την είσοδο αυτού στη Λ. Βραυρώνας - Αρτέμιδος), εσωτερικά των ορίων των Δήμων Μαρκοπούλου/Μεσογαίας - Παιανίας έως την έξοδο της Αττικής Οδού προς Αεροδρόμιο, έξοδος Αττικής Οδού προς Μαρκόπουλο, έξοδος Αττικής Οδού προς Κορωπί, κόμβος Λ. Κορωπίου – Αεροδρομίου Σπάτων με Λ. Παιανίας – Μαρκοπούλου, κόμβος Λ. Κορωπίου – Αεροδρομίου Σπάτων με Αγίων Αναργύρων, κόμβος Λ. Βασ. Κωνσταντίνου με Λ. Βάρης – Κορωπίου, κόμβος Λ. Βάρης - Κορωπίου με Λ. Αγίας Μαρίνας, κόμβος Λ. Καλυβίων με Λ. Αθηνών – Σουνίου.
ιε. Τμήμα Τροχαίας Αττικής Οδού.
Εκτείνεται σε ολόκληρο το οδικό δίκτυο της Αττικής Οδού. Επιπλέον, στην τοπική του αρμοδιότητα περιλαμβάνονται οι κλάδοι εισόδου - εξόδου (υπέργειων - ισόπεδων - υπόγειων), μέχρι και τη συμβολή αυτών με την πρώτη κάθετη οδό, μη συμπεριλαμβανομένης.
ιστ. Α΄ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Π.Α.Θ.Ε. Αττικής.
Περιλαμβάνει το τμήμα του αυτοκινητοδρόμου (ισόπεδου – υπέργειου - υπόγειου) Ελευσίνα – Κόρινθος – Πάτρα – Πύργος – Τσακώνα από χ/θ 0,000 (Α/Κ Θηβών) έως χ/θ 57,750 (Α/Κ Τριπόλεως).
Επιπλέον, στην τοπική του αρμοδιότητα περιλαμβάνονται οι κλάδοι εισόδου – εξόδου αυτού (υπέργειων – ισόπεδων - υπόγειων), καθώς και στα τμήματα αυτών που με την από 24-7-2007 Σύμβαση Παραχώρησης, η οποία κυρώθηκε με το ν. 3621/2007 (Α΄ 279), περιήλθε η εκμετάλλευση από το Δημόσιο στην κατασκευάστρια Εταιρία «ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» και σημάνθηκαν σχετικά.
ιζ. Β΄ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Π.Α.Θ.Ε. Αττικής.
Περιλαμβάνει το τμήμα του αυτοκινητοδρόμου Π.Α.Θ.Ε. – Τμήμα Α/Κ Μεταμόρφωσης – Σκάρφειας από χ/θ 15,169 (αρχή έργου παραχώρησης) έως χ/θ 67,655 (ΗΜ.Κ. Σχηματαρίου Β΄).
Επιπλέον, στην τοπική του αρμοδιότητα περιλαμβάνονται οι κλάδοι εισόδου – εξόδου αυτού (υπέργειων – ισόπεδων - υπόγειων), καθώς και στα τμήματα αυτών που με την από 19-12-2006 Σύμβαση Παραχώρησης, η οποία κυρώθηκε με το ν. 3555/2007 (Α΄ 81), περιήλθε η εκμετάλλευση από το Δημόσιο στην κατασκευάστρια Εταιρία «ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» και σημάνθηκαν σχετικά, με εξαίρεση τον Α/Κ Μεταμόρφωσης που ειδικά καθήκοντα ασκεί το Γ΄ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής.
9. Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής
Ταυτίζεται με την περιφέρεια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής.
10. Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Αττικής
Ταυτίζεται με την περιφέρεια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής.
12. Διεύθυνση Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών
Περιλαμβάνει τον περιφραγμένο και οριοθετημένο χώρο, στον οποίο εκτείνονται οι εγκαταστάσεις του Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος». Επιπλέον, ασκεί και καθήκοντα Υπηρεσίας Ελέγχου Διαβατηρίων στον εν λόγω αερολιμένα.
13. Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής
Ταυτίζεται με την περιφέρεια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής.
α. Τμήμα Αλλοδαπών Αθηνών.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών.
β. Τμήμα Αλλοδαπών Πειραιώς.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Πειραιά.
γ. Τμήμα Αλλοδαπών Δυτικής Αττικής.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Δυτικής Αττικής.
δ. Τμήμα Αλλοδαπών Βορειοανατολικής Αττικής.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Βορειοανατολικής Αττικής.
ε. Τμήμα Αλλοδαπών Νοτιοανατολικής Αττικής.
Περιλαμβάνει τις περιοχές δικαιοδοσίας των Αστυνομικών Τμημάτων Ελληνικού – Αργυρούπολης, Βούλας – Βάρης – Βουλιαγμένης, Γλυφάδας, Αλίμου και Ηλιούπολης.
Επιπλέον, ασκεί και καθήκοντα Υπηρεσίας Ελέγχου Διαβατηρίων στον λιμένα Γλυφάδας.
στ. Τμήμα Αλλοδαπών Λαυρίου.
Περιλαμβάνει τις περιοχές δικαιοδοσίας των Αστυνομικών Τμημάτων Σαρωνικού, Κρωπίας, Λαυρεωτικής, Μαρκοπούλου, Μεσογαίας και Κερατέας και των Αστυνομικών Σταθμών Καλυβίων και Πόρτο Ράφτη. Επιπλέον, ασκεί και καθήκοντα Υπηρεσίας Ελέγχου Διαβατηρίων στον λιμένα Λαυρίου.
ζ. Σταθμός Ελέγχου Διαβατηρίων - Συναλλάγματος Πειραιώς.
Ασκεί καθήκοντα Υπηρεσίας Ελέγχου Διαβατηρίων και συναλλάγματος στον καθορισθέντα, ως σημείο εισόδου – εξόδου χώρο, της ακτής Ξαβερίου του λιμένος του δήμου Πειραιώς.
η. Σταθμός Ελέγχου Διαβατηρίων - Συναλλάγματος Ελευσίνας.
Ασκεί καθήκοντα Υπηρεσίας Ελέγχου Διαβατηρίων και συναλλάγματος στον καθορισθέντα, ως σημείο εισόδου – εξόδου χώρο, του λιμένα και του αερολιμένα του δήμου Ελευσίνας.
θ. Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Αθηνών.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών.
ι. Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Δυτικής Αττικής.
Περιλαμβάνει την περιοχή δικαιοδοσίας των Διευθύνσεων Αστυνομίας Δυτικής Αττικής και Πειραιώς, καθώς και της δημοτικής ενότητας Ερυθρών του δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας.
ια. Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Ανατολικής Αττικής.
Ταυτίζεται με τις περιφέρειες των Διευθύνσεων Αστυνομίας Βορειοανατολικής και Νοτιοανατολικής Αττικής.
ιβ. Προαναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης Αλλοδαπών Αμυγδαλέζας.
Περιλαμβάνει τον χώρο εντός των εγκαταστάσεων των Σχολών της Ελληνικής Αστυνομίας.
ιγ. Προαναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης Αλλοδαπών Ταύρου.
Περιλαμβάνει τον χώρο εντός των εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής.
14. Διεύθυνση Μεταγωγών - Δικαστηρίων Αττικής.
Η καθοριζόμενη με την 18/18-7-2006 Κ.Δ. «ΜΕΤΑΓΩΓΕΣ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ».
Επιπλέον, είναι αρμόδια για την τήρηση της τάξης στους χώρους συνεδριάσεων των δικαστηρίων των πόλεων Αθηνών και Πειραιώς, καθώς και για την φρούρηση των καταδίκων και υποδίκων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Άρθρο 2
Τοπική αρμοδιότητα Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Στερεάς Ελλάδος.
Η τοπική αρμοδιότητα της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Στερεάς Ελλάδος και των υφισταμένων της Υπηρεσιών καθορίζεται ως ακολούθως:
1. Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Στερεάς Ελλάδος.
Περιλαμβάνει τις περιοχές δικαιοδοσίας των Διευθύνσεων Αστυνομίας που υπάγονται διοικητικά σ’ αυτή.
2. Διεύθυνση Αστυνομίας Φθιώτιδας
Περιλαμβάνει τις περιοχές δικαιοδοσίας των υφισταμένων της Υπηρεσιών.
α. Αστυνομικό Τμήμα Λαμίας.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Λαμιέων.
β. Τμήμα Ασφάλειας Λαμίας.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος.
γ. Τμήμα Τροχαίας Λαμίας.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος. Επιπλέον, περιλαμβάνει το τμήμα της Εθνικής Οδού Λαμίας – Καρπενησίου από χ/θ 0,000 έως χ/θ 13,200, το τμήμα της Π.Ε.Ο. Λαμίας –Λάρισας από χ/θ 0,000 έως χ/θ 21,150, το τμήμα της Π.Ε.Ο. Λαμίας – Βόλου από χ/θ 0,000 έως χ/θ 7,800, το τμήμα της Π.Ε.Ο. Λαμίας – Αθήνας από χ/θ 0,000 έως χ/θ 37,100 και το τμήμα της Ε.Ο. Θερμοπυλών – Ιτέας από χ/θ 0,000 έως χ/θ 22,600.
δ. Τμήμα Μεταγωγών – Δικαστηρίων Λαμίας.
Είναι αρμόδιο για την ασφαλή μεταγωγή κρατουμένων εντός των ορίων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Φθιώτιδας, καθώς και κρατουμένων, οι οποίοι προορίζονται ή προέρχονται από εκτός ορίων της Διεύθυνσης Καταστήματα Κράτησης, Δικαστήρια και θεραπευτικά ιδρύματα.
Επιπλέον, είναι αρμόδιο για την τήρηση της τάξης στους χώρους συνεδριάσεων των δικαστηρίων της πόλεως Λαμίας, καθώς και για την φρούρηση των καταδίκων και υποδίκων.
ε. Τμήμα Άμεσης Δράσης Λαμίας.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος
στ. Αστυνομικό Τμήμα Στυλίδας.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Στυλίδας. Επιπλέον, ασκεί και καθήκοντα Υπηρεσίας Ελέγχου Διαβατηρίων στον λιμένα Στυλίδας.
ζ. Αστυνομικό Τμήμα Δομοκού.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Δομοκού.
η. Αστυνομικό Τμήμα Λοκρών.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Λοκρών.
θ. Αστυνομικό Τμήμα Καμένων Βούρλων.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Καμένων Βούρλων.
ι. Αστυνομικό Τμήμα Σπερχειάδας.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Μακρακώμης, πλην της δημοτικής κοινότητας Μακρακώμης και των τοπικών κοινοτήτων Μάκρης, Πλατυστόμου, Αρχανίου, Γιαννιστούς, Παλαιάς Γιαννιτσούς, Ασβέστη, Παππά της δημοτικής ενότητας Μακρακώμης, του δήμου Μακρακώμης.
ια. Αστυνομικός Σταθμός Μακρακώμης
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια της δημοτική κοινότητας Μακρακώμης και των τοπικών κοινοτήτων Μάκρης, Πλατυστόμου, Αρχανίου, Γιαννιτσούς, Παλαιάς Γιαννιτσούς, Ασβέστη και Παππά της δημοτικής ενότητας Μακρακώμης του δήμου Μακρακώμης.
ιβ. Αστυνομικό Τμήμα Αμφίκλειας – Ελάτειας.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Αμφίκλειας - Ελάτειας.
ιγ. Α΄ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Π.Α.Θ.Ε. Φθιώτιδας.
Περιλαμβάνει το τμήμα του εθνικού οδικού άξονα Αθηνών – Θεσσαλονίκης από χ/θ 121,250 μέχρι χ/θ 185,127, συμπεριλαμβανομένων των κόμβων μέχρι τα όρια παραχώρησης του έργου και μέχρι την οριστικοποίηση των σχεδίων και την εκτέλεση των έργων όπως αυτά απεικονίζονται κάθε φορά στα σχετικά προσαρτήματα της ΝΕΟΑΛ στα οποία συμπεριλαμβάνονται γέφυρες, παράπλευροι δρόμοι κ.λ.π.
ιδ. Β΄ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Π.Α.Θ.Ε. Φθιώτιδας.
Περιλαμβάνει το τμήμα του εθνικού οδικού άξονα Αθηνών – Θεσσαλονίκης από χ/θ 185,127 μέχρι χ/θ 242,079, συμπεριλαμβανομένων των κόμβων μέχρι τα όρια παραχώρησης του έργου και μέχρι την οριστικοποίηση των σχεδίων και την εκτέλεση των έργων όπως αυτά απεικονίζονται κάθε φορά στα σχετικά προσαρτήματα της ΝΕΟΑΛ στα οποία συμπεριλαμβάνονται γέφυρες, παράπλευροι δρόμοι κ.λ.π.
3. Διεύθυνση Αστυνομίας Βοιωτίας
Περιλαμβάνει τις περιοχές δικαιοδοσίας των υφισταμένων της Υπηρεσιών.
α. Αστυνομικό Τμήμα Λιβαδειάς.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Λεβαδέων.
β. Τμήμα Ασφάλειας Λιβαδειάς.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος.
γ. Τμήμα Τροχαίας Λιβαδειάς.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος. Επιπλέον, περιλαμβάνει τα τμήματα των Εθνικών Οδών: Θηβών – Λιβαδειάς από χ/θ 2,000 έως χ/θ 45,000, Λιβαδειάς – Δελφών από χ/θ 1,000 έως χ/θ 39,000, Λαμίας – Λιβαδειάς από χ/θ 67,000 έως χ/θ 93,000, το τμήμα της Επαρχιακής Οδού Λιβαδειάς – Κάστρου από χ/θ 0,000 (θέση «Σκαλιά Αγίου Ιωάννη») έως χ/θ 22,700 (διασταύρωση τοπικής κοινότητας Κάστρου) και το τμήμα της Ε.Ο. Αταλάντης – Λιβαδειάς από χ/θ 20,690 (τοπική κοινότητα Προφήτη Ηλία) έως χ/θ 25,190 (Παλαιός Λεβέντης).
δ. Αστυνομικό Τμήμα Αλιάρτου.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Αλιάρτου.
ε. Αστυνομικό Τμήμα Ορχομενού.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Ορχομενού.
στ. Αστυνομικό Τμήμα Τανάγρας.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Τανάγρας.
ζ. Αστυνομικό Τμήμα Διστόμου- Αράχοβας- Αντίκυρας.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Διστόμου- Αράχοβας- Αντίκυρας, πλην της δημοτικής ενότητας Αραχόβης, του δήμου Διστόμου- Αράχοβας- Αντίκυρας.
η. Αστυνομικός Σταθμός Αράχοβας
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια της δημοτικής ενότητας Αραχόβης του δήμου Διστόμου- Αράχοβας- Αντίκυρας.
θ. Αστυνομικό Τμήμα Θηβών.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Θηβαίων καθώς και της δημοτικής ενότητας Ερυθρών του δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας της περιφερειακής ενότητας Δυτικής Αττικής.
ι. Τμήμα Ασφάλειας Θηβών.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος.
ια. Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Π.Α.Θ.Ε. Βοιωτίας.
Περιλαμβάνει το τμήμα του εθνικού οδικού άξονα Αθηνών – Θεσσαλονίκης από χ/θ 67,655 μέχρι χ/θ 121,250 συμπεριλαμβανομένων των κόμβων (Σ.Ε.Α. OlympusPLAZA, A/K Ριτσώνας, Α/Κ Θηβών, διόδια Θηβών, Α/Κ Στρατοπέδου, Α/Κ Ακραιφνίου και Α/Κ Κάστρου), μέχρι τα όρια παραχώρησης του έργου, και μέχρι την οριστικοποίηση των σχεδίων και την εκτέλεση των έργων όπως αυτά απεικονίζονται κάθε φορά στα σχετικά προσαρτήματα της ΝΕΟΑΛ, στα οποία συμπεριλαμβάνονται γέφυρες, παράπλευροι δρόμοι κ.λ.π. καθώς και τμήμα της εθνικής οδού Σχηματαρίου – Χαλκίδας από τον οδικό κόμβο χ/θ 65,900 του εθνικού οδικού άξονα Αθηνών – Θεσσαλονίκης συμπεριλαμβανομένου, μέχρι χ/θ 1,500 της παλαιάς εθνικής οδού Σχηματαρίου – Χαλκίδας.
4. Διεύθυνση Αστυνομίας Ευβοίας
Περιλαμβάνει τις περιοχές δικαιοδοσίας των υφισταμένων της Υπηρεσιών.
α. Αστυνομικό Τμήμα Χαλκίδας.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Χαλκιδέων, πλην της δημοτικής ενότητας Νέα Αρτάκης.
β. Αστυνομικός Σταθμός Νέας Αρτάκης.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια της δημοτικής ενότητας Νέας Αρτάκης του δήμου Χαλκιδέων.
γ. Τμήμα Ασφάλειας Χαλκίδας.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος. Επιπλέον, ασκεί και καθήκοντα Υπηρεσίας Ελέγχου Διαβατηρίων στον λιμένα Χαλκίδας.
δ. Τμήμα Τροχαίας Χαλκίδας.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος. Επιπλέον, περιλαμβάνει το τμήμα της Ν.Ε.Ο. Σχηματαρίου – Χαλκίδας από χ/θ 1,500 έως χ/θ 11,500 (τέλος οδού), το τμήμα της Π.Ε.Ο. Σχηματαρίου – Χαλκίδας από χ/θ 1,500 έως χ/θ 13,600 και το τμήμα της Π.Ε.Ο. Χαλκίδας – Θηβών από χ/θ 0,000 έως χ/θ 18,000.
ε. Τμήμα Άμεσης Δράσης Χαλκίδας.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος.
στ. Τμήμα Τουριστικής Αστυνομίας Χαλκίδας.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος και του Αστυνομικού Σταθμού Νέας Αρτάκης.
ζ. Αστυνομικό Τμήμα Καρύστου.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Καρύστου, πλην της δημοτικής ενότητας Στυρέων.
η. Αστυνομικός Σταθμός Στύρων.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια της δημοτικής ενότητας Στυρέων του δήμου Καρύστου.
θ. Αστυνομικό Τμήμα Διρφύων – Μεσσαπίων.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων.
ι. Αστυνομικό Τμήμα Ερέτριας.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Ερέτριας.
ια. Αστυνομικό Τμήμα Σκύρου.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Σκύρου.
ιβ. Αστυνομικό Τμήμα Κύμης.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια των δημοτικών ενοτήτων Κύμης και Κονιστρών, του δήμου Κύμης - Αλιβερίου.
ιγ. Αστυνομικό Τμήμα Αλιβερίου.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια των δημοτικών ενοτήτων Αυλώνος, Δυστίων και Ταμυνέων, του δήμου Κύμης - Αλιβερίου.
ιδ. Αστυνομικό Τμήμα Μαντουδίου.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια της δημοτικής ενότητας Κηρέως, του δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας.
ιε. Αστυνομικό Τμήμα Λίμνης.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια των δημοτι-
κών ενοτήτων Ελυμνίων και Νηλέως, του δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας.
ιστ. Αστυνομικό Τμήμα Ιστιαίας.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, πλην των δημοτικών ενοτήτων Αιδηψού και Λιχάδος.
ιζ. Αστυνομικός Σταθμός Αιδηψού.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια των δημοτικών ενοτήτων Αιδηψού και Λιχάδος, του δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού.
5. Διεύθυνση Αστυνομίας Ευρυτανίας
Περιλαμβάνει τις περιοχές δικαιοδοσίας των υφισταμένων της Υπηρεσιών.
α. Αστυνομικό Τμήμα Καρπενησίου.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Καρπενησίου, πλην των δημοτικών ενοτήτων Προυσού και Φουρνά.
β. Αστυνομικός Σταθμός Προυσού.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια της δημοτικής ενότητας Προυσού του δήμου Καρπενησίου, πλην των τοπικών κοινοτήτων Αλεστίων και Σταυροχωρίου της δημοτικής ενότητας Προυσού του ιδίου δήμου.
γ. Αστυνομικός Σταθμός Φουρνά.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια της δημοτικής ενότητας Φουρνά, του δήμου Καρπενησίου.
δ. Τμήμα Ασφάλειας Καρπενησίου.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος.
ε. Αστυνομικό Τμήμα Αγράφων.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Αγράφων.
6. Διεύθυνση Αστυνομίας Φωκίδας.
Περιλαμβάνει τις περιοχές δικαιοδοσίας των υφισταμένων της Υπηρεσιών.
α. Αστυνομικό Τμήμα Άμφισσας – Δελφών.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια των δημοτικών ενοτήτων Αμφίσσης, Γραβιάς, Δελφών, Παρνασσού και Καλλιέων, πλην των τοπικών κοινοτήτων Αθανασίου Διάκου και Μουσουνίτσας του δήμου Δελφών.
β. Σταθμός Τουριστικής Αστυνομίας Δελφών.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια της τοπικής κοινότητας Δελφών της δημοτικής ενότητας Δελφών του δήμου Δελφών.
γ. Αστυνομικός Σταθμός Γραβιάς.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια των δημοτικών ενοτήτων Γραβιάς και Παρνασσού, του δήμου Δελφών.
δ. Τμήμα Ασφάλειας Άμφισσας – Δελφών.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος.
ε. Τμήμα Τροχαίας Άμφισσας – Δελφών.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος. Επιπλέον, περιλαμβάνει το τμήμα της Ε.Ο. Θερμοπυλών – Αμφίσσας από χ/θ 22,600 (όρια με Δ.Α. Φθιώτιδας) έως χ/θ 58,000, το τμήμα της Ε.Ο. Λιβαδειάς – Άμφισσας από χ/θ 39,000 (όρια με Δ.Α. Βοιωτίας) έως χ/θ 68,000, το τμήμα της Ε.Ο. Ιτέας – Αντιρρίου από χ/θ 0,000 (θέση Κακανού) έως χ/θ 3,200 (διασταύρωση Τσώνου), το τμήμα της Π.Ε.Ο. Άμφισσας – Λιδορικίου από χ/θ 0,000 έως χ/θ 29,500 και το τμήμα της περιμετρικής οδού Χρισσού από τη διασταύρωση Τσώνου έως Δ. Χρισσού.
στ. Τμήμα Μεταγωγών – Δικαστηρίων Άμφισσας.
Είναι αρμόδιο για την ασφαλή μεταγωγή κρατουμένων εντός των ορίων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Φωκίδας, καθώς και κρατουμένων, οι οποίοι προορίζονται ή προέρχονται από εκτός ορίων της Διεύθυνσης Καταστήματα Κράτησης, Δικαστήρια και θεραπευτικά ιδρύματα.
Επιπλέον, είναι αρμόδιο για την τήρηση της τάξης στους χώρους συνεδριάσεων των δικαστηρίων της πόλεως Άμφισσας, καθώς και για την φρούρηση των καταδίκων και υποδίκων.
ζ. Αστυνομικό Τμήμα Ιτέας.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια των δημοτικών ενοτήτων Ιτέας, Δεσφίνας και Γαλαξιδίου, του δήμου Δελφών. Επιπλέον, ασκεί και καθήκοντα Υπηρεσίας Ελέγχου Διαβατηρίων στον λιμένα Ιτέας.
η. Αστυνομικό Τμήμα Ευπαλίου.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια των δημοτικών ενοτήτων Ευπαλίου και Τολοφώνας, πλην των τοπικών κοινοτήτων Μακρινής και Μηλιάς, καθώς και των τοπικών κοινοτήτων Στίλιας και Περιθιώτισσας της δημοτικής ενότητας Λιδορικίου, του δήμου Δωρίδος.
θ. Αστυνομικό Τμήμα Δωρίδος.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια της δημοτικής ενότητας Βαρδουσίων, των τοπικών κοινοτήτων Μακρινής και Μηλιάς της δημοτικής ενότητας Τολοφώνος και της δημοτικής ενότητας Λιδορικίου, πλην των τοπικών κοινοτήτων Στίλιας και Περιθιώτισσας, του δήμου Δωρίδος. Επιπλέον, περιλαμβάνει και τη διοικητική περιφέρεια των τοπικών κοινοτήτων Αθανασίου Διάκου και Μουσουνίτσας της δημοτικής ενότητας Καλλιέων του δήμου Δελφών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Άρθρο 3
Τοπική αρμοδιότητα Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδος
Η τοπική αρμοδιότητα της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδος και των υφισταμένων της Υπηρεσιών καθορίζεται ως ακολούθως:
1. Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδος.
Περιλαμβάνει τις περιοχές δικαιοδοσίας των Διευθύνσεων Αστυνομίας που υπάγονται διοικητικά σ’ αυτή.
2. Διεύθυνση Αστυνομίας Αχαΐας.
Περιλαμβάνει τις περιοχές δικαιοδοσίας των υφισταμένων της Υπηρεσιών.
α. Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Πατρών.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια των Α΄, Β΄ και Γ΄ Αστυνομικών Τμημάτων Πατρών.
Επιπλέον, ασκεί και καθήκοντα Υπηρεσίας Ελέγχου Διαβατηρίων στον λιμένα Πατρών.
β. Α΄ Αστυνομικό Τμήμα Πατρών.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια της δημοτικής ενότητας Ρίου, του 1ου δημοτικού διαμερίσματος της δημοτικής ενότητας Πατρών (Πάτρα, Μπάλας, Σκιόεσσα, Χάραδρον) και μέρος του 4ου δημοτικού διαμερίσματος Πατρών της δημοτικής ενότητας Πατρών, ήτοι την περιοχή που εκτείνεται βορειοανατολικά αυτού, με όριο την οδό 28ης Οκτωβρίου, την προέκταση αυτής, έως τα όριά της με το 3ο δημοτικό διαμέρισμα Πατρών.
γ. Β΄ Αστυνομικό Τμήμα Πατρών.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια μέρους του 4ου δημοτικού διαμερίσματος της δημοτικής ενότητας Πατρών, που εκτείνεται Βορειοδυτικά αυτού, με όριο την οδό 28ης Οκτωβρίου έως τα όριά της με το 3ο δημοτικό διαμέρισμα της δημοτικής ενότητας Πατρών και μέρους του 3ου δημοτικού διαμερίσματος της δημοτικής ενότητας Πατρών, που εκτείνεται βορειοανατολικά αυτού με όριο τις οδούς: Δημητρίου Γούναρη, Καλαβρύτων, 3ου Ορειβατικού, 6ου Συντάγματος, 12ου Συντάγματος, Μαραγκοπούλου, Γηροκομείου, Ερυθρού Σταυρού, Ερρίκου Ντυνάν έως την συμβολή της με τα όρια του 1ου δημοτικού διαμερίσματος της δημοτικής ενότητας Πατρών.
δ. Γ΄ Αστυνομικό Τμήμα Πατρών.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια των δημοτικών ενοτήτων Μεσσάτιδος, Βραχναίικων, Παραλίας, του 2ου δημοτικού διαμερίσματος της δημοτικής ενότητας Πατρών (δυτικό), μέρους της δημοτικής ενότητας Πατρών ήτοι των τοπικών κοινοτήτων Ελεκίστρας, Μοίρας και Σουλίου και μέρους του 3ου δημοτικού διαμερίσματος της δημοτικής ενότητας Πατρών, ήτοι όλη την περιοχή που εκτείνεται νοτιοδυτικά αυτού , με όριο τις οδούς: Ελευθερίου Βενιζέλου, Γ. Παπανδρέου, Καλαβρύτων, 3ου Ορειβατικού, 6ου Συντάγματος, 12ου Συντάγματος, Μαραγκοπούλου, Γηροκομείου, Ερυθρού Σταυρού Ερρίκου Ντυνάν έως την συμβολή της με το 1ο δημοτικό διαμέρισμα της δημοτικής ενότητας Πατρών.
ε. Τμήμα Τροχαίας Πατρών.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια των Α΄, Β΄ και Γ΄ Αστυνομικών Τμημάτων Πατρών.
Επιπλέον, περιλαμβάνει το τμήμα της Ν.Ε.Ο. Πατρών – Πύργου από χ/θ 9,000 έως και χ/θ 40,820 και το τμήμα της Π.Ε.Ο. Κορίνθου – Πατρών από χ/θ 100,000 έως και χ/θ 124,000.
στ. Τμήμα Μεταγωγών – Δικαστηρίων Πατρών.
Είναι αρμόδιο για την ασφαλή μεταγωγή κρατουμένων εντός των ορίων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας, καθώς και κρατουμένων, οι οποίοι προορίζονται ή προέρχονται από εκτός ορίων της Διεύθυνσης Καταστήματα Κράτησης, Δικαστήρια και θεραπευτικά ιδρύματα.
Επιπλέον, είναι αρμόδιο για την τήρηση της τάξης στους χώρους συνεδριάσεων των δικαστηρίων της πόλης των Πατρών, καθώς και για την φρούρηση των καταδίκων και υποδίκων.
ζ. Τμήμα Άμεσης Δράσης Πατρών.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια των Α΄, Β΄ και Γ΄ Αστυνομικών Τμημάτων Πατρών.
η. Αστυνομικό Τμήμα Αιγιαλείας.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια των δημοτικών ενοτήτων Αιγίου, Συμπολιτείας, Ερινεού και Διακοπτού του δήμου Αιγιαλείας.
θ. Τμήμα Ασφάλειας Αιγιαλείας.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος. Επιπλέον, ασκεί και καθήκοντα Υπηρεσίας Ελέγχου Διαβατηρίων στον λιμένα Αιγίου.
ι. Αστυνομικό Τμήμα Ερυμάνθου.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια των δημοτικών ενοτήτων Τριταίας, Φαρρών, Καλετζίου και Λεοντίου του δήμου Ερυμάνθου.
ια. Αστυνομικό Τμήμα Καλαβρύτων.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια της δημοτικής ενότητας Καλαβρύτων του δήμου Καλαβρύτων.
ιβ. Αστυνομικό Τμήμα Δυτικής Αχαΐας.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια των δημοτικών ενοτήτων Λαρισσού, Ωλενίας, Μόβρης και Δύμης του δήμου Δυτικής Αχαΐας.
ιγ. Τμήμα Ασφάλειας Δυτικής Αχαΐας.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος. Επιπλέον, ασκεί και καθήκοντα Υπηρεσίας Ελέγχου Διαβατηρίων στον κρατικό αερολιμένα Αράξου.
ιδ. Αστυνομικό Τμήμα Κλειτορίας.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια των δημοτικών ενοτήτων Αροανίας, Παϊών και Κλειτορίας του δήμου Καλαβρύτων.
ιε. Αστυνομικό Τμήμα Ακράτας.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια των δημοτικών ενοτήτων Ακράτας και Αιγείρας του δήμου Αιγιαλείας.
ιστ. Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Π.Α.Θ.Ε. Αχαΐας.
Περιλαμβάνει το τμήμα της Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών από χ/θ 159,630 έως και χ/θ 226,000 καθώς και των υφιστάμενων σε αυτή κόμβων εισόδου – εξόδου οι οποίοι συμπίπτουν με τα όρια παραχώρησης της «ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΟΔΟΥ», ως αναφέρεται στη σχετική σύμβαση.
3. Διεύθυνση Αστυνομίας Αιτωλίας.
Περιλαμβάνει τις περιοχές δικαιοδοσίας των υφισταμένων της Υπηρεσιών.
α. Αστυνομικό Τμήμα Μεσολογγίου.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια των δημοτικών ενοτήτων Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου του δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου και Χάλκειας του δήμου Ναυπακτίας.
β. Τμήμα Ασφάλειας Μεσολογγίου.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος.
γ. Τμήμα Τροχαίας Μεσολογγίου.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος. Επιπλέον, περιλαμβάνει το τμήμα της Ε.Ο. Αντιρρίου – Ιωαννίνων από χ/θ 14,950 έως χ/θ 59,650, το τμήμα της Π.Ε.Ο. Μεσολογγίου – Αιτωλικού – Διασταύρωση Κεφαλόβρυσου, το τμήμα της παράκαμψης Αγρινίου (Ιόνια οδός) από χ/θ 47,794 (κόμβος Κεφαλοβρύσου) έως χ/θ 65,201 (κόμβος Ρίγανης), το τμήμα της Π.Ε.Ο. διασταύρωση Κλεισορρευμάτων – Κλεισορρεύματα – έξοδος εθνικού δικτύου και το τμήμα του αυτοκινητοδρόμου της Ιονίας Οδού από χ/θ 31,300 (κόμβος Α/Κ Μεσολογγίου) έως και χ/θ 65,202 (κόμβος Α/Κ Ρίγανης).
δ. Αστυνομικό Τμήμα Ξηρομέρου.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια της δημοτικής ενότητας Αστακού του δήμου Ξηρομέρου. Επιπλέον, ασκεί και καθήκοντα Υπηρεσίας Ελέγχου Διαβατηρίων στον λιμένα Αστακού.
ε. Αστυνομικό Τμήμα Ναυπακτίας.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια των δημοτικών ενοτήτων Ναυπάκτου, Αντιρρίου, Αποδοτίας, Πυλλήνης και Πλατάνου του δήμου Ναυπακτίας.
στ. Τμήμα Τροχαίας Ναυπακτίας.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος. Επιπλέον, περιλαμβάνει το τμήμα της Ε.Ο. Αντιρρίου – Ιωαννίνων από χ/θ 1,000 έως και χ/θ 14,950, το τμήμα της Ε.Ο. Αντιρρίου – Ναυπάκτου – Ιτέας, από την προβλήτα Αντιρρίου έως χ/θ 15,100 (γέφυρα Μόρνου), το τμήμα της Π.Ε.Ο. Ναυπάκτου – Λιδορικίου – Αμφίσσης από Ξηροπήγαδο έως γέφυρα Μόρνου και το τμήμα του αυτοκινητοδρόμου της Ιονίας Οδού από χ/θ 0,000 (κόμβος Α/Κ Αντιρρίου) έως και χ/θ 31,300 (κόμβος Α/Κ Μεσολογγίου).
ζ. Αστυνομικό Τμήμα Αιτωλικού.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια των δημοτικών ενοτήτων Αιτωλικού και Οινιάδων του δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου.
η. Αστυνομικός Σταθμός Γαβαλούς.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια των δημοτικών ενοτήτων Μακρύνειας, Αρακύνθου και Αγγελοκάστρου του δήμου Αγρινίου.
4. Διεύθυνση Αστυνομίας Ακαρνανίας.
Περιλαμβάνει τις περιοχές δικαιοδοσίας των υφισταμένων της Υπηρεσιών.
α. Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αγρινίου.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος.
β. Αστυνομικό Τμήμα Αγρινίου.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια των δημοτικών ενοτήτων Αγρινίου, Θεστιέων, Νεάπολης, Παναιτωλικού, Στράτου, καθώς και της δημοτικής ενότητας Παραβόλας πλην των τοπικών κοινοτήτων Καλλιθέας, Λαμπιρίου, Νερομάννας και Σπαρτιάς του δήμου Αγρινίου.
γ. Τμήμα Τροχαίας Αγρινίου.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος. Επιπλέον, περιλαμβάνει το τμήμα της Ε.Ο. Αντιρρίου – Ιωαννίνων από χ/θ 59,681 έως και χ/θ 99,000 (γέφυρα Αμβρακίας), το τμήμα της Ε.Ο. Αγρινίου – Καρπενησίου από χ/θ 0,001 έως και χ/θ 52,400 (γέφυρα Επισκοπής), το τμήμα της Ε.Ο. Αγρινίου – Θέρμου από χ/θ 0,001 έως και χ/θ 28,800 και το τμήμα του αυτοκινητοδρόμου της Ιονίας Οδού από χ/θ 65,202 (κόμβος Α/Κ Ρίγανης) έως και χ/θ 89,642 (κόμβος Α/Κ Αμβρακίας/Πρέβεζας).
δ. Τμήμα Μεταγωγών – Δικαστηρίων Αγρινίου.
Είναι αρμόδιο για την ασφαλή μεταγωγή κρατουμένων εντός των ορίων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ακαρνανίας, καθώς και κρατουμένων, οι οποίοι προορίζονται ή προέρχονται από εκτός ορίων της Διεύθυνσης Καταστήματα Κράτησης, Δικαστήρια και θεραπευτικά ιδρύματα.
Επιπλέον, είναι αρμόδιο για την τήρηση της τάξης στους χώρους συνεδριάσεων των δικαστηρίων της πόλεως Αγρινίου, καθώς και για την φρούρηση των καταδίκων και υποδίκων.
ε. Τμήμα Άμεσης Δράσης Αγρινίου.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος.
στ. Αστυνομικό Τμήμα Θέρμου.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Θέρμου και των τοπικών κοινοτήτων Καλλιθέας, Λαμπιρίου, Νερομάννας και Σπαρτιάς της δημοτικής ενότητας Παραβόλας του δήμου Αγρινίου.
ζ. Αστυνομικό Τμήμα Αμφιλοχίας.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια των δημοτικών ενοτήτων Αμφιλοχίας και Μενιδίου, πλην του οικισμού Θεριακησίου της τοπικής κοινότητας Μενιδίου και της τοπικής κοινότητας Φλωριάδος της δημοτικής ενότητας Μενιδίου του δήμου Αμφιλοχίας.
η. Σταθμός Τροχαίας Αμφιλοχίας.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος. Επιπλέον, περιλαμβάνει το τμήμα επί της Ε.Ο. Αντιρρίου – Ιωαννίνων από χ/θ 99,001 έως και χ/θ 139,000 (όρια νομού Άρτας), το τμήμα της Ε.Ο. Αμφιλοχίας – Λευκάδας από χ/θ 0,001 έως και χ/θ 16,850 και το τμήμα του αυτοκινητοδρόμου της Ιονίας Οδού από χ/θ 89,642 (κόμβος Α/Κ Αμβρακίας/Πρέβεζας) έως και χ/θ 106,197 (κόμβος Α/Κ
Αμφιλοχίας).
θ. Αστυνομικό Τμήμα Ακτίου – Βόνιτσας.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια των δημοτικών ενοτήτων Ανακτορίου και Παλαίρου του δήμου Ακτίου – Βόνιτσας, των τοπικών κοινοτήτων Μύτικα, Βάρνακα, Κανδήλας και Παναγούλας της δημοτικής ενότητας Αλυζίας του δήμου Ξηρομέρου καθώς και τις νήσους Κάλαμος και Καστός του δήμου Λευκάδας του νομού Λευκάδας. Επιπλέον, ασκεί και καθήκοντα Υπηρεσίας Ελέγχου Διαβατηρίων στον κρατικό αερολιμένα Ακτίου.
ι. Αστυνομικό Τμήμα Αγίου Βλασίου.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια της δημοτικής ενότητας Παρακαμπυλίων του δήμου Αγρινίου και των τοπικών κοινοτήτων Σταυροχωρίου και Αλεστίων της δημοτικής ενότητας Προυσού του δήμου Καρπενησίου του νομού Ευρυτανίας.
ια. Αστυνομικό Τμήμα Κατούνας.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια των δημοτικών ενοτήτων Μεδεώνος του δήμου Ακτίου – Βόνιτσας, Φυτειών του δήμου Ξηρομέρου και της τοπικής κοινότητας Αρχοντοχωρίου της δημοτικής ενότητας Αλυζίας του δήμου Ξηρομέρου.
ιβ. Αστυνομικό Τμήμα Εμπεσού.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια της δημοτικής ενότητας Ινάχου καθώς και της τοπικής κοινότητας Φλωριάδος και του οικισμού Θεριακησίου της τοπικής κοινότητας Μενιδίου της δημοτικής ενότητας Μενιδίου του δήμου Αμφιλοχίας.
5. Διεύθυνση Αστυνομίας Ηλείας.
Περιλαμβάνει τις περιοχές δικαιοδοσίας των υφισταμένων της Υπηρεσιών.
α. Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Πύργου.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος. Επιπλέον, ασκεί και καθήκοντα Υπηρεσίας Ελέγχου Διαβατηρίων στον λιμένα Κατάκολου.
β. Αστυνομικό Τμήμα Πύργου.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια των δημοτικών ενοτήτων Πύργου, Ωλένης, Ιαρδάνου και Βώλακος του δήμου Πύργου.
γ. Τμήμα Τροχαίας Πύργου.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος. Επιπλέον, περιλαμβάνει το τμήμα της Ν.Ε.Ο. Πατρών – Πύργου από χ/θ 84,000 έως και χ/θ 94,500, το τμήμα της Ε.Ο. Πύργου – Κυπαρισσίας από
χ/θ 4,000 έως και χ/θ 43,800 και το τμήμα της Ε.Ο. Τριπόλεως – Πύργου από χ/θ 106,300 έως και χ/θ 144,800.
δ. Αστυνομικό Τμήμα Αρχαίας Ολυμπίας.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια των δημοτικών ενοτήτων Αρχαίας Ολυμπίας, Λασιώνος και Φολόης του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας.
ε. Αστυνομικός Σταθμός Λαμπείας.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια της δημοτικής ενότητας Λαμπείας του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας.
στ. Αστυνομικό Τμήμα Ζαχάρως.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια των δημοτικών ενοτήτων Ζαχάρως και Φιγαλείας του δήμου Ζαχάρως.
ζ. Αστυνομικό Τμήμα Ήλιδας.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια των δημοτικών ενοτήτων Αμαλιάδας και Πηνείας του δήμου Ήλιδας.
η. Τμήμα Ασφάλειας Ήλιδας.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος.
θ. Τμήμα Τροχαίας Ήλιδας.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος και περιλαμβάνει, επίσης, το τμήμα της Ν.Ε.Ο. Πατρών – Πύργου από χ/θ 40,700 έως και χ/θ 84,000.
ι. Αστυνομικό Τμήμα Πηνειού.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια των δημοτικών ενοτήτων Γαστούνης και Τραγανού του δήμου Πηνειού.
ια.Αστυνομικός Σταθμός Βαρθολομιού.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια της δημοτικής ενότητας Βαρθολομιού του δήμου Πηνειού.
βι. Αστυνομικό Τμήμα Ανδραβίδας – Κυλλήνης.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια των δημοτικών ενοτήτων Λεχαινών, Ανδραβίδας και Κάστρου - Κυλλήνης του δήμου Ανδραβίδας - Κυλλήνης. Επιπλέον, ασκεί και καθήκοντα Υπηρεσίας Ελέγχου Διαβατηρίων στον αερολιμένα Ανδραβίδας.
ιγ. Αστυνομικό Τμήμα Βουπρασίας.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια της δημοτικής ενότητας Βουπρασίας του δήμου Ανδραβίδας - Κυλλήνης.
ιδ. Αστυνομικό Τμήμα Κρεστένων.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια της δημοτικής ενότητας Σκιλλούντος του δήμου Ανδρίτσαινας - Κρεστένων.
ιε. Αστυνομικό Τμήμα Ανδρίτσαινας.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια των δημοτικών ενοτήτων Ανδριτσαίνης και Αλιφείρας του δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων, καθώς και των τοπικών κοινοτήτων Αμπελιώνα, Νέδα, Αγίου Σώστη, Πέτρας και Σκληρού της δημοτικής ενότητας Είρας του δήμου Οιχαλίας του νομού Μεσσηνίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Άρθρο 4
Τοπική αρμοδιότητα Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ιονίων Νήσων.
Η τοπική αρμοδιότητα της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ιονίων Νήσων και των υφισταμένων της Υπηρεσιών καθορίζεται ως ακολούθως:
1. Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ιονίων Νήσων.
Περιλαμβάνει τις περιοχές δικαιοδοσίας των Διευθύνσεων Αστυνομίας που υπάγονται διοικητικά σ’ αυτή.
2. Διεύθυνση Αστυνομίας Κέρκυρας.
Περιλαμβάνει τις περιοχές δικαιοδοσίας των υφισταμένων της Υπηρεσιών.
α. Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Κέρκυρας.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος. Επιπλέον, ασκεί και καθήκοντα Υπηρεσίας Ελέγχου Διαβατηρίων στον λιμένα Κέρκυρας.
β. Αστυνομικό Τμήμα Κέρκυρας.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια των δημοτικών ενοτήτων Κερκυραίων και Παρελίων, της δημοτικής κοινότητας Κάτω Κορακιάνας και της τοπικής κοινότητας Αγίου Μάρκου της δημοτικής ενότητας Φαιάκων, καθώς και των δημοτικών κοινοτήτων Βιρού, Γαστουρίου και Κυνοπιαστών και των τοπικών κοινοτήτων Αγίου προκοπίου, Βαρυπατάδων, Καλαφατιώνων, Καμάρας, Καστελλάνων Μέσης, Άνω Γαρούνας, Κάτω Γαρούνας και Κουραμάδων της δημοτικής ενότητας Αχιλλείων, του δήμου Κέρκυρας.
γ. Τμήμα Τροχαίας Κέρκυρας.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος.
δ. Τμήμα Τουριστικής Αστυνομίας Κέρκυρας.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος.
ε. Αστυνομικό Τμήμα Αερολιμένα Κέρκυρας.
Περιλαμβάνει τον περιφραγμένο και οριοθετημένο χώρο στον οποίο εκτείνονται οι εγκαταστάσεις του Κρατικού Αερολιμένα Κέρκυρας. Επιπλέον, ασκεί και καθήκοντα Υπηρεσίας Ελέγχου Διαβατηρίων στον εν λόγω αερολιμένα.
στ. Αστυνομικό Τμήμα Παξών.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Παξών. Επιπλέον, ασκεί και καθήκοντα Υπηρεσίας Ελέγχου Διαβατηρίων στον λιμένα Παξών.
ζ. Αστυνομικό Τμήμα Βόρειας Κέρκυρας.
Περιλαμβάνει τις διοικητικές περιφέρειες των δημοτικών ενοτήτων Εσπερίων, Θιναλίου, Ερείκουσας, Οθωνών, Κασσωπαίων και Μαθρακίου, του δήμου Κέρκυρας.
η. Αστυνομικό Τμήμα Νότιας Κέρκυρας.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια των δημοτικών ενοτήτων Μελιτειέων, Λευκιμμαίων και Κορισσίων, καθώς και των τοπικών κοινοτήτων Αγίων Δέκα, Μπενιτσών και Σταυρού της δημοτικής ενότητας Αχιλλείων, του δήμου Κέρκυρας.
θ. Αστυνομικό Τμήμα Παλαιοκαστριτών.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια των δημοτικών ενοτήτων Αγίου Γεωργίου και Παλαιοκαστριτών, της δημοτικής κοινότητας Άνω Κορακιάνας και των τοπικών κοινοτήτων Ζυγού, Σγουράδων, Σπαρτύλα και Σωκρακίου της δημοτικής ενότητας Φαιάκων του δήμου Κέρκυρας.
ι. Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Κέρκυρας.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια των δημοτικών ενοτήτων Κερκυραίων, Παρελίων, Αχιλλείων, Μελιτειέων, Λευκιμμαίων, Κορισσίων, Εσπερίων, Θιναλίου Ερείκουσας, Οθωνών, Κασσωπαίων και Μαθρακίου, της δημοτικής κοινότητας Κάτω Κορακιάνας και της τοπικής κοινότητας Αγίου Μάρκου της δημοτικής ενότητας Φαιάκων του δήμου Κέρκυρας, καθώς και τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Παξών.
3. Διεύθυνση Αστυνομίας Ζακύνθου.
Περιλαμβάνει τις περιοχές δικαιοδοσίας των υφισταμένων της Υπηρεσιών.
α. Αστυνομικό Τμήμα Ζακύνθου.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια των δημοτικών ενοτήτων Ζακυνθίων, Αρκαδίων, Λαγανά, καθώς και των δημοτικών διαμερισμάτων Αγαλά, Ρομιρίου, Λαγωπόδου, Μαχαιράδου, Λαγκαδακίων, Βουγιάτου, Φιολιτίου, Γαλάρου και Αγ. Πάντων της δημοτικής ενότητας Αρτεμισίων, του δήμου Ζακύνθου.
β. Τμήμα Ασφάλειας Ζακύνθου.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος. Επιπλέον, ασκεί και καθήκοντα Υπηρεσίας Ελέγχου Διαβατηρίων στον αερολιμένα και λιμένα Ζακύνθου.
γ. Τμήμα Τροχαίας Ζακύνθου.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος. Επιπλέον, περιλαμβάνει την Επαρχιακή Οδό Ζακύνθου – Κερίου και την Επαρχιακή Οδό Ζακύνθου – Βολιμών (κεντρικοί οδικοί άξονες).
δ. Αστυνομικό Τμήμα Αλυκών.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια των δημοτικών ενοτήτων Αλυκών, Ελατίων, καθώς και των δημοτικών διαμερισμάτων Αγ. Μαρίνας, Αγ. Λέοντα, Κοιλιωμένου Λούχας και Γυρίου της δημοτικής ενότητας Αρτεμισίων, του δήμου Ζακύνθου.
Διεύθυνση Αστυνομίας Κεφαλληνίας.
Περιλαμβάνει τις περιοχές δικαιοδοσίας των υφισταμένων της Υπηρεσιών.
α. Αστυνομικό Τμήμα Αργοστολίου.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια των δημοτικών ενοτήτων Αργοστολίου, Λειβαθούς, Ομαλών, καθώς και των τοπικών κοινοτήτων Βαλεριάνου, Μαρκόπουλου, Μαυράτων, Χιονάτων και Αργινίων της δημοτικής ενότητας Ελλείου Πρόννων, του δήμου Κεφαλλονιάς.
β. Τμήμα Ασφάλειας Αργοστολίου.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος. Επιπλέον, ασκεί και καθήκοντα Υπηρεσίας Ελέγχου Διαβατηρίων στον λιμένα Αργοστολίου και στον αερολιμένα Κεφαλληνίας.
γ. Τμήμα Τροχαίας Αργοστολίου.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος. Επιπλέον, περιλαμβάνει την Εθνική Οδό Αργοστολίου-Σάμης μέχρι το 22ο χλμ (διασταύρωση Ρουπάκη) και την Επαρχιακή Οδό Αργοστολίου-Φισκάρδου μέχρι μέχρι το 32ο χλμ (οικισμός Διβαράτα).
δ. Αστυνομικό Τμήμα Παλικής.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια της δημοτικής ενότητας Παλικής, του δήμου Κεφαλλονιάς.
ε. Αστυνομικό Τμήμα Σάμης.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια των δημοτικών ενοτήτων Σάμης, Πυλαρέων και Ερίσου, του δήμου Κεφαλλονιάς, με την επιφύλαξη της περ. ζ΄ της παρούσας παραγράφου. Επιπλέον, ασκεί και καθήκοντα Υπηρεσίας Ελέγχου Διαβατηρίων στον λιμένα Σάμης.
στ. Α.Σ. Ελειού Προνών.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια των τοπικών κοινοτήτων Πόρου, Σκάλας, Αγίας Ειρήνης, Αγίου Νικολάου, Ξενόπουλου και Πάστρας της δημοτικής ενότητας Ελειού Προνών, του δήμου Κεφαλλονιάς.
ζ. Α.Σ. Ερίσου (Π.Χ.Δ.).
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια της δημοτικής ενότητας Ερίσου, του δήμου Κεφαλλονιάς.
η. Αστυνομικό Τμήμα Ιθάκης.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Ιθάκης. Επιπλέον, ασκεί και καθήκοντα Υπηρεσίας Ελέγχου Διαβατηρίων στον λιμένα Ιθάκης.
5. Διεύθυνση Αστυνομίας Λευκάδας.
Περιλαμβάνει τις περιοχές δικαιοδοσίας των υφισταμένων της Υπηρεσιών.
α. Αστυνομικό Τμήμα Λευκάδας.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια των δημοτικών ενοτήτων Λευκάδας, Σφακιωτών και Καρυάς, του δήμου Λευκάδας.
β. Τμήμα Ασφάλειας Λευκάδας.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος. Επιπλέον, ασκεί και καθήκοντα Υπηρεσίας Ελέγχου Διαβατηρίων στο λιμένα Λευκάδας.
γ. Τμήμα Τροχαίας Λευκάδας.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος.
δ. Αστυνομικό Τμήμα Απολλωνίων.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια της δημοτικής ενότητας Απολλωνίων, του δήμου Λευκάδας.
ε. Αστυνομικό Τμήμα Ελλομένου.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια της δημοτικής ενότητας Ελλομένου, του δήμου Λευκάδας.
στ. Αστυνομικός Σταθμός Μεγανησίου.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Μεγανησίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Άρθρο 5
Τοπική αρμοδιότητα Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Πελοποννήσου.
Η τοπική αρμοδιότητα της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Πελοποννήσου και των υφισταμένων της Υπηρεσιών καθορίζεται ως ακολούθως:
1. Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Πελοποννήσου.
Περιλαμβάνει τις περιοχές δικαιοδοσίας των Διευθύνσεων Αστυνομίας που υπάγονται διοικητικά σ’ αυτή.
2. Διεύθυνση Αστυνομίας Αρκαδίας.
Περιλαμβάνει τις περιοχές δικαιοδοσίας των υφισταμένων της Υπηρεσιών.
α. Αστυνομικό Τμήμα Τρίπολης.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Τρίπολης.
β. Τμήμα Ασφάλειας Τρίπολης.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος.
γ. Τμήμα Τροχαίας Τρίπολης.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος. Επιπλέον, περιλαμβάνει και τα τμήματα των Εθνικών Οδών Τρίπολης – Καλαμάτας από χ/θ 0 έως χ/θ 59, Τρίπολης – Σπάρτης από χ/θ 0 έως χ/θ 23, Τρίπολης – Πύργου από χ/θ 0 έως χ/θ 106, Πατρών – Τρίπολης από χ/θ 120 έως χ/θ 135, Άργους – Τρίπολης από χ/θ 38 έως χ/θ 56, Τρίπολης – Μεγαλόπολης – Ανδρίτσαινας από χ/θ 33 έως χ/θ 58, Τρίπολης – Λεβιδίου – Νεμέας από χ/θ 24 έως χ/θ 42 και Τρίπολης – Αεροδρομίου από χ/θ 0 έως χ/θ 2,8.
δ. Αστυνομικό Τμήμα Μεγαλόπολης.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Μεγαλόπολης καθώς και της τοπικής κοινότητας Παύλιας της δημοτικής ενότητας Τρικολώνων του δήμου Γορτυνίας.
ε. Αστυνομικό Τμήμα Βόρειας Κυνουρίας.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Βόρειας Κυνουρίας.
στ. Αστυνομικό Τμήμα Νότιας Κυνουρίας.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Νότιας Κυνουρίας.
ζ. Αστυνομικό Τμήμα Γορτυνίας.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια των δημοτικών ενοτήτων Δημητσάνης και Βυτίνας, των τοπικών κοινοτήτων Αράχωβας, Κακουραΐικων, Κοκκορά, Κοκκινόραχης, Λυκούρεση, Λυσσαρέας, Παλούμπας, Ράφτη, Σαρακινίου, Σέρβου και Ψαρίου της δημοτικής ενότητας Ηραίας, της τοπικής κοινότητας Λαγκαδίων της δημοτικής ενότητας Λαγκαδιών, των τοπικών κοινοτήτων Ελληνικού, Παλαμαρίου, Στεμνίτσας και Σύρνας της δημοτικής ενότητας Τρικολώνων και των τοπικών κοινοτήτων Αγριδίου, Βαλτεσινίκου, Δρακοβουνίου, Θεόκτιστου, Κερπινής, Μυγδαλιάς και Πράσινου της δημοτικής ενότητας Κλείτορος, του δήμου Γορτυνίας.
η. Αστυνομικό Τμήμα Τροπαίων.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια των δημοτικών ενοτήτων Τροπαίων και Κοντοβαζαίνης, των τοπικών κοινοτήτων Ξηροκαριταίνης και Πουρναριάς της δημοτικής ενότητας Κλείτορος, της τοπικής κοινότητας Λευκοχωρίου της δημοτικής ενότητας Λαγκαδίων και των τοπικών κοινοτήτων Αγίου Ιωάννου Αρχαίας Ηραίας, Λιοδώρας, Λουτρών Ηραίας, Όχθιας, Πυρρή και Χρυσοχωρίου της δημοτικής ενότητας Ηραίας του δήμου Γορτυνίας.
θ. Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Ανατολικής Πελοποννήσου.
Περιλαμβάνει το τμήμα του νέου αυτοκινητοδρόμου Αθήνα – Κόρινθος – Τρίπολη - Καλαμάτα από χ/θ 85,300 μέχρι χ/θ 188,200.
ι. Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Κεντρικής Πελοποννήσου.
Περιλαμβάνει το τμήμα του νέου αυτοκινητοδρόμου Αθήνα – Κόρινθος – Τρίπολη - Καλαμάτα από χ/θ 188,200 μέχρι χ/θ 242,800 και του τμήματος Λεύκτρου – Σπάρτης του ιδίου ως άνω αυτοκινητοδρόμου από χ/θ 0,000 μέχρι χ/θ 45,000.
3. Διεύθυνση Αστυνομίας Αργολίδας.
Περιλαμβάνει τις περιοχές δικαιοδοσίας των υφισταμένων της Υπηρεσιών.
α. Αστυνομικό Τμήμα Ναυπλίου.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Ναυπλιέων.
β. Τμήμα Ασφάλειας Ναυπλίου.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος. Επιπλέον, ασκεί και καθήκοντα Υπηρεσίας Ελέγχου Διαβατηρίων στον λιμένα Ναυπλίου.
γ. Τμήμα Τροχαίας Ναυπλίου.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος.
δ. Τμήμα Τουριστικής Αστυνομίας Ναυπλίου.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος.
ε. Αστυνομικό Τμήμα Επιδαύρου.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Επιδαύρου.
στ. Αστυνομικό Τμήμα Άργους – Μυκηνών.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Άργους – Μυκηνών.
ζ. Τμήμα Ασφάλειας Άργους – Μυκηνών.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος.
η. Τμήμα Τροχαίας Άργους – Μυκηνών.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος.
θ. Αστυνομικό Τμήμα Ερμιονίδας.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Ερμιονίδας.
4. Διεύθυνση Αστυνομίας Κορινθίας.
Περιλαμβάνει τις περιοχές δικαιοδοσίας των υφισταμένων της Υπηρεσιών.
α. Αστυνομικό Τμήμα Κορίνθου.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια των δημοτικών ενοτήτων Κορινθίων, Σαρωνικού, Σολυγείας και Τενέας του δήμου Κορινθίων, καθώς και το τμήμα της
δημοτικής κοινότητας Ισθμίας της δημοτικής ενότητας Λουτρακίου – Περαχώρας του δήμου Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων, το οποίο εκτείνεται μετά τη διώρυγα του Ισθμού προς την πλευρά της Πελοποννήσου, συμπεριλαμβανομένων και όλων των γεφυρών της διώρυγας, καθώς και της ακατοίκητης νησίδας Όμβρυος.
β. Τμήμα Ασφάλειας Κορίνθου.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος. Επιπλέον, ασκεί και καθήκοντα Υπηρεσίας Ελέγχου Διαβατηρίων στον λιμένα Κορίνθου.
γ. Τμήμα Τροχαίας Κορίνθου.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος. Επιπλέον, έχει αρμοδιότητα στο τμήμα της Π.Ε.Ο. Κορίνθου – Πατρών, από χ/θ 13,000 έως χ/θ 18,700, στο τμήμα της Ε.Ο. Κορίνθου – Άργους, μέχρι το 32ο χ/μ. και στο τμήμα της Ε.Ο. Κορίνθου – Επιδαύρου, μέχρι το 34ο χ/μ.
δ. Προαναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης Αλλοδαπών Κορίνθου.
Περιλαμβάνει τον χώρο εντός των εγκαταστάσεων του Στρατοπέδου του πρώην 6ου Συντάγματος Πεζικού στην Κόρινθο.
ε. Αστυνομικό Τμήμα Βέλου - Βόχας.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Βέλου – Βόχας.
στ. Αστυνομικό Τμήμα Σικυωνίων.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια της δημοτικής ενότητας Σικυωνίων πλην των τοπικών κοινοτήτων Μποζικών και Τιτάνης και της δημοτικής ενότητας Στυμφαλίας πλην των τοπικών κοινοτήτων Καστανέας και Λαύκας του δήμου Σικυωνίων.
ζ. Αστυνομικός Σταθμός Γκούρας
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια της δημοτικής ενότητας Φενεού, καθώς και των τοπικών κοινοτήτων Καστανέας και Λαύκας, της δημοτικής ενότητας Στυμφαλίας του δήμου Σικυωνίων.
η. Αστυνομικό Τμήμα Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης.
θ. Αστυνομικό Τμήμα Νεμέας.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Νεμέας, καθώς και των τοπικών κοινοτήτων Μποζικά και Τιτάνης της δημοτικής ενότητας Σικυωνιών του δήμου Σικυωνίων.
ι. Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Θεοδώρων.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια της δημοτικής ενότητας Αγίων Θεοδώρων, καθώς και το τμήμα της δημοτικής κοινότητας Ισθμίας της δημοτικής ενότητας Λουτρακίου – Περαχώρας, το οποίο οριοθετείται από τον αυτοκινητόδρομο Αθηνών – Κορίνθου, Σαρωνικό κόλπο και τη διώρυγα του Ισθμού, του δήμου Δ. Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων. Επιπλέον, ασκεί και καθήκοντα Υπηρεσίας Ελέγχου Διαβατηρίων στον λιμένα Αγίων Θεοδώρων.
ια. Αστυνομικό Τμήμα Λουτρακίου.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια της δημοτικής κοινότητας Λουτρακίου Περαχώρας, της τοπικής κοινότητας Πισίων και τμήματος της δημοτικής κοινότητας Ισθμίας, το οποίο οριοθετείται από τον αυτοκινητόδρομο Αθηνών – Κορίνθου και τη διώρυγα του Ισθμού, της δημοτικής ενότητας Λουτρακίου – Περαχώρας, του δήμου Δ. Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων, καθώς και τις ακατοίκητες Αλκυωνίδες νησίδες Γλαρονήσι, Δασκαλειό, Ζωοδόχος Πηγή και Πρασονήσι.
ιβ. Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Π.Α.Θ.Ε. Κορινθίας.
Περιλαμβάνει το τμήμα του εθνικού οδικού άξονα Αθήνα – Κόρινθος – Πάτρα, από χ/θ 57,750 μέχρι χ/θ 133, 880 και τους υφιστάμενους σ’ αυτό κόμβους εισόδου – εξόδου και τα συνδετήρια οδικά τμήματα που προβλέπονται στην από 25-6-2008 Συμφωνία Αστυνόμευσης του ΄Εργου Παραχώρησης μεταξύ του Υπουργού Εσωτερικών και της εταιρείας «Ολυμπία Οδός Α.Ε.» και έχουν σημανθεί σχετικά.
5. Διεύθυνση Αστυνομίας Λακωνίας.
Περιλαμβάνει τις περιοχές δικαιοδοσίας των υφισταμένων της Υπηρεσιών.
α. Αστυνομικό Τμήμα Σπάρτης.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Σπάρτης.
β. Τμήμα Ασφάλειας Σπάρτης.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος.
γ. Τμήμα Τροχαίας Σπάρτης.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος. Επιπλέον, περιλαμβάνει το τμήμα της Ε.Ο. Σπάρτης – Γυθείου από χ/θ 0 έως χ/θ 33.
δ. Αστυνομικό Τμήμα Ευρώτα.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Ευρώτα.
ε. Αστυνομικό Τμήμα Μολάων.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια των δημοτικών ενοτήτων Ασωπού και Μολάων, καθώς και των τοπικών κοινοτήτων Κυπαρισσίου, Λαμποκάμπου, Ρειχέας και Χάρακος της δημοτικής ενότητας Ζάρακα του δήμου Μονεμβασιάς.
στ. Αστυνομικός Σταθμός Μονεμβασιάς.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια της δημοτικής ενότητας Μονεμβασιάς του δήμου Μονεμβασιάς, καθώς και της τοπικής κοινότητας Ιέρακος της δημοτικής ενότητας Ζάρακα του ιδίου δήμου.
ζ. Αστυνομικό Τμήμα Βοιών.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια των δημοτικών ενοτήτων Βοιών του δήμου Μονεμβασιάς και Πούντα του δήμου Ελαφονήσου.
η. Αστυνομικός Σταθμός Ελαφονήσου.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Ελαφονήσου, συμπεριλαμβανομένων και των ακατοίκητων νησίδων Παναγίας και Παυλοπέτρι, πλην της περιοχής της Πούντας.
θ. Αστυνομικό Τμήμα Γυθείου.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια των δημοτικών ενοτήτων Γυθείου και Σμύνους του δήμου Ανατολικής Μάνης. Επιπλέον, ασκεί και καθήκοντα Υπηρεσίας Ελέγχου Διαβατηρίων στον λιμένα Γυθείου.
ι. Αστυνομικό Τμήμα Αρεόπολης.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια των δημοτικών ενοτήτων Οιτύλου και Ανατολικής Μάνης του δήμου Ανατολικής Μάνης.
6. Διεύθυνση Αστυνομίας Μεσσηνίας.
Περιλαμβάνει τις περιοχές δικαιοδοσίας των υφισταμένων της Υπηρεσιών.
α. Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Καλαμάτας.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος. Επιπλέον, ασκεί και καθήκοντα Υπηρεσίας Ελέγχου Διαβατηρίων στον λιμένα και στον αερολιμένα Καλαμάτας.
β. Αστυνομικό Τμήμα Καλαμάτας.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Καλαμάτας και των τοπικών κοινοτήτων Αβίας και Σωτηριάνικων, καθώς και των οικισμών Κιτριών της τοπικής κοινότητας Δολών και Πλάτωμα της τοπικής κοινότητας Κάμπου της δημοτικής ενότητας Αβίας του δήμου Δυτικής Μάνης.
γ. Τμήμα Τροχαίας Καλαμάτας.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος. Επιπλέον, περιλαμβάνει όλο το εθνικό δίκτυο του νομού Μεσσηνίας, πλην του εθνικού δικτύου του δήμου Τριφυλίας, καθώς και του τμήματος της Εθνικής Οδού Πύργου – Μεθώνης από το 92ο χλμ έως το 102ο χλμ.
δ. Αστυνομικό Τμήμα Μεσσήνης.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια των δημοτικών ενοτήτων Ανδρούσας, Αριστομένους, Μεσσήνης, Πεταλιδίου και Τρικόρφου, των τοπικών κοινοτήτων Μηλιώτου της δημοτικής ενότητας Βουφράδων και Χράνων της δημοτικής ενότητας Αιπείας του δήμου Μεσσήνης, καθώς και της τοπικής κοινότητας Μαργελίου της δημοτικής ενότητας Παπαφλέσσα του δήμου Πύλου – Νέστορος.
ε. Αστυνομικό Τμήμα Δυτικής Μάνης.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια της δημοτικής ενότητας Λεύκτρου του δήμου Δυτικής Μάνης καθώς και των τοπικών κοινοτήτων Αλτομιρών, Κέντρου, Πηγαδίων και Σταυροπηγίου της δημοτικής ενότητας Αβίας και των οικισμών Άνω Δολοί, Γερανού, Καλιαναίικα, Κάτω Δολοί της τοπικής κοινότητας Δολών και Κάμπος, Οροβάς και Τούμπια της τοπικής κοινότητας Κάμπου της δημοτικής ενότητας Αβίας του δήμου Δυτικής Μάνης.
στ. Αστυνομικό Τμήμα Οιχαλίας.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια των δημοτικών ενοτήτων Ανδανίας, Δωρίου, Μελιγαλά και Οιχαλίας και των τοπικών κοινοτήτων Κακαλετρίου, Στασίμου και Συρρίζου της δημοτικής ενότητας Είρας του δήμου Οιχαλίας, καθώς και της δημοτικής ενότητας Ιθώμης του δήμου Μεσσήνης.
ζ. Αστυνομικό Τμήμα Τριφυλίας.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια των δημοτικών ενοτήτων Αετού, Αυλώνος, Κυπαρρισίας, Τριπύλης και Φιλιατρών του δήμου Τριφυλίας.
η. Αστυνομικό Τμήμα Γαργαλιάνων.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια της δημοτικής ενότητας Γαργαλιάνων του δήμου Τριφυλίας και των τοπικών κοινοτήτων Αμπελοφύτου, Μεταξάδας, Μυρσινοχωρίου, Παλαιού Λουτρού, Φλεσιάδος και της δημοτικής κοινότητας Χώρας της δημοτικής ενότητας Νέστορος του δήμου Πύλου-Νέστορος.
θ. Αστυνομικό Τμήμα Κορώνης.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια της δημοτικής ενότητας Κορώνης του δήμου Πύλου-Νέστορος και των τοπικών κοινοτήτων Αδριανής, Λογγάς, Μηλίτσης και Νέας Κορώνης της δημοτικής ενότητας Αιπείας του δήμου Μεσσήνης.
ι. Αστυνομικό Τμήμα Πύλου – Νέστορος.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια των δημοτικών ενοτήτων Πύλου, Μεθώνης, Χιλιοχωρίων του δήμου Πύλου-Νέστορος, των τοπικών κοινοτήτων Βλαχοπούλου, Μανιακίου, Μεταμορφώσεως, Παπαφλέσσα της δημοτικής ενότητας Παπαφλέσσα και των τοπικών κοινοτήτων Κορυφασίου, Ρωμανού της δημοτικής ενότητας Νέστορος του δήμου Πύλου – Νέστορος, καθώς και των τοπικών κοινοτήτων Βλάσση, Κουρτακίου, Πετριτσίου, Χαραυγής και Χατζή της δημοτικής ενότητας Βουφράδων του δήμου Μεσσήνης. Επιπλέον, ασκεί και καθήκοντα Υπηρεσίας Ελέγχου Διαβατηρίων στον λιμένα
Πύλου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Άρθρο 6
Τοπική αρμοδιότητα Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Νοτίου Αιγαίου.
Η τοπική αρμοδιότητα της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Νοτίου Αιγαίου και των υφισταμένων της Υπηρεσιών καθορίζεται ως ακολούθως:
1. Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Νοτίου Αιγαίου.
Περιλαμβάνει τις περιοχές δικαιοδοσίας των Διευθύνσεων Αστυνομίας που υπάγονται διοικητικά σ’ αυτή.
2. Διεύθυνση Αστυνομίας Κυκλάδων.
Περιλαμβάνει τις περιοχές δικαιοδοσίας των υφισταμένων της Υπηρεσιών.
α. Αστυνομικό Τμήμα Σύρου – Ερμούπολης.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Σύρου – Ερμούπολης.
β. Τμήμα Ασφάλειας Σύρου – Ερμούπολης.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος. Επιπλέον, ασκεί και καθήκοντα Υπηρεσίας Ελέγχου Διαβατηρίων στον λιμένα Σύρου.
γ. Αστυνομικό Τμήμα Άνδρου.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Άνδρου, πλην της δημοτικής ενότητας Υδρούσας.
δ. Αστυνομικός Σταθμός Υδρούσας.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια της δημοτικής ενότητας Υδρούσας του δήμου Άνδρου.
ε. Αστυνομικό Τμήμα Τήνου.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Τήνου.
στ. Αστυνομικό Τμήμα Πάρου.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Πάρου, πλην της δημοτικής κοινότητας Ναούσης.
ζ. Αστυνομικός Σταθμός Νάουσας.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια της δημοτικής κοινότητας Ναούσης του δήμου Πάρου.
η. Αστυνομικός Σταθμός Αντιπάρου
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Αντιπάρου.
θ. Αστυνομικό Τμήμα Μήλου.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Μήλου. Επιπλέον, ασκεί και καθήκοντα Υπηρεσίας Ελέγχου Διαβατηρίων στον λιμένα Μήλου.
ι. Αστυνομικός Σταθμός Κιμώλου.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Κιμώλου.
ια. Αστυνομικός Σταθμός Σερίφου
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Σερίφου.
ιβ. Αστυνομικός Σταθμός Σίφνου.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Σίφνου.
ιγ. Αστυνομικό Τμήμα Θήρας.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Θήρας. Επιπλέον, ασκεί και καθήκοντα Υπηρεσίας Ελέγχου Διαβατηρίων στον λιμένα και στον αερολιμένα Θήρας.
ιδ. Αστυνομικός Σταθμός Ανάφης.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Ανάφης.
ιε. Αστυνομικό Τμήμα Μυκόνου.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Μυκόνου. Επιπλέον, ασκεί και καθήκοντα Υπηρεσίας Ελέγχου Διαβατηρίων στον λιμένα και στον αερολιμένα Μυκόνου.
ιστ. Αστυνομικό Τμήμα Νάξου.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια της δημοτικής ενότητας Νάξου του δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
ιζ. Αστυνομικός Σταθμός Αμοργού.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Αμοργού.
ιη. Αστυνομικός Σταθμός Κουφονησίων.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια της δημοτικής ενότητας Κουφονησίων του δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
ιθ. Αστυνομικός Σταθμός Δονούσης.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια της δημοτικής ενότητας Δονούσης του δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
κ. Αστυνομικός Σταθμός Σχοινούσσης.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια των δημοτικών ενοτήτων Σχοινούσσης και Ηρακλειάς του δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
κα. Αστυνομικός Σταθμός Δρυμαλίας.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια της δημοτικής ενότητας Δρυμαλίας του δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
κβ.Αστυνομικό Τμήμα Κέας.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Κέας.
κγ. Αστυνομικός Σταθμός Κύθνου.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Κύθνου.
κδ. Αστυνομικό Τμήμα Ιητών.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Ιητών.
κε. Αστυνομικός Σταθμός Σικίνου.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Σικίνου.
κστ. Αστυνομικός Σταθμός Φολέγανδρου
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Φολεγάνδρου.
3. Α΄ Διεύθυνση Αστυνομίας Δωδεκανήσου.
Περιλαμβάνει τις περιοχές δικαιοδοσίας των υφισταμένων της Υπηρεσιών.
α. Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ρόδου.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος. Επιπλέον, ασκεί και καθήκοντα Υπηρεσίας Ελέγχου Διαβατηρίων στον λιμένα Ρόδου.
β. Αστυνομικό Τμήμα Ρόδου.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια των δημοτικών ενοτήτων Ρόδου και Καλλιθέας καθώς και της δημοτικής κοινότητας Κοσκινού του δήμου Ρόδου.
γ. Τμήμα Τροχαίας Ρόδου.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος. Επιπλέον, περιλαμβάνει την Ε.Ο. Ρόδου – Λίνδου, την επαρχιακή οδό Ρόδου - Καμείρου και την Ε.Ο. Ανατολικών Ακτών Αεροδρομίου.
δ. Τμήμα Τουριστικής Αστυνομίας Ρόδου.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος.
ε. Αστυνομικό Τμήμα Αερολιμένα Ρόδου.
Περιλαμβάνει τον περιφραγμένο και οριοθετημένο χώρο των εγκαταστάσεων του κρατικού αερολιμένα Ρόδου. Επιπλέον, ασκεί και καθήκοντα Υπηρεσίας Ελέγχου Διαβατηρίων στον εν λόγω αερολιμένα.
στ. Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Ρόδου.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια της Α΄ Διεύθυνσης Αστυνομίας Δωδεκανήσου.
ζ. Αστυνομικό Τμήμα Καρπάθου.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια της δημοτικής ενότητας Καρπάθου του δήμου Καρπάθου.
η. Αστυνομικός Σταθμός Κάσου.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Κάσου.
θ. Αστυνομικός Σταθμός Ολύμπου.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια της δημοτικής ενότητας Ολύμπου Καρπάθου του δήμου Καρπάθου.
ι. Αστυνομικό Τμήμα Σύμης.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Σύμης. Επιπλέον, ασκεί και καθήκοντα Υπηρεσίας Ελέγχου Διαβατηρίων στον λιμένα Σύμης.
ια. Αστυνομικός Σταθμός Τήλου.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Τήλου.
ιβ. Αστυνομικό Τμήμα Μεγίστης.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Μεγίστης. Επιπλέον, ασκεί και καθήκοντα Υπηρεσίας Ελέγχου Διαβατηρίων στον λιμένα Μεγίστης.
ιγ. Αστυνομικό Τμήμα Ιαλυσού.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια της δημοτικής κοινότητας Ιαλυσού της δημοτικής ενότητας Ιαλυσού, της δημοτικής κοινότητας Σορωνής της δημοτικής ενότητας Καμείρου, καθώς και των δημοτικών κοινοτήτων Κρεμαστής, Μαριτσών, Παστίδας και Παραδεισίου και των τοπικών κοινοτήτων Δαματρίας και Θεολόγου της δημοτικής ενότητας Πεταλούδων του δήμου
Ρόδου.
ιδ. Αστυνομικός Σταθμός Χάλκης.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Χάλκης.
ιε. Αστυνομικός Σταθμός Σαλάκου.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια των τοπικών κοινοτήτων Απόλλωνα, Διμυλίας, Καλαβάρδας, Πατανίων, Σαλάκου και Φανών της δημοτικής ενότητας Καμείρου, καθώς και της δημοτικής κοινότητας Έμπωνα και των τοπικών κοινοτήτων Αγίου Ισιδώρου, Μονολίθου, Κρητηνίας και Σιανών της δημοτικής ενότητας Αταβύρου του δήμου Ρόδου.
ιστ. Αστυνομικό Τμήμα Αρχαγγέλου.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια των δημοτικών κοινοτήτων Αρχαγγέλου, Μαλώνος και Μασάρων της δημοτικής Αρχαγγέλου του δήμου Ρόδου.
ιζ. Αστυνομικός Σταθμός Αφάντου
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια της δημοτικής κοινότητας Αφάντου και της τοπικής κοινότητας Αρχιπόλεως της δημοτικής ενότητας Αφάντου, καθώς και των δημοτικών κοινοτήτων Καλυθιών και Ψίνθου της δημοτικής ενότητας Καλλιθέας του δήμου Ρόδου.
ιη. Αστυνομικό Τμήμα Νότιας Ρόδου.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια της δημοτικής ενότητας Νότιας Ρόδου του δήμου Ρόδου.
ιθ. Αστυνομικός Σταθμός Λινδίων.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια της δημοτικής ενότητας Λινδίων του δήμου Ρόδου.
4. Β΄ Διεύθυνση Αστυνομίας Δωδεκανήσου.
Περιλαμβάνει τις περιοχές δικαιοδοσίας των υφισταμένων της Υπηρεσιών.
α. Αστυνομικό Τμήμα Κω.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια της δημοτικής ενότητας Κω, καθώς και των δημοτικών κοινοτήτων Ασφενδίου και Πυλίου της δημοτικής ενότητας Δικαίου του δήμου Κω.
β. Αστυνομικός Σταθμός Νισύρου.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Νισύρου.
γ. Τμήμα Ασφάλειας Κω.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος. Επιπλέον, ασκεί και καθήκοντα Υπηρεσίας Ελέγχου Διαβατηρίων στον λιμένα Κω.
δ. Τμήμα Τροχαίας Κω.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος. Επιπλέον, περιλαμβάνει το επαρχιακό οδικό δίκτυο Κως – Κέφαλος.
ε. Τμήμα Τουριστικής Αστυνομίας Κω.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος, του Αστυνομικού Τμήματος Αερολιμένα Κω και του Αστυνομικού Σταθμού Νισύρου.
στ. Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Κω.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια της Β΄ Διεύθυνσης Αστυνομίας Δωδεκανήσου.
ζ. Αστυνομικό Τμήμα Πάτμου.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Πάτμου, πλην του συμπλέγματος των νήσων Αρκοί. Επιπλέον, ασκεί και καθήκοντα Υπηρεσίας Ελέγχου Διαβατηρίων στον λιμένα Πάτμου.
η. Αστυνομικός Σταθμός Αρκιών.
Περιλαμβάνει το σύμπλεγμα των νήσων Αρκοί του δήμου Πάτμου.
θ. Αστυνομικό Τμήμα Καλυμνίων.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Καλυμνίων, πλην της νήσου Ψερίμου του ιδίου δήμου.
ι. Αστυνομικός Σταθμός Αστυπάλαιας.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Αστυπάλαιας.
ια. Αστυνομικός Σταθμός Ψερίμου.
Περιλαμβάνει τη νήσο Ψέριμο του δήμου Καλυμνίων.
ιβ. Αστυνομικό Τμήμα Λέρου.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Λέρου.
ιγ. Αστυνομικός Σταθμός Λειψών.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Λειψών.
ιδ. Αστυνομικό Τμήμα Ηρακλειδών Κω.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια των δημοτικών κοινοτήτων Αντιμάχειας, Καρδάμαινας και Κεφάλου της δημοτικής ενότητας Ηρακλειδών του δήμου Κω.
ιε. Αστυνομικό Τμήμα Αερολιμένα Κω.
Περιλαμβάνει τον περιφραγμένο και οριοθετημένο χώρο των εγκαταστάσεων του κρατικού αερολιμένα Κω. Επιπλέον, ασκεί και καθήκοντα Υπηρεσίας Ελέγχου Διαβατηρίων στον εν λόγω αερολιμένα.
ιστ. Προαναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης Αλλοδαπών Κω.
Περιλαμβάνει τον χώρο εντός των εγκαταστάσεων του Στρατοπέδου «Καπετάν Λαζαρή» του δήμου Κω.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΗΤΗΣ

Άρθρο 7
Τοπική αρμοδιότητα Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης.
Η τοπική αρμοδιότητα της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης και των υφισταμένων της Υπηρεσιών καθορίζεται ως ακολούθως:
1. Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης.
Περιλαμβάνει τις περιοχές δικαιοδοσίας των Διευθύνσεων Αστυνομίας που υπάγονται διοικητικά σ’ αυτή.
α. Τμήμα Τροχαίας Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης.
Περιλαμβάνει το τμήμα του αυτοκινητόδρομου Βορείου Οδικού Άξονα Κρήτης (Α90) από το Καστέλι έως χ/θ 152,000 (Κόμβος Γουβών Ηρακλείου).
β. Σταθμός Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης.
Περιλαμβάνει το τμήμα του αυτοκινητόδρομου Βορείου Οδικού Άξονα Κρήτης (Α90), από χ/θ 152,000 (Κόμβος Γουβών) έως χ/θ 218,000 (Κόμβος Παχειάς Άμμου).
γ. Τμήμα Ειδικών Αποστολών.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης.
δ. Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης.
2. Διεύθυνση Αστυνομίας Χανίων.
Περιλαμβάνει τις περιοχές δικαιοδοσίας των υφισταμένων της Υπηρεσιών.
α. Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Χανίων.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος. Επιπλέον, ασκεί και καθήκοντα Υπηρεσίας Ελέγχου Διαβατηρίων στους λιμένες Χανίων και Σούδας.
β. Αστυνομικό Τμήμα Χανίων.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Χανίων.
γ. Τμήμα Τροχαίας Χανίων.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος. Επιπλέον, περιλαμβάνει το εθνικό οδικό δίκτυο της περιφερειακής ενότητας Χανίων που δεν συμπεριλαμβάνεται στην περιοχή δικαιοδοσίας του Τμήματος Τροχαίας Βορείου Οδικού Άξονα Κρήτης.
δ. Αστυνομικό Τμήμα Αερολιμένα Χανίων.
Περιλαμβάνει τον περιφραγμένο και οριοθετημένο χώρο στον οποίο εκτείνονται οι εγκαταστάσεις του αερολιμένα Χανίων. Επιπλέον, ασκεί και καθήκοντα Υπηρεσίας Ελέγχου Διαβατηρίων στον εν λόγω αερολιμένα.
ε. Τμήμα Τουριστικής Αστυνομίας Χανίων.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος.
στ. Τμήμα Άμεσης Δράσης Χανίων.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος.
ζ. Τμήμα Μεταγωγών – Δικαστηρίων Χανίων.
Είναι αρμόδιο για την ασφαλή μεταγωγή κρατουμένων εντός των ορίων των Διευθύνσεων Αστυνομίας Χανίων και Ρεθύμνου, καθώς και κρατουμένων, οι οποίοι προορίζονται ή προέρχονται από εκτός ορίων της Διεύθυνσης Καταστήματα Κράτησης, Δικαστήρια και θεραπευτικά ιδρύματα.
Επιπλέον, είναι αρμόδιο για την τήρηση της τάξης στους χώρους συνεδριάσεων των δικαστηρίων της πόλεως Χανίων, καθώς και για την φρούρηση των καταδίκων και υποδίκων.
η. Τμήμα Αστυνομικών Επιχειρήσεων Χανίων.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων πλην της δημοτικής ενότητας Ασή Γωνιάς του δήμου Αποκορώνου.
θ. Αστυνομικό Τμήμα Σφακίων.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Σφακίων.
ι. Αστυνομικό Τμήμα Κισσάμου.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Κισσάμου.
ια. Αστυνομικό Τμήμα Αποκορώνου.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Αποκορώνου πλην της δημοτικής ενότητας Ασή Γωνιάς του δήμου Αποκορώνου.
ιβ. Αστυνομικό Τμήμα Πλατανιά.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Πλατανιά.
ιγ. Αστυνομικό Τμήμα Καντάνου – Σελίνου.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Καντάνου – Σελίνου.
ιδ. Αστυνομικός Σταθμός Γαύδου.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Γαύδου.
3. Διεύθυνση Αστυνομίας Ρεθύμνης
Περιλαμβάνει τις περιοχές δικαιοδοσίας των υφισταμένων της Υπηρεσιών.
α. Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ρεθύμνης.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος. Επιπλέον, ασκεί και καθήκοντα Υπηρεσίας Ελέγχου Διαβατηρίων στον λιμένα Ρεθύμνου.
β. Αστυνομικό Τμήμα Ρεθύμνης.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Ρεθύμνης, καθώς και της δημοτικής ενότητας Ασή Γωνιάς του δήμου Αποκορώνου της περιφερειακής ενότητας Χανίων.
γ. Τμήμα Τροχαίας Ρεθύμνης.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος. Επιπλέον, περιλαμβάνει το εθνικό οδικό δίκτυο της περιφερειακής ενότητας Ρεθύμνης που δεν συμπεριλαμβάνεται στην περιοχή δικαιοδοσίας του Τμήματος Τροχαίας Βορείου Οδικού Άξονα Κρήτης.
δ. Τμήμα Τουριστικής Αστυνομίας Ρεθύμνης.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος.
ε. Αστυνομικό Τμήμα Μυλοποτάμου.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Μυλοποτάμου.
στ. Αστυνομικό Τμήμα Αγίου Βασιλείου.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Αγίου Βασιλείου.
ζ. Αστυνομικό Τμήμα Αμαρίου.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Αμαρίου.
η. Αστυνομικό Τμήμα Ανωγείων.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Ανωγείων.
θ. Τμήμα Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ρεθύμνης.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια των δήμων Ρεθύμνης, Αγίου Βασιλείου και Αμαρίου, καθώς και της δημοτικής ενότητας Ασή Γωνιάς του δήμου Αποκορώνου της περιφερειακής ενότητας Χανίων.
ι. Τμήμα Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μυλοποτάμου.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια των δήμων Μυλοποτάμου και Ανωγείων.
4. Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου.
Περιλαμβάνει τις περιοχές δικαιοδοσίας των υφισταμένων της Υπηρεσιών.
α. Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ηρακλείου.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια των Α΄ και Β΄Αστυνομικών Τμημάτων Ηρακλείου. Επιπλέον, ασκεί και καθήκοντα Υπηρεσίας Ελέγχου Διαβατηρίων στον λιμένα Ηρακλείου.
β. Α΄ Αστυνομικό Τμήμα Ηρακλείου.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια της δημοτικής ενότητας Αρχανών του δήμου Αρχανών – Αστερουσίων, καθώς και των δημοτικών ενοτήτων Νέας Αλικαρνασσού και Ηρακλείου πλην των τοπικών κοινοτήτων Βουτών, Δαφνών και Σταυρακίων του δήμου Ηρακλείου.
γ. Β΄ Αστυνομικό Τμήμα Ηρακλείου.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια των δημοτικών ενοτήτων Γοργολαϊνη, Παλιανής και Τεμένους, καθώς και των τοπικών κοινοτήτων Βουτών, Δαφνών και Σταυρακίων της δημοτικής ενότητας Ηρακλείου του δήμου Ηρακλείου, της δημοτικής ενότητας Κρουσσώνα του δήμου Μαλεβιζίου και της δημοτικής ενότητας Αγίας Βαρβάρας του δήμου Γόρτυνας.
δ. Τμήμα Τροχαίας Ηρακλείου.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του Α΄ Αστυνομικού Τμήματος Ηρακλείου. Επιπλέον, περιλαμβάνει το εθνικό οδικό δίκτυο της περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου που δεν συμπεριλαμβάνεται στην περιοχή δικαιοδοσίας του Τμήματος Τροχαίας Βορείου Οδικού Άξονα Κρήτης.
ε. Τμήμα Τουριστικής Αστυνομίας Ηρακλείου.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια των Α΄και Β΄ Αστυνομικών Τμημάτων Ηρακλείου.
στ. Τμήμα Μεταγωγών – Δικαστηρίων Ηρακλείου.
Είναι αρμόδιο για την ασφαλή μεταγωγή κρατουμένων εντός των ορίων των Διευθύνσεων Αστυνομίας Ηρακλείου και Λασιθίου, καθώς και κρατουμένων, οι οποίοι προορίζονται ή προέρχονται από εκτός ορίων της Διεύθυνσης Καταστήματα Κράτησης, Δικαστήρια και θεραπευτικά ιδρύματα.
Επιπλέον, είναι αρμόδιο για την τήρηση της τάξης στους χώρους συνεδριάσεων των δικαστηρίων της πόλεως Ηρακλείου, καθώς και για την φρούρηση των καταδίκων και υποδίκων.
ζ. Αστυνομικό Τμήμα Αερολιμένα Ηρακλείου.
Περιλαμβάνει τον περιφραγμένο και οριοθετημένο χώρο στον οποίο εκτείνονται οι εγκαταστάσεις του αερολιμένα Ηρακλείου. Επιπλέον, ασκεί και καθήκοντα Υπηρεσίας Ελέγχου Διαβατηρίων στον εν λόγω αερολιμένα.
η. Τμήμα Άμεσης Δράσης Ηρακλείου.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του Α΄ Αστυνομικού Τμήματος Ηρακλείου.
θ. Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Χερσονήσου.
ι. Αστυνομικό Τμήμα Βιάννου.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Βιάννου.
ια. Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Φαιστού, καθώς και των δημοτικών ενοτήτων Ρούβα και Γόρτυνας του δήμου Γόρτυνας. Επιπλέον, ασκεί και καθήκοντα Υπηρεσίας Ελέγχου Διαβατηρίων στον λιμένα Καλοί Λιμένες του δήμου Φαιστού.
ιβ. Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια των δημοτικών ενοτήτων Γαζίου και Τυλίσου του δήμου Μαλεβιζίου.
ιγ. Αστυνομικό Τμήμα Μινώα – Πεδιάδας.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια των δημοτικών ενοτήτων Αρκαλοχωρίου και Θραψανού, του δήμου Μίνωα Πεδιάδας, της τοπικής κοινότητας Καλυβίων της δημοτικής ενότητας Αστερουσίων και της δημοτικής ενότητας Νίκου Καζαντζάκη πλην των τοπικών
κοινοτήτων Δαμανίων και Μεταξοχωρίου του δήμου Αρχανών – Αστερουσίων.
ιδ. Αστυνομικός Σταθμός Καστελλίου.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια της δημοτικής ενότητας Καστελλίου του δήμου Μίνωα Πεδιάδας.
ιε. Αστυνομικό Τμήμα Αστερουσίων.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια της δημοτικής ενότητας Κόφινα του δήμου Γόρτυνας, καθώς και των τοπικών κοινοτήτων Δαμανίων και Μεταξοχωρίου της δημοτικής ενότητας Νίκου Καζαντζάκη και της δημοτικής ενότητας Αστερουσίων πλην της τοπικής κοινότητας Καλυβίων, του δήμου Αρχανών – Αστερουσίων.
ιστ. Τμήμα Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ηρακλείου.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια των δήμων Ηρακλείου, Χερσονήσου, Βιάννου, Μινώα – Πεδιάδας, Μαλεβιζίου, καθώς και των δημοτικών ενοτήτων Αρχανών και Νίκου Καζαντζάκη του δήμου Αρχανών – Αστερουσίων.
ιζ. Τμήμα Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μεσσαράς.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια των δήμων Φαιστού, Γόρτυνας, καθώς και της δημοτικής ενότητας Αστερουσίων του δήμου Αρχανών – Αστερουσίων.
5. Διεύθυνση Αστυνομίας Λασιθίου.
Περιλαμβάνει τις περιοχές δικαιοδοσίας των υφισταμένων της Υπηρεσιών.
α. Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αγίου Νικολάου.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος. Επιπλέον, ασκεί και καθήκοντα Υπηρεσίας Ελέγχου Διαβατηρίων στον λιμένα Αγίου Νικολάου.
β. Αστυνομικό Τμήμα Αγίου Νικολάου.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Αγίου Νικολάου πλην της τοπικής κοινότητας Έξω Ποτάμων της δημοτικής ενότητας Αγίου Νικολάου του δήμου Αγίου Νικολάου.
γ. Αστυνομικός Σταθμός Οροπεδίου Λασιθίου.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Οροπεδίου Λασιθίου, καθώς και της τοπικής κοινότητας Έξω Ποτάμων της δημοτικής ενότητας Αγίου Νικολάου του δήμου Αγίου Νικολάου.
δ. Τμήμα Τροχαίας Αγίου Νικολάου.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος. Επιπλέον, περιλαμβάνει το εθνικό οδικό δίκτυο της περιφερειακής ενότητας Λασιθίου που δεν συμπεριλαμβάνεται στην περιοχή δικαιοδοσίας του Τμήματος Τροχαίας Βορείου Οδικού Άξονα Κρήτης.
ε. Τμήμα Τουριστικής Αστυνομίας Αγίου Νικολάου.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος και του Αστυνομικού Σταθμού Οροπεδίου Λασιθίου.
στ. Αστυνομικό Τμήμα Ιεράπετρας.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια της δημοτικής ενότητας Ιεράπετρας πλην του οικισμού της Αγιάς Φωτιάς του δήμου Ιεράπετρας.
ζ. Αστυνομικός Σταθμός Μακρύ Γιαλού.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια της δημοτικής ενότητας Μακρύ Γιαλού, καθώς και τον οικισμό της Αγιάς Φωτιάς της δημοτικής ενότητας Ιεράπετρας του δήμου Ιεράπετρας.
η. Τμήμα Ασφάλειας Ιεράπετρας.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια της δημοτικής ενότητας Ιεράπετρας πλην του οικισμού της Αγιάς Φωτιάς του δήμου Ιεράπετρας.
θ. Αστυνομικό Τμήμα Σητείας.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Σητείας. Επιπλέον, ασκεί και καθήκοντα Υπηρεσίας Ελέγχου Διαβατηρίων στον λιμένα Σητείας.
ι. Αστυνομικός Σταθμός Αερολιμένα Σητείας.
Περιλαμβάνει τον περιφραγμένο και οριοθετημένο χώρο στον οποίο εκτείνονται οι εγκαταστάσεις του αερολιμένα Σητείας. Επιπλέον, ασκεί και καθήκοντα Υπηρεσίας Ελέγχου Διαβατηρίων στον εν λόγω
αερολιμένα.
ια. Τμήμα Αστυνομικών Επιχειρήσεων Λασιθίου.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λασιθίου.

ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΤΟΠΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΜΕΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Γ.Α.Δ.Θ.)

Άρθρο 1
Τοπική αρμοδιότητα Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης.
Η τοπική αρμοδιότητα της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης και των υφισταμένων της Υπηρεσιών καθορίζεται ως ακολούθως:
1. Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής Θεσσαλονίκης.
Περιλαμβάνει τις περιοχές δικαιοδοσίας των υφισταμένων της Υπηρεσιών.
2. Διεύθυνση Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης.
α. Τμήμα Ασφάλειας Λευκού Πύργου.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος.
β. Τμήμα Ασφάλειας Χαριλάου – Αναλήψεως.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος.
γ. Τμήμα Ασφάλειας Τούμπας – Τριανδρίας.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος.
δ. Τμήμα Ασφάλειας Πυλαίας – Χορτιάτη.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος.
ε. Τμήμα Ασφάλειας Καλαμαριάς.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος.
στ. Τμήμα Ασφάλειας Νεάπολης – Συκεών.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος.
ζ. Τμήμα Ασφάλειας Παύλου Μελά.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος.
η. Τμήμα Ασφάλειας Κορδελιού – Ευόσμου.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος.
θ. Τμήμα Ασφάλειας Αμπελοκήπων – Μενεμένης.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος.
ι. Τμήμα Ασφάλειας Δέλτα.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος.
ια. Τμήμα Ασφάλειας Θέρμης.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος.
ιβ. Τμήμα Ασφάλειας Λαγκαδά.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος και του Αστυνομικού Σταθμού Σοχού.
ιγ. Τμήμα Ασφάλειας Ωραιοκάστρου.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος.
ιδ. Τμήμα Ασφάλειας Χαλκηδόνος.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος.
ιε. Τμήμα Ασφάλειας Θερμαϊκού.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος.
ιστ. Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Ανατολικής Θεσσαλονίκης.
Περιλαμβάνει τις διοικητικές περιφέρειες των δήμων Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς, Πυλαίας – Χορτιάτη, Θερμαϊκού, Θέρμης, Λαγκαδά και Βόλβης.
ιζ. Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Δυτικής Θεσσαλονίκης
Περιλαμβάνει τις διοικητικές περιφέρειες των δήμων Νεάπολης – Συκεών, Αμπελοκήπων – Μενεμένης, Κορδελιού – Ευόσμου, Ωραιοκάστρου, Παύλου Μελά, Δέλτα και Χαλκηδόνος.
ιη. Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Κρατικού Αερολιμένα Θεσσαλονίκης.
Περιλαμβάνει τον περιφραγμένο και οριοθετημένο χώρο στον οποίο εκτείνονται οι εγκαταστάσεις του κρατικού αερολιμένα Θεσσαλονίκης.
3. Διεύθυνση Αστυνομίας Θεσσαλονίκης.
Περιλαμβάνει τις περιοχές δικαιοδοσίας των Αστυνομικών Τμημάτων που υπάγονται διοικητικά σ’ αυτή.
α. Αστυνομικό Τμήμα Λευκού Πύργου.
Περιλαμβάνει τμήμα της διοικητικής περιφέρειας της δημοτικής ενότητας Θεσσαλονίκης του δήμου Θεσσαλονίκης, που περικλείεται από τις κατωτέρω οδούς και σημεία:
Από Παραλία (ΟΛΘ), βόρεια με φυσικό όριο το ρέμα Δενδροποτάμου (όρια δημοτικής ενότητας Μενεμένης) έως οδό 26ης Οκτωβρίου, οδός 26ης Οκτωβρίου από γήπεδο Θερμαϊκού νοητή γραμμή έως τη συμβολή των οδών τέρμα Γιαννιτσών με την οδό Σκαρίμπα (όπισθεν Grand Hotel - όρια δημοτικής ενότητας Μενεμένης), οδός Τέρμα Γιαννιτσών, Γιαννιτσών μέχρι συμβολή με Βάρναλη (πρώην Βασ. Κων/νου), Βάρναλη τέμνοντας τις σιδηροδρομικές γραμμές Ο.Σ.Ε. έως τη συμβολή των οδών Μαραθώνος και Γεννηματά (όρια δημοτικής ενότητας Αμπελοκήπων), Γεννηματά, Λεωφόρος Καλλιθέας, Χαλκοκονδύλη, Αγίων Πάντων, Κατσάνου, Κουτιφάρη, Λαγκαδά ρεύμα καθόδου (όρια δημοτικής ενότητας Νεάπολης), Δεμερτζή, Καρπενησιώτη, Καυκάσου, Αμαλιάδος, Μακεδονομάχων, Μετεώρων, Αλ. Παπαδοπούλου, φυσικό όριο τα τείχη Επταπυργίου (δημοτικής ενότητας Συκεών) - Επταπύργιο - μέχρι τη συμβολή οδών Επταπυργίου και Ανθέων, νότια κατά μήκος των τειχών έως πύργο Τριγωνίου, κατά μήκος των τειχών μέχρι Λεωφόρο ΟΧΙ, Λεωφόρος ΟΧΙ, οδός Υδραγωγείου όπισθεν Κήπων Πασά-χειμάρρου Αγίου Παύλου-νοσοκομείου «ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»-νεκροταφείων Ευαγγελίστριας, οδός Ευαγγελίστριας, Πανεπιστημίου έως Γ. Βιζυηνού, Γ. Βιζυηνού έως συμβολή με Χατζηγιαννάκη (όρια δήμου Νεάπολης – Συκεών) μέχρι περιφερειακή οδό κόμβο Αγίου Παύλου, νοητή γραμμή έως κόμβο Κατσιμίδη, Κατσιμίδη (ρεύμα καθόδου), Αγίου Δημητρίου (δυτικά), Καυταντζόγλου, Λεωφ. Βασιλέως Γεωργίου, Έδισον μέχρι πλακόστρωτο Νέας Παραλίας, πλακόστρωτο Νέας Παραλίας μέχρι ΟΛΘ.
β. Αστυνομικό Τμήμα Χαριλάου – Αναλήψεως. Περιλαμβάνει τμήμα της διοικητικής περιφέρειας της δημοτικής ενότητας Θεσσαλονίκης του δήμου Θεσσαλονίκης, που περικλείεται από τις κατωτέρω οδούς και σημεία: Από πλακόστρωτο Νέας Παραλίας, οδός Αργοναυτών, Θεμιστοκλή Σοφούλη, Καθηγητού Ρωσσίδη, Μητροπολίτου Γρηγορίου Κυδωνιών, Λεωφ. Βασιλίσσης Όλγας, Αιγαίου (όρια δήμου Καλαμαριάς), Κηφισίας μέχρι Μ. Αλεξάνδρου, κάτωθεν Κων. Καραμανλή, οδός Αλλατίνη, από συμβολή οδών Αλλατίνη με Μ. Ψελλού νοητή γραμμή έως συμβολή Νικ. Πλαστήρα με Προφήτη Ηλία (κατά μήκος ορίων Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη), Νικ. Πλαστήρα, Αναξιμάνδρου, Ανατολικής Θράκης, Μάρκου Μπότσαρη μέχρι το πλακόστρωτο Νέας Παραλίας, πλακόστρωτο Ν. Παραλίας μέχρι οδό Αργοναυτών.
γ. Αστυνομικό Τμήμα Τούμπας – Τριανδρίας. Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια της δημοτικής ενότητας Τριανδρίας και τμήμα της διοικητικής περιφέρειας της δημοτικής ενότητας Θεσσαλονίκης του δήμου Θεσσαλονίκης, που περικλείεται από τις κατωτέρω οδούς και σημεία:
Από το πλακόστρωτο Νέας Παραλίας - οδός Μ.Μπότσαρη, Ανατολικής Θράκης, Αναξιμάνδρου, Αναξιμένους, Αδελφών Εμμανουήλ, Αιακού, νοητή γραμμή από συμβολή οδών Αιακού και Σερρών μέχρι τη συμβολή των οδών Γ. Στρατήγη με Δ. Τσιαπάνου (όρια δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη), Γ. Στρατήγη, Νικ. Μανδηλαρά, Πανταζίδη, Βασιλειάδη, Γρ. Λαμπράκη, Αθ. Σταγειρίτη μέχρι Περιφερειακή Οδό – κόμβο Κωνσταντινουπολίτικων, συνέχεια προς τις πηγές μικρού χειμάρρου στη Χαράδρα Λαγούμια ή Καμαρούδα, νοητή ευθεία βόρεια μέχρι την κορυφογραμμή θέση «Μεγάλη Ράχη», συνέχεια κορυφογραμμής, αριστερά μέχρι τη νοητή γραμμή των πηγών του χειμάρρου Τούμπας, θέση «Άσπρη Πέτρα» της δημοτικής ενότητας Τριανδρίας, συνέχεια νοητής ευθείας μέχρι προέκταση οδού Κατσιμίδη, κόμβος Περιφερειακής Οδού Τριανδρίας, Κατσιμίδη (ρεύμα ανόδου), Αγίου Δημητρίου, Καυτατζόγλου, Λεωφ. Βασ. Γεωργίου, Έδισον μέχρι το πλακόστρωτο της Νέας Παραλίας, πλακόστρωτο της Νέας Παραλίας μέχρι οδό Μ. Μπότσαρη.
δ. Αστυνομικό Τμήμα Πυλαίας – Χορτιάτη.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη.
ε. Αστυνομικό Τμήμα Καλαμαριάς.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Καλαμαριάς.
στ. Αστυνομικό Τμήμα Νεάπολης – Συκεών.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Νεάπολης – Συκεών.
ζ. Αστυνομικό Τμήμα Παύλου Μελά.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Παύλου Μελά.
η. Αστυνομικό Τμήμα Κορδελιού – Ευόσμου.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Κορδελιού – Ευόσμου.
θ. Αστυνομικό Τμήμα Αμπελοκήπων – Μενεμένης.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης.
ι. Αστυνομικό Τμήμα Δέλτα.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Δέλτα.
ια. Αστυνομικό Τμήμα Θέρμης.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Θέρμης.
ιβ. Αστυνομικό Τμήμα Λαγκαδά.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια των δημοτικών ενοτήτων Λαγκαδά, Ασσήρου, Βερτίσκου, Λαχανά και Σοχού του δήμου Λαγκαδά, καθώς και της δημοτικής ενότητας Εγνατίας του δήμου Βόλβης.
ιγ. Αστυνομικός Σταθμός Σοχού.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια της δημοτικής ενότητας Σοχού του δήμου Λαγκαδά.
ιδ. Αστυνομικό Τμήμα Ωραιοκάστρου.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Ωραιοκάστρου.
ιε. Αστυνομικό Τμήμα Χαλκηδόνος.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Χαλκηδόνος.
ιστ. Αστυνομικό Τμήμα Θερμαϊκού.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Θερμαϊκού.
ιζ. Αστυνομικό Τμήμα Βόλβης.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια των δημοτικών ενοτήτων Αγίου Γεωργίου, Ρεντίνας, Αρέθουσας και Μαδύτου του δήμου Βόλβης.
ιη. Αστυνομικό Τμήμα Καλλινδοίων.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια των δημοτικών ενοτήτων Καλλινδοίων και Κορώνειας του δήμου Λαγκαδά και της δημοτικής ενότητας Απολλωνίας του δήμου Βόλβης.
ιθ. Τμήμα Τουριστικής Αστυνομίας Θεσσαλονίκης.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσσαλονίκης.
κ. Υποδιεύθυνση Μεταγωγών – Δικαστηρίων Θεσσαλονίκης.
Η καθοριζόμενη με την 18/18-7-2006 Κ.Δ. «ΜΕΤΑΓΩΓΕΣ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ».
Επιπλέον, είναι αρμόδια για την τήρηση της τάξης στους χώρους συνεδριάσεων των δικαστηρίων της πόλεως Θεσσαλονίκης, καθώς και για την φρούρηση των καταδίκων και υποδίκων.
4. Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης και περιλαμβάνει τις περιοχές δικαιοδοσίας της Υποδιεύθυνσης και των Τμημάτων Τροχαίας που υπάγονται διοικητικά σ’ αυτή.
α. Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια των δήμων Θεσσαλονίκης, Νεάπολης – Συκεών, Αμπελοκήπων – Μενεμένης, Κορδελιού – Ευόσμου, Καλαμαριάς, Παύλου Μελά, Πυλαίας – Χορτιάτη, τη δημοτική ενότητα Ωραιοκάστρου του δήμου Ωραιοκάστρου και το τμήμα της δημοτικής κοινότητας Καλοχωρίου της δημοτικής ενότητας Εχεδώρου του δήμου Δέλτα που εκτείνεται νοτιοανατολικά της Ν.Ε.Ο. Θεσ/νίκης – Αθηνών.
β. Τμήμα Τροχαίας Θέρμης.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια των δήμων Θέρμης και Θερμαϊκού.
γ. Τμήμα Τροχαίας Χαλκηδόνος.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Χαλκηδόνος, της δημοτικής ενότητας Καλλιθέας του δήμου Ωραιοκάστρου και του δήμου Δέλτα πλην της δημοτικής κοινότητας Καλοχωρίου της δημοτικής ενότητας Εχεδώρου που εκτείνεται νοτιοανατολικά της Ν.Ε.Ο. Θεσ/νίκης – Αθηνών.
δ. Τμήμα Τροχαίας Ασπροβάλτας.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια των δημοτικών ενοτήτων Αγίου Γεωργίου, Απολλωνίας, Αρέθουσας, Μαδύτου και Ρεντίνας του δήμου Βόλβης, το τμήμα του αυτοκινητοδρόμου «Εγνατία Οδός» από χ/θ 366,100 (ανισόπεδο κόμβο Βαγιοχωρίου 25Α) μέχρι και χ/θ 423,500 (ανισόπεδο κόμβο Γαληψού 28Α - όρια με Τ.Τ. Καβάλας), καθώς και το τμήμα της Ε.Ο. Θεσ/νίκης – Καβάλας από χ/θ 38,000 (όρια με Τ.Τ. Λητής) μέχρι χ/θ 97,000 (όρια Περιφερειακών Ενοτήτων Σερρών – Καβάλας).
ε. Τμήμα Τροχαίας Λητής.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Λαγκαδά, τη δημοτική ενότητα Μυγδονίας του δήμου Ωραιοκάστρου, τη δημοτική ενότητα Εγνατίας του δήμου Βόλβης, το τμήμα του αυτοκινητοδρόμου «Εγνατίας Οδός» από χ/θ 328,500 (ανισόπεδο κόμβο γηροκομείου 23Α) μέχρι χ/θ 366,100 (ανισόπεδο κόμβο Βαγιοχωρίου 25Α), καθώς και το τμήμα του κάθετου άξονα (Α25) προς Προμαχώνα από χ/θ 0,000 (ανισόπεδο κόμβο Λαγκαδά 24) μέχρι χ/θ 32,800 (ανισόπεδο κόμβο Ριζιανών 05).
στ. Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Π.Α.Θ.Ε. Θεσσαλονίκης.
Περιλαμβάνει το τμήμα του εθνικού οδικού άξονα Αθηνών – Θεσ/νίκης – Ευζώνων από χ/θ 474,000 (κόμβος Κλειδίου) μέχρι χ/θ 516,000 (όρια με Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς), το τμήμα της Ν.Ε.Ο. Θεσ/νίκης – Αθηνών από χ/θ 487,000 (όπου ξεκινά ο κλάδος της Π.Α.Θ.Ε. για Ευζώνους) μέχρι χ/θ 501,100 (όρια με Υποδ/νση Τροχαίας Θεσσαλονίκης) και το τμήμα του αυτοκινητόδρομου «Εγνατίας Οδός» από χ/θ 312,700 (ανισόπεδο κόμβο Καλοχωρίου [Κ1]21) μέχρι χ/θ 328,500 (ανισόπεδο κόμβο γηροκομείου 23Α – όρια με Τ.Τ. Λητής).
5. Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης.
6. Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης.
7. Διεύθυνση Αστυνόμευσης Κρατικού Αερολιμένα Θεσσαλονίκης.
Περιλαμβάνει τον περιφραγμένο και οριοθετημένο χώρο στον οποίο εκτείνονται οι εγκαταστάσεις του κρατικού αερολιμένα Θεσσαλονίκης«Μακεδονία». Επιπλέον, ασκεί και καθήκοντα Υπηρεσίας Ελέγχου Διαβατηρίων στον εν λόγω αερολιμένα.
8. Διεύθυνση Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης.
α. Τμήμα Αλλοδαπών Ανατολικής Θεσσαλονίκης.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια των δήμων Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς, Θερμαϊκού, Θέρμης, Πυλαίας – Χορτιάτη και Βόλβης.
β. Σταθμός Ελέγχου Διαβατηρίων - Συναλλάγματος Λιμένος Θεσσαλονίκης.
Ασκεί καθήκοντα Υπηρεσίας Ελέγχου Διαβατηρίων στον λιμένα Θεσσαλονίκης.
γ. Τμήμα Αλλοδαπών Δυτικής Θεσσαλονίκης.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια των δήμων Νεάπολης – Συκεών, Παύλου Μελά, Αμπελοκήπων – Μενεμένης, Κορδελιού – Ευόσμου, Δέλτα, Χαλκηδόνος, Ωραιοκάστρου και Λαγκαδά.
δ. Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Θεσσαλονίκης.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια των δήμων Αμπελοκήπων – Μενεμένης, Κορδελιού – Ευόσμου, Παύλου Μελά, Νεάπολης – Συκεών, των δημοτικών κοινοτήτων Διαβατών, Καλοχωρίου και Νέας Μαγνησίας, της δημοτικής ενότητας Εχεδώρου του δήμου Δέλτα, των δημοτικών κοινοτήτων Ασβεστοχωρίου και Φιλύρου και της τοπικής κοινότητας Εξοχής της δημοτικής ενότητας Χορτιάτη του δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη, καθώς και των Α΄, Β΄ και Γ΄ δημοτικών κοινοτήτων της δημοτικής ενότητας Θεσσαλονίκης του δήμου Θεσσαλονίκης.
ε. Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Θέρμης.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια των δήμων Θέρμης, Θερμαϊκού, Καλαμαριάς, των δημοτικών ενοτήτων Πανοράματος και Πυλαίας, της δημοτικής κοινότητας Χορτιάτη της δημοτικής ενότητας Χορτιάτη του δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη, καθώς και της δημοτική ενότητας Τριανδρίας και των Δ΄ και Ε΄ δημοτικών κοινοτήτων της δημοτικής ενότητας Θεσσαλονίκης του δήμου Θεσσαλονίκης.
στ. Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Αγίου Αθανασίου.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Χαλκηδόνος, των δημοτικών ενοτήτων Αξιού και Χαλάστρας και της δημοτικής κοινότητας Σίνδου της δημοτικής ενότητας Εχεδώρου του δήμου Δέλτα και της δημοτικής ενότητας Καλλιθέας του δήμου Ωραιοκάστρου.
ζ. Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Μυγδονίας.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια των δήμων Βόλβης και Λαγκαδά και των δημοτικών ενοτήτων Ωραιοκάστρου και Μυγδονίας του δήμου Ωραιοκάστρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Άρθρο 2
Τοπική αρμοδιότητα Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Η τοπική αρμοδιότητα της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και των υφισταμένων της Υπηρεσιών καθορίζεται ως ακολούθως:
1. Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Περιλαμβάνει τις περιοχές δικαιοδοσίας των Διευθύνσεων Αστυνομίας που υπάγονται διοικητικά σ’ αυτή.
2. Διεύθυνση Αστυνομίας Ροδόπης.
Περιλαμβάνει τις περιοχές δικαιοδοσίας των υφισταμένων της Υπηρεσιών.
α. Αστυνομικό Τμήμα Κομοτηνής.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια της δημοτικής ενότητας Νέου Σιδηροχωρίου, των οικισμών Κομοτηνή, Ήφαιστος, Μέγα Κρανοβούνι, Μεσοχώρι, Μικρό Κρανοβούνι, Παραδημή, Σχολή Αστυνομίας, Υφαντές, Ανθοχώρι, Γρατινή, Θρυλόριο, Ροδίτη, Φύλακα, Ιτέα, Ιάμπολις, Κάλχα, Τυχηρό, Καρυδιά, Κηκίδιο, Κόσμιο, Νυμφαία, Πάνδροσο, Σύμβολα, Σιδηράδες και Στυλάριο της δημοτικής ενότητας Κομοτηνής και των οικισμών Αγροτικό Ορφανοτροφείο, Αίγειρος, Μεσσούνη, Αρωγή, Γλυφάδα, Καλλίστη, Μέση, Νέα Καλλίστη, παραλία Μέσης, Πόρπη και Φανάρι της δημοτικής ενότητας Αιγείρου του δήμου Κομοτηνής, των οικισμών Γλυκονέρι, Παλλάδιο και Μικρό Παλλάδιο της δημοτικής ενότητας Ιάσμου και τον περιφραγμένο χώρο της Πανεπιστημιούπολης του Δ.Π.Θ. της δημοτικής ενότητας Σώστου του δήμου Ιάσμου, καθώς και των οικισμών Αμάραντα, Ίσαλο, Καλλιθέα, Πάμφορο και Βάκο της δημοτικής ενότητας Μαρώνειας του δήμου Μαρωνείας – Σαπών.
β. Τμήμα Ασφάλειας Κομοτηνής.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος. Επιπλέον, περιλαμβάνει τον περιφραγμένο και οριοθετημένο χώρο των εγκαταστάσεων του σημείου εισόδου – εξόδου Νυμφαία του δήμου Κομοτηνής.
γ. Τμήμα Τροχαίας Κομοτηνής.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος. Επιπλέον, περιλαμβάνει το τμήμα της Εγνατίας Οδού από χ/θ 545,600 (ανισόπεδο κόμβο Ιάσμου) μέχρι χ/θ 591,700 (ανισόπεδο κόμβο Μέστης), το τμήμα της Εθνικής Οδού Κομοτηνής - Αλεξανδρούπολης μέχρι το 36ο χλμ. (διασταύρωση Μέστης), το τμήμα της Εθνικής Οδού Κομοτηνής - Ξάνθης μέχρι το 30ο χλμ. (γέφυρα Φαναρίου), το τμήμα της Εθνικής Οδού Κομοτηνής - Ιάσμου - Ξάνθης μέχρι το 31ο χλμ., το τμήμα του κάθετου άξονα Εγνατίας Οδού Κομοτηνής – Ελληνοβουλγαρικών Συνόρων έως το 23ο χλμ. και το τμήμα της επαρχιακής οδού Κομοτηνής- Ξυλαγανής μέχρι το 17ο χλμ.
δ. Τμήμα Μεταγωγών – Δικαστηρίων Κομοτηνής.
Είναι αρμόδιο για την ασφαλή μεταγωγή κρατουμένων εντός των ορίων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης, καθώς και κρατουμένων, οι οποίοι προορίζονται ή προέρχονται από εκτός ορίων της Διεύθυνσης Καταστήματα Κράτησης, Δικαστήρια και θεραπευτικά ιδρύματα.
Επιπλέον, είναι αρμόδιο για την τήρηση της τάξης στους χώρους συνεδριάσεων των δικαστηρίων της πόλεως Κομοτηνής, καθώς και για την φρούρηση των καταδίκων και υποδίκων.
ε. Αστυνομικό Τμήμα Ιάσμου.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια της δημοτικής ενότητας Αμαξάδων, των οικισμών Γαλήνη, Διαλαμπή, Ίασμος, Ιππικό, Κοπτερό, Μελίταινα, Μωσαϊκό, Αμβροσία και Σάλπη της δημοτικής ενότητας Ιάσμου και των οικισμών Αγίασμα, Ασώματοι, Δύμη, Θάμνα, Ρίζωμα, Φωλέα, Κερασέα, Ληνός, Μέγα Πιστό, Μίσχος, Κρυστάλλη, Πολύανθος, Τρίκορφο και Σώστης της δημοτικής ενότητας Σώστου του δήμου Ιάσμου, καθώς και τον οικισμό Μελέτης της δημοτικής ενότητας Αιγείρου του δήμου Κομοτηνής.
στ. Αστυνομικό Τμήμα Αρριανών.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια των δημοτικών ενοτήτων Φιλλύρας και Κέχρου, καθώς και των οικισμών Αγιοχώρι, Αρριανά, Δαρμένη, Δειλινά, Κίνυρα, Μύστακας, Νέδα, Νικητές, Πλαγιά, Σκάλωμα και Στροφή της δημοτικής ενότητας Αρριανών του δήμου Αρριανών.
ζ. Αστυνομικός Σταθμός Οργάνης.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια της δημοτικής ενότητας Οργάνης του δήμου Αρριανών και των οικισμών Άνω Μύτικα, Μύτικα, Μεγάλη Άδα και Σαρακηνή της δημοτικής ενότητας Κομοτηνής του δήμου Κομοτηνής.
η. Αστυνομικό Τμήμα Σαπών.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια της δημοτικής ενότητας Σαπών και των οικισμών Ασκητές και Άνω Ασκητές της δημοτικής ενότητας Μαρώνειας του δήμου Μαρωνείας – Σαπών,καθώς και των οικισμών Λύκειο και Μικρό Πιστό της δημοτικής ενότητας Αρριανών του δήμου Αρριανών.
θ. Αστυνομικός Σταθμός Ξυλαγανής.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια των οικισμών Ξυλαγανή, Εργάνη, Νέα Πέτρα, Αμπελάκια, Ίμερος, Άγιος Χαράλαμπος, Μαρώνεια, Πλατανίτης, Βέννα, Μίρανα, Σαλμώνη, Πελαγία, Αλκυώνη, Κρυονέρι, Λεύκες, οικισμός υπαλλήλων ΔΕΗ Κομοτηνής, Προσκυνητές και Προφήτης Ηλίας της δημοτικής ενότητας Μαρωνείας του δήμου Μαρωνείας - Σαπών.
ι. Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Σαπών.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια των δημοτικών ενοτήτων Μαρωνείας και Σαπών του δήμου Μαρω-
νείας – Σαπών και Αρριανών, Κέχρου, Οργάνης και Φιλλύρας του δήμου Αρριανών.
ια. Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Ιάσμου.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια των δημοτικών ενοτήτων Κομοτηνής, Αιγείρου και Νέου Σιδηροχωρίου του δήμου Κομοτηνής και Αμαξάδων, Ιάσμου και Σώστου του δήμου Ιάσμου.
3. Διεύθυνση Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης.
Περιλαμβάνει τις περιοχές δικαιοδοσίας των υφισταμένων της Υπηρεσιών.
α. Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αλεξανδρούπολης.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος. Επιπλέον, ασκεί και καθήκοντα Υπηρεσίας Ελέγχου Διαβατηρίων στον λιμένα Αλεξανδρούπολης.
β. Αστυνομικός Σταθμός Αερολιμένα Αλεξανδρούπολης.
Περιλαμβάνει τον περιφραγμένο και οριοθετημένο χώρο των εγκαταστάσεων του αερολιμένα Αλεξανδρούπολης «Δημόκριτος». Επιπλέον, ασκεί και καθήκοντα Υπηρεσίας Ελέγχου Διαβατηρίων στον εν λόγω αερολιμένα.
γ. Αστυνομικό Τμήμα Αλεξανδρούπολης.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια των δημοτικών ενοτήτων Αλεξανδρούπολης και Τραϊανούπολης του δήμου Αλεξανδρούπολης, πλην του περιφραγμένου και οριοθετημένου χώρου των εγκαταστάσεων του αερολιμένα Αλεξανδρούπολης «Δημόκριτος».
δ. Τμήμα Τροχαίας Αλεξανδρούπολης.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος. Επιπλέον, περιλαμβάνει το τμήμα της Εγνατίας Οδού από χ/θ 591,700 (ανισόπεδο κόμβο Μέστης) μέχρι χ/θ 657,700 (συνοριακό σταθμό
Κήπων Έβρου), το τμήμα της Εθνικής Οδού Αλεξανδρούπολης - Μέστης- Κομοτηνής έως το 34ο χλμ., το τμήμα της Εθνικής Οδού Αλεξανδρούπολης – Γέφυρας Κήπων έως το 42ο χλμ., το τμήμα της Εθνικής Οδού Αλεξανδρούπολης – Ορεστιάδας έως το 75,5ο χλμ. (Διασταύρωση Μάνδρας) και το τμήμα της Εθνικής Οδού Αλεξανδρούπολης - Αισύμης – Μεγάλου Δερείου έως το 68,4ο χλμ.
ε. Αστυνομικό Τμήμα Σαμοθράκης.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Σαμοθράκης.
στ. Αστυνομικό Τμήμα Σουφλίου.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια της δημοτικής ενότητας Σουφλίου του δήμου Σουφλίου.
ζ. Αστυνομικός Σταθμός Μικρού Δερείου.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια των οικισμών Κυριακή, Μικρό Δέρειο, Γέρικο, Γονικό, Μεγάλο Δέρειο, Πετρόλοφος, Ρούσσα και Σιδηροχώρι της δημοτικής ενότητας Ορφέα του δήμου Σουφλίου.
η. Αστυνομικό Τμήμα Φερών.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια της δημοτικής ενότητας Φερών του δήμου Αλεξανδρούπολης.
θ. Αστυνομικό Τμήμα Τυχερού.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια της δημοτικής ενότητας Τυχερού του δήμου Σουφλίου.
ι. Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Φερών.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια των δημοτικών ενοτήτων Φερών, Αλεξανδρούπολης και Τραϊανούπολης του δήμου Αλεξανδρούπολης.
ια. Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Σουφλίου.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια της δημοτικής ενότητας Σουφλίου του δήμου Σουφλίου.
ιβ. Τμήμα Διαβατηριακού Ελέγχου Κήπων.
Ταυτίζεται με τον περιφραγμένο και οριοθετημένο χώρο των εγκαταστάσεων του σημείου εισόδου – εξόδου Κήπων του δήμου Αλεξανδρούπολης.
4. Διεύθυνση Αστυνομίας Ορεστιάδας.
Περιλαμβάνει τις περιοχές δικαιοδοσίας των υφισταμένων της Υπηρεσιών.
α. Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ορεστιάδας.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος.
β. Αστυνομικό Τμήμα Ορεστιάδας.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια της δημοτικής ενότητας Ορεστιάδας, των οικισμών Ζώνη, Μικρά Δοξιπάρα, Χελιδόνα, Αμμόβουνο, Κέραμο και Φυλάκιο της δημοτικής ενότητας Κυπρίνου, καθώς και των οικισμών Νέα Βύσσα, Καβύλη, Ρίζια και Στέρνα της δημοτικής ενότητας Βύσσας του δήμου Ορεστιάδας.
γ. Αστυνομικός Σταθμός Καστανεών.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του οικισμού Καστανεών της δημοτικής ενότητας Βύσσας του δήμου Ορεστιάδας. Επιπλέον, ασκεί και καθήκοντα Υπηρεσίας Ελέγχου Διαβατηρίων στο σημείο εισόδου – εξόδου Καστανιές του ιδίου δήμου.
δ. Αστυνομικός Σταθμός Κυπρίνου.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια των οικισμών Κυπρίνος και Γαλήνη της δημοτικής ενότητας Κυπρίνου του δήμου Ορεστιάδας. Επιπλέον, περιλαμβάνει τον περιφραγμένο και οριοθετημένο χώρο των εγκαταστάσεων του σημείου εισόδου – εξόδου Κυπρίνος του δήμου Ορεστιάδας.
ε. Τμήμα Τροχαίας Ορεστιάδας.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος. Επιπλέον, περιλαμβάνει και το τμήμα της Εθνικής Οδού από το Συνοριακό Σημείο Ορμενίου (ελληνοβουλγαρικά σύνορα) – Ορεστιάδα – Αλεξανδρούπολη μέχρι το 87,6ο χλμ. (Διασταύρωση Μάνδρας).
στ. Αστυνομικό Τμήμα Διδυμοτείχου.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια της δημοτικής ενότητας Μεταξάδων και των οικισμών Διδυμότειχο, Νέοι Ψαθάδες, Ελληνοχώρι, Θυρέα, Λαγό, Ασβεστάδες, Ασημένιο, Ισαάκιο, Καρωτή, Κουφόβουνο, Κυανή, Ευγενικό, Μάνη, Σιταριά, Πετράδες, Ποιμενικό, Πραγγί, Ρήγιο, Σιτοχώρι και Σοφικό της δημοτικής ενότητας Διδυμοτείχου του δήμου Διδυμοτείχου, καθώς και των οικισμών Αμόριο, Λάβαρα, Μάνδρα, Μαυροκκλήσι, Κόρυμβος, Πρωτοκκλήσι, Αγριάνη της δημοτικής ενότητας Ορφέα του δήμου Σουφλίου.
ζ. Αστυνομικός Σταθμός Πυθίου.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια των οικισμών Πύθιο και Σταθμός Πυθίου της δημοτικής ενότητας Διδυμοτείχου του δήμου Διδυμοτείχου. Επιπλέον, περιλαμβάνει τον περιφραγμένο και οριοθετημένο χώρο των εγκαταστάσεων του σημείου εισόδου – εξόδου Πυθίου του δήμου Διδυμοτείχου.
η. Τμήμα Ασφάλειας Διδυμοτείχου.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος.
θ. Αστυνομικό Τμήμα Τριγώνου.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια της δημοτικής ενότητας Τριγώνου του δήμου Ορεστιάδας. Επιπλέον, περιλαμβάνει τον περιφραγμένο και οριοθετημένο χώρο των εγκαταστάσεων του σημείου εισόδου – εξόδου Δίκαια του δήμου Ορεστιάδας.
ι. Τμήμα Διαβατηριακού Ελέγχου Ορμενίου.
Ταυτίζεται με τον περιφραγμένο και οριοθετημένο χώρο των εγκαταστάσεων του σημείου εισόδου – εξόδου Ορμενίου του δήμου Ορεστιάδας.
ια. Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Ορεστιάδας.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια των δημοτικών ενοτήτων Ορεστιάδας και Βύσσας του δήμου Ορεστιάδας.
ιβ. Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Διδυμοτείχου.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια της δημοτικής ενότητας Διδυμοτείχου του δήμου Διδυμοτείχου και των οικισμών Λάβαρα, Αμόριο, Κισσάριο, Μάνδρα και Αγριάνη της δημοτικής ενότητας Ορφέα του δήμου
Σουφλίου.
ιγ. Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Κυπρίνου.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια των δημοτικών ενοτήτων Κυπρίνου και Τριγώνου του δήμου Ορεστιάδας.
ιδ. Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Μεταξάδων.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια της δημοτικής ενότητας Μεταξάδων του δήμου Διδυμοτείχου και των οικισμών Γέρικο, Γονικό, Μέγα Δέρειο, Μικρό Δέρειο, Πετρόλοφος, Ρούσσα, Σιδηροχώρι, Κυριακή, Κόρυμβος, Μαυροκκλήσι και Πρωτοκκλήσι της δημοτικής ενότητας Ορφέα του δήμου Σουφλίου.
ιε. Προαναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης Αλλοδαπών Ορεστιάδας.
Περιλαμβάνει τον χώρο εντός των εγκαταστάσεων του Φυλακίου Ορεστιάδας.
5. Διεύθυνση Αστυνομίας Ξάνθης
Περιλαμβάνει τις περιοχές δικαιοδοσίας των υφισταμένων της Υπηρεσιών.
α. Αστυνομικό Τμήμα Ξάνθης.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια της δημοτικής ενότητας Ξάνθης του δήμου Ξάνθης, των οικισμών Διομήδεια, Νέος Ζυγός, Παλαιός Ζυγός, Πετεινός, Πηγάδια και Σούνιο της δημοτικής ενότητας Βιστωνίδας και των οικισμών Άκαρπο, Βελοχώρι, Γρήγορο, Λευκόπετρα, Ρύμη, Σέλερο, Σήμαντρα και Φίλια της δημοτικής ενότητας Σελέρου του δήμου Αβδήρων.
β. Τμήμα Ασφάλειας Ξάνθης.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος.
γ. Τμήμα Τροχαίας Ξάνθης.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος. Επιπλέον, περιλαμβάνει το τμήμα της Εγνατίας Οδού από χ/θ 496,900 (ανισόπεδο κόμβο Χρυσούπολης) μέχρι χ/θ 545,600 (ανισόπεδο κόμβο Ιάσμου), το τμήμα της Εθνικής Οδού Ξάνθης - Καβάλας μέχρι το 22,3ο χλμ (γέφυρα Νέστου), το τμήμα της Εθνικής Οδού Ξάνθης - Κομοτηνής μέχρι το 30ο χλμ (γέφυρα Φαναρίου), το τμήμα της Εθνικής Οδού Ξάνθης - Δράμας μέχρι 16ο χλμ (διασταύρωση Λυκοδρομίου), το τμήμα της Εθνικής Οδού Ξάνθης - Ελληνοβουλγαρικών Συνόρων μέχρι το 14ο χλμ. (διασταύρωση Σμίνθης), το τμήμα της επαρχιακής οδού Ξάνθης - Μαγγάνων μέχρι το 31ο χλμ (Ραδιοσταθμός), το τμήμα της επαρχιακής οδού Ξάνθης - Αβδήρων μέχρι το 26ο χλμ (παραλία Αβδήρων) και το τμήμα της επαρχιακής οδού Ν. Κεσσάνης – Άβατου.
δ. Αστυνομικό Τμήμα Αβδήρων.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια της δημοτικής ενότητας Αβδήρων, των οικισμών Βαφαίικα, Γενισέα, Αυξεντίου, Παλαιό Κατράμιον, Φελώνη, Κουτσό, Συδινή, Αλκυώνη, Μαγικό, Πολύσιτος και Σέλινο της δημοτικής ενότητας Βιστωνίδας και του οικισμού Άνω Πολύσιτο της δημοτικής ενότητας Σελέρου του δήμου Αβδήρων.
ε. Αστυνομικό Τμήμα Τοπείρου.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Τοπείρου.
στ. Αστυνομικό Τμήμα Σταυρούπολης.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια της δημοτικής ενότητας Σταυρούπολης του δήμου Ξάνθης.
ζ. Αστυνομικό Τμήμα Εχίνου.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια των δημοτικών ενοτήτων Θερμών, Κοτύλης και Σατρών, καθώς και τους οικισμούς Εχίνος και Μελίβοια της δημοτικής ενότητας Μύκης του δήμου Μύκης. Επιπλέον, περιλαμβάνει τον περιφραγμένο και οριοθετημένο χώρο των εγκαταστάσεων του σημείου εισόδου – εξόδου Άγιος Κωνσταντίνος του δήμου Μύκης.
η. Αστυνομικός Σταθμός Μύκης.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια των οικισμών Αιώρα, Άλμα, Άνω Κίρρα, Αχλαδιά, Γλαύκη, Γοργόνα, Διάφορο, Ζουμπούλι, Καπνοανθός, Κένταυρος, Κίρρα, Κορυφή, Κότινος, Κουτσομύτης, Κρανιά, Μάνταινα, Μύκη, Όαση, Πανέρι, Προσήλιο, Πύργος, Ράχη, Σιρόκο, Σμίνθη, Σούλα, Στήριγμα, Τρίγωνο, Χρυσό, Βασιλοχώρι, Θεοτόκος, Κύκνος, Ρεύμα, Σταμάτι και Ωραίο της δημοτικής ενότητας Μύκης του δήμου Μύκης.
θ. Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Ξάνθης.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ξάνθης.
ι. Προαναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης Αλλοδαπών Ξάνθης.
Περιλαμβάνει τον χώρο εντός των εγκαταστάσεων των Σχολών της Ελληνικής Αστυνομίας.
6. Διεύθυνση Αστυνομίας Δράμας.
Περιλαμβάνει τις περιοχές δικαιοδοσίας των υφισταμένων της Υπηρεσιών.
α. Αστυνομικό Τμήμα Δράμας.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια των δημοτικών ενοτήτων Δράμας και Σιδηρονέρου του δήμου Δράμας, των οικισμών Φωτολίβος και Μαυρολέκη της δημοτικής ενότητας Σιταγρών του δήμου Προσοτσάνης και των οικισμών Νικηφόρος και Υψηλή Ράχη της δημοτικής ενότητας Νικηφόρου του δήμου Παρανεστίου.
β. Τμήμα Ασφάλειας Δράμας.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος.
γ. Τμήμα Τροχαίας Δράμας.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος. Επιπλέον, περιλαμβάνει το τμήμα της Εθνικής Οδού Δράμας – Καβάλας μέχρι το 18ο χιλιόμετρο (όρια με Ν. Καβάλας), το τμήμα της Εθνικής Οδού Δράμας – Κ. Νευροκοπίου – Εξοχής μέχρι το 51ο χιλιόμετρο (Ελληνοβουλγαρικά σύνορα), το τμήμα της Εθνικής Οδού Δράμας – Σερρών μέχρι το 20ο χιλιόμετρο (όρια με
Ν. Σερρών), το τμήμα της Εθνικής Οδού Δράμας – Παρανεστίου μέχρι το 42ο χιλιόμετρο (όρια με Ν. Ξάνθης), το τμήμα της επαρχιακής οδού Δράμας - Αμφίπολης μέχρι το 18ο χλμ. (όρια με Ν. Σερρών) και το τμήμα της επαρχιακής οδού Δράμας – Καλαμπακίου μέχρι το 13ο χλμ.
δ. Αστυνομικό Τμήμα Προσοτσάνης.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια της δημοτικής ενότητας Προσοτσάνης και των οικισμών Αργυρούπολη, Μεγαλόκαμπος, Μικρόκαμπος, Άγιος Μηνάς, Περιχώρα και Σιταγροί της δημοτικής ενότητας Σιταγρών του δήμου Προσοτσάνης.
ε. Αστυνομικό Τμήμα Δοξάτου.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια των δημοτικών ενοτήτων Δοξάτου και Καλαμπακίου του δήμου Δοξάτου και του οικισμού Αδριανή της δημοτικής ενότητας Νικηφόρου του δήμου Παρανεστίου.
στ. Αστυνομικό Τμήμα Κάτω Νευροκοπίου.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Κάτω Νευροκοπίου. Επιπλέον, ασκεί και καθήκοντα Υπηρεσίας Ελέγχου Διαβατηρίων στο σημείο εισόδου –
εξόδου Εξοχή του ιδίου δήμου.
ζ. Αστυνομικό Τμήμα Παρανεστίου.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια της δημοτικής ενότητας Παρανεστίου και των οικισμών Άνω Πυξάριο, Γύρος, Τείχος, Υψηλόκαστρο, Μαρμαριά, Μικρολίβαδο, Θαμνωτό, Μαυροκορδάτος, Πελεκητή, Πλατανιά, Πρινόλοφος, Δρυμότοπος, Παλιάμπελα, Πλατανόβρυση, Τερψιθέα, Χαμοκέρασα και Πτελέα της δημοτικής ενότητας Νικηφόρου του δήμου Παρανεστίου.
η. Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Κάτω Νευροκοπίου.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια των δημοτικών ενοτήτων Δράμας και Σιδηρόνερου του δήμου Δράμας, Προσοτσάνης και Σιταγρών του δήμου Προσοτσάνης και του δήμου Κάτω Νευροκοπίου.
θ. Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Παρανεστίου.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια των δημοτικών ενοτήτων Δοξάτου και Καλαμπακίου του δήμου Δοξάτου και Νικηφόρου και Παρανεστίου του δήμου Παρανεστίου.
ι. Προαναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης Αλλοδαπών Δράμας.
Περιλαμβάνει το χώρο εντός των εγκαταστάσεων του Στρατοπέδου «Λοχαγού Πανταζοπούλου» του δήμου Παρανεστίου.
7. Διεύθυνση Αστυνομίας Καβάλας.
Περιλαμβάνει τις περιοχές δικαιοδοσίας των υφισταμένων της Υπηρεσιών.
α. Αστυνομικό Τμήμα Καβάλας.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια της δημοτικής ενότητας Καβάλας του δήμου Καβάλας.
β. Αστυνομικός Σταθμός Κρηνίδων.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια της δημοτικής ενότητας Φιλίππων του δήμου Καβάλας.
γ. Τμήμα Ασφάλειας Καβάλας.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος. Επιπλέον, ασκεί και καθήκοντα Υπηρεσίας Ελέγχου Διαβατηρίων στον λιμένα Καβάλας.
δ. Τμήμα Τροχαίας Καβάλας.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος. Επιπλέον, περιλαμβάνει το τμήμα της Εγνατίας Οδού από χ/θ 423,500 (ανισόπεδο κόμβο Γαληψού) μέχρι χ/θ 496,900 (ανισόπεδο κόμβο Χρυσούπολης), το τμήμα της Εθνικής Οδού Καβάλας - Θεσσαλονίκης έως το 65ο χλμ. (όρια Νομού Σερρών), το τμήμα της Εθνικής Οδού Καβάλας - Ελευθερούπολης - Διασταύρωσης Αμφίπολης έως το 60,4ο χλμ. (όρια Νομού Σερρών), το τμήμα της Εθνικής Οδού Καβάλας - Ξάνθης έως το 40,5ο χλμ. (όρια Νομού Ξάνθης), το τμήμα της Εθνικής Οδού Καβάλας - Δράμας έως το 18,3ο χλμ. (όρια Νομού Δράμας), το τμήμα της επαρχιακής οδού Καβάλας - Νέας Περάμου έως το 18ο χλμ. και το τμήμα της επαρχιακής οδού Διασταύρωσης Αεροδρομίου Αμυγδαλεώνα – Παλιάς Καβάλας – Χαλκερού έως το 14ο χλμ.
ε. Αστυνομικό Τμήμα Αερολιμένα Καβάλας.
Περιλαμβάνει τον περιφραγμένο και οριοθετημένο χώρο των εγκαταστάσεων του αερολιμένα Καβάλας «Μέγας Αλέξανδρος». Επιπλέον, ασκεί και καθήκοντα Υπηρεσίας Ελέγχου Διαβατηρίων στον εν λόγω αερολιμένα.
στ. Αστυνομικό Τμήμα Νέστου.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια των δημοτικών ενοτήτων Χρυσούπολης, Ορεινού και Κεραμωτής του δήμου Νέστου, πλην του περιφραγμένου και οριοθετημένου χώρου των εγκαταστάσεων του αερολιμένα Καβάλας «Μέγας Αλέξανδρος».
ζ. Αστυνομικό Τμήμα Θάσου.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια των οικισμών Γλυφάδα, Θάσος, Μακρύαμμος, Νιστέρι, Καλλιράχη, Σκάλα Καλλιράχης, Λεύκη, Ποταμιά, Άγιος Ανδρέας Πρίνου, Μεγάλος Πρίνος, Μικρός Πρίνος, Όρμος Πρίνου, Πρίνος, Παναγία, Χρυσή Αμμουδιά, Ραχώνι, Σκάλα Ραχωνίου, Σωτήρας και Σκάλα Σωτήρα του δήμου
Θάσου.
η. Αστυνομικός Σταθμός Λιμεναρίων Θάσου.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια των οικισμών Αλυκή, Αστρίς, Θεολόγος, Θυμωνιά, Κοίνυρα (νησίδα), Κοίνυρα, Λιβάδι, Μονή Αρχαγγέλου, Παράδεισος, Παραλία Αστρίδος, Ποτός, Ρωσογκρεμός, Σκίδια, Ψιλή Άμμος, Κάστρο, Λιμενάρια Μαριές και Σκάλα Μαριών του δήμου Θάσου.
θ. Αστυνομικό Τμήμα Παγγαίου.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια των δημοτικών ενοτήτων Ελευθερούπολης, Παγγαίου και Πιερέων του δήμου Παγγαίου.
ι. Αστυνομικός Σταθμός Νέας Περάμου.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια της δημοτικής ενότητας Ελευθερών του δήμου Παγγαίου.
ια. Αστυνομικός Σταθμός Ορφανού.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια της δημοτικής ενότητας Ορφανού του δήμου Παγγαίου.
ιβ. Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Καβάλας.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια των δημοτικών ενοτήτων Καβάλας και Φιλίππων του δήμου Καβάλας, Κεραμωτής, Ορεινού και Χρυσούπολης του δήμου Νέστου και Ελευθερούπολης, Ελευθερών, Ορφανού, Παγγαίου και Πιερέων του δήμου Παγγαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Άρθρο 3
Τοπική αρμοδιότητα Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας.
Η τοπική αρμοδιότητα της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας και των υφισταμένων της Υπηρεσιών καθορίζεται ως ακολούθως:
1. Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας.
Περιλαμβάνει τις περιοχές δικαιοδοσίας των Διευθύνσεων Αστυνομίας που υπάγονται διοικητικά σ’ αυτή.
2. Διεύθυνση Αστυνομίας Κιλκίς.
Περιλαμβάνει τις περιοχές δικαιοδοσίας των υφισταμένων της Υπηρεσιών.
α. Αστυνομικό Τμήμα Κιλκίς.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Κιλκίς.
β. Τμήμα Ασφάλειας Κιλκίς.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος.
γ. Τμήμα Τροχαίας Κιλκίς.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος.
δ. Αστυνομικό Τμήμα Παιονίας.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια της δημοτικής ενότητας Πολυκάστρου, καθώς και της δημοτικής ενότητας Αξιούπολης, πλην της τοπικής κοινότητας Γοργόπης και των οικισμών Βαλτοτοπίου και Καμποχωρίου της τοπικής κοινότητας Ρυζίων του δήμου Παιονίας.
ε. Αστυνομικό Τμήμα Γουμένισσας.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια των δημοτικών ενοτήτων Γουμένισσας, Ευρωπού και Λιβαδίων και της τοπικής κοινότητας Γοργόπης και των οικισμών Βαλτοτοπίου και Καμποχωρίου της τοπικής κοινότητας Ρυζίων της δημοτικής ενότητας Αξιούπολης του δήμου Παιονίας.
στ. Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Δοϊράνης.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του Αστυνομικού Τμήματος Κιλκίς.
ζ. Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Παιονίας.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια των Αστυνομικών Τμημάτων Παιονίας και Γουμένισσας.
η. Τμήμα Διαβατηριακού Ελέγχου Ευζώνων.
Ταυτίζεται με τον περιφραγμένο και οριοθετημένο χώρο των εγκαταστάσεων των σημείων εισόδου – εξόδου Ευζώνων και Ειδομένης του δήμου Παιονίας.
θ. Τμήμα Διαβατηριακού Ελέγχου Δοϊράνης.
Ταυτίζεται με τον περιφραγμένο και οριοθετημένο χώρο των εγκαταστάσεων του σημείου εισόδου – εξόδου Δοϊράνης του δήμου Κιλκίς.
3. Διεύθυνση Αστυνομίας Σερρών.
Περιλαμβάνει τις περιοχές δικαιοδοσίας των υφισταμένων της Υπηρεσιών.
α. Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Σερρών.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος.
β. Αστυνομικό Τμήμα Σερρών.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Σερρών, καθώς και της τοπικής κοινότητας Παλαιοκάστρου της δημοτικής ενότητας Σκοτούσσας του δήμου Ηράκλειας.
γ. Τμήμα Τροχαίας Σερρών.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος. Επιπλέον, περιλαμβάνει το οδικό δίκτυο το τμήμα του αυτοκινητοδρόμου Α25 (κάθετος άξονας): Λαγκαδά – Σέρρες – Προμαχώνα, από χ/θ 33,000 μέχρι χ/θ 95,500, εξαιρουμένου του Α/Κ Ριζιανών, τμήμα της Νέας Εθνικής Οδού (12) «Σέρρες – Νέα Ζίχνη - Αλιστράτη», μέχρι τα διοικητικά όρια του νομού Δράμας, που ανήκουν στο δευτερεύον εθνικό οδικό δίκτυο, εξαιρούμενων των τμημάτων της Παλαιάς Εθνικής Οδού και το τμήμα της Εθνικής Οδού 59 «Μεσορράχη - Αμφίπολη», που ανήκει στο δευτερεύον εθνικό οδικό δίκτυο, εξαιρουμένων των τμημάτων της Παλαιάς Εθνικής Οδού και του Α/Κ Στρυμόνα.
δ. Τμήμα Μεταγωγών - Δικαστηρίων Σερρών.
Είναι αρμόδιο για την ασφαλή μεταγωγή των κρατουμένων εντός των ορίων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σερρών, από τις φυλακές προς τον τόπο προορισμού τους και αντίστροφα, καθώς και αυτών που προορίζονται για τα Καταστήματα Κράτησης.
Επιπλέον, είναι αρμόδιο για την τήρηση της τάξης στις συνεδριάσεις των δικαστηρίων της πόλεως Σερρών.
ε. Αστυνομικό Τμήμα Βισαλτίας.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Βισαλτίας, καθώς και των τοπικών κοινοτήτων Λιβαδοχωρίου, Βαρικού, Στρυμονικού, Κεφαλοχωρίου και Καλοκάστρου της δημοτικής ενότητας Στρυμονικού του δήμου Ηράκλειας.
στ. Αστυνομικό Τμήμα Νέας Ζίχνης.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Νέας Ζίχνης.
ζ. Αστυνομικό Τμήμα Αμφίπολης.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Αμφίπολης.
η. Αστυνομικό Τμήμα Ηράκλειας.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Ηράκλειας, των τοπικών κοινοτήτων Αναγέννηση και Βαμβακιά της δημοτικής ενότητας Μητρουσίου, καθώς και της τοπικής κοινότητας Καλά Δένδρα της δημοτικής ενότητας Λευκώνα του δήμου
Σερρών.
θ. Αστυνομικό Τμήμα Εμμανουήλ Παππά.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Εμμανουήλ Παππά, καθώς και των τοπικών κοινοτήτων Αγίας Ελένης και Κωνσταντινάτου της δημοτικής ενότητας Σκουτάρεως του δήμου Σερρών.
ι. Αστυνομικό Τμήμα Ποροΐων.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια της δημοτικής ενότητας Κερκίνης του δήμου Σιντικής και των τοπικών κοινοτήτων Ακριτοχωρίου και Μανδρακίου της δημοτικής ενότητας Πετριτσίου του δήμου Σιντικής.
ια. Αστυνομικό Τμήμα Σιδηροκάστρου.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια των δημοτικών ενοτήτων Προμαχώνα, Αγγίστρου, Σιδηροκάστρου και Αχλαδοχωρίου, καθώς και των τοπικών κοινοτήτων Ομαλού, Βυρώνειας, Άνω Βυρώνειας, Μεγαλοχωρίου, Γόνιμου, Νέου Πετριτσίου και Θρακικού της δημοτικής ενότητας Πετριτσίου του δήμου Σιντικής.
ιβ. Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Προμαχώνος.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σερρών.
ιγ. Τμήμα Διαβατηριακού Ελέγχου Προμαχώνος.
Ταυτίζεται με τον περιφραγμένο και οριοθετημένο χώρο των εγκαταστάσεων του σημείου εισόδου – εξόδου Προμαχώνα του δήμου Σιντικής.
4. Διεύθυνση Αστυνομίας Πέλλας.
Περιλαμβάνει τις περιοχές δικαιοδοσίας των υφισταμένων της Υπηρεσιών.
α. Αστυνομικό Τμήμα Έδεσσας.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Έδεσσας.
β. Αστυνομικός Σταθμός Βεγορίτιδας.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια της δημοτικής ενότητας Βεγορίτιδας του δήμου Έδεσσας.
γ. Τμήμα Ασφάλειας Έδεσσας.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος.
δ. Τμήμα Τροχαίας Έδεσσας.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος. Επιπλέον, περιλαμβάνει το τμήμα της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας – Φλώρινας από 69ο χλμ (όρια Τμήματος Τροχαίας Πέλλας) έως όρια με Κοζάνη (28ο χλμ Ε.Ο Έδεσσας – Φλώρινας) και όρια με Φλώρινα (126ο χλμ Π.Ε.Ο μέσω Κέλλης), το τμήμα της Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας από 71ο χλμ (Δ/ση Δάφνης, όρια Τμήματος Τροχαίας Πέλλας) έως 72ο χλμ. Ε.Ο Θεσσαλονίκης – Έδεσσας (Δ/ση Μαυροβουνίου) και το τμήμα της επαρχιακής οδού Έδεσσας – Βέροιας μέχρι το 21ο χλμ. αυτής από Έδεσσα (όρια Πέλλης – Ημαθίας).
ε. Αστυνομικό Τμήμα Πέλλας.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Πέλλας και των τοπικών κοινότητων Άνυδρου, Μανδάλου, Καλλίπολης (οικισμός Σανδαλίου), της δημοτικής ενότητας Μενηίδος του δήμου Σκύδρας.
στ. Αστυνομικός Σταθμός Κρύας Βρύσης.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια της δημοτικής ενότητας Κρύας Βρύσης του δήμου Πέλλας.
ζ. Τμήμα Ασφάλειας Πέλλας.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος.
η. Τμήμα Τροχαίας Πέλλας.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος. Επιπλέον, περιλαμβάνει το τμήμα της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας από 35ο χλμ (όρια με Θεσσαλονίκη) έως 69ο χλμ (όρια δημοτικής ενότητας Πέλλας με δημοτική ενότητα Έδεσσας), το τμήμα της Ν.Ε.Ο Θεσσαλονίκης – Έδεσσας από 53ο χλμ Ε.Ο. (Δ/ση Μελισσίου) έως 67ο χλμ Ε.Ο. (Δ/ση Καλής), το τμήμα της Ν.Ε.Ο Θεσσαλονίκης – Έδεσσας – Παράκαμψη Πελλαίας Χώρας από 35ο χλμ Ε.Ο. (όρια με Θεσσαλονίκη) έως 44ο χλμ Ε.Ο. (Δ/ση Παραλίμνης), το τμήμα της επαρχιακής οδού Γιαννιτσών – Εξαπλατάνου από 1ο χλμ έως 26ο χλμ (όρια με Αστυνομικό Τμήμα Σκύδρας), το τμήμα της επαρχιακής οδού Γιαννιτσών – Γουμένισσας από 1ο χλμ έως 12ο χλμ (όρια με Κιλκίς) και το τμήμα της επαρχιακής οδού Γιαννιτσών – Αλεξανδρείας από 1ο χλμ έως 11ο χλμ (όρια με Ημαθία).
θ. Αστυνομικό Τμήμα Αλμωπίας.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Αλμωπίας και της τοπικής κοινότητας Κρανέας της δημοτικής ενότητας Μενηίδος του δήμου Σκύδρας.
ι. Αστυνομικό Τμήμα Σκύδρας.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Σκύδρας και της τοπικής κοινότητας Λιπαρού της δημοτικής ενότητας Μεγάλου Αλεξάνδρου του δήμου
Πέλλας.
ια. Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Αριδαίας.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πέλλας.
5. Διεύθυνση Αστυνομίας Ημαθίας.
Περιλαμβάνει τις περιοχές δικαιοδοσίας των υφισταμένων της Υπηρεσιών.
α. Αστυνομικό Τμήμα Βέροιας.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Βέροιας και των τοπικών κοινοτήτων Μελίκης, Νεοκάστρου και Προδρόμου (οικισμοί Νέου Προδρόμου και ΑγίαςΤριάδας) της δημοτικής ενότητας Μελίκης του δήμου Αλεξάνδρειας.
β. Τμήμα Ασφάλειας Βέροιας.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος.
γ. Τμήμα Τροχαίας Βέροιας.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος. Επιπλέον, πέραν του τμήματος του αυτοκινητοδρόμου «Εγνατία Οδός» περιφέρειας δήμου Βέροιας, περιλαμβάνει και το τμήμα του ιδίου αυτοκινητοδρόμου περιφέρειας δήμου Αλεξάνδρειας, καθώς και τμήμα της ιδίας Οδού της περιφερειακής ενότητας Κοζάνης, αστυνομεύοντας συνολικά το τμήμα του αυτοκινητοδρόμου «Εγνατία Οδός» που προσδιορίζεται από χ/θ 288,600 (ανισόπεδο κόμβο Κλεδίου 17) μέχρι χ/θ 227,000 (ανισόπεδο κόμβο Πολυμύλου 13).
δ. Αστυνομικό Τμήμα Νάουσας.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας.
ε. Τμήμα Ασφάλειας Νάουσας.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος.
στ. Αστυνομικό Τμήμα Αλεξάνδρειας.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια των δημοτικών ενοτήτων Αλεξάνδρειας και Αντιγονιδών, καθώς και των τοπικών κοινοτήτων Κυψέλης (Μονή Αγίου Αθανασίου Σφηνίσσης) και Αγκαθιάς (οικ. Τριλοφιάς) της δημοτικής ενότητας Μελίκης του δήμου Αλεξάνδρειας.
ζ. Αστυνομικός Σταθμός Πλατέος.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια της δημοτικής ενότητας Πλατέος του δήμου Αλεξάνδρειας.
η. Τμήμα Ασφάλειας Αλεξάνδρειας.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος, καθώς και τη διοικητική περιφέρεια της δημοτικής ενότητας Πλατέος του δήμου Αλεξάνδρειας.
θ. Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Ημαθίας.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ημαθίας.
6. Διεύθυνση Αστυνομίας Πιερίας.
Περιλαμβάνει τις περιοχές δικαιοδοσίας των υφισταμένων της Υπηρεσιών.
α. Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Κατερίνης.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος.
β. Αστυνομικό Τμήμα Κατερίνης.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Κατερίνης, καθώς και της δημοτικής ενότητας Δίου του δήμου Δίου – Ολύμπου.
γ. Τμήμα Τροχαίας Κατερίνης.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος. Επιπλέον, περιλαμβάνει το τμήμα της Εθνικής Οδού Κατερίνης – Ελασσόνας, από Κατερίνη μέχρι το 40ο χλμ (όρια νομών Πιερίας – Λάρισας) και το τμήμα της Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Κατερίνης από το 62ο χλμ (όρια Νομών Πιερίας - Ημαθίας) μέχρι το 100ο χλμ (συμβολή με νέα Εθνική Οδό Αθηνών -
Θεσσαλονίκης).
δ. Αστυνομικό Τμήμα Δίου – Ολύμπου.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια των δημοτικών ενοτήτων Ανατολικού Ολύμπου και Λιτοχώρου του δήμου Δίου – Ολύμπου.
ε. Αστυνομικό Τμήμα Πύδνας – Κολινδρού.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Πύδνας – Κολινδρού.
στ. Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Π.Α.Θ.Ε. Πιερίας.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του τμήματος του εθνικού οδικού άξονα Π.Α.Θ.Ε. από χ/θ 399,050 (Α/Κ Πλαταμώνα), συμπεριλαμβανομένων των κλάδων εισόδου – εξόδου αυτού μέχρι χ/θ 473,950
(Α/Κ Κλειδίου), εντός των ορίων ΚΕΠ. Επιπλέον, περιλαμβάνει το υφιστάμενο τμήμα της Εθνικής Οδού Ευαγγελισμού – Λεπτοκαρυάς από τα διοικητικά όρια των Π.Ε. Λάρισας – Πιερίας (σημερινή χ/θ 398,800) μέχρι τον υφιστάμενο Α/Κ Λεπτοκαρυάς.
ζ. Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Πιερίας.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πιερίας.
7. Διεύθυνση Αστυνομίας Χαλκιδικής.
Περιλαμβάνει τις περιοχές δικαιοδοσίας των υφισταμένων της Υπηρεσιών.
α. Αστυνομικό Τμήμα Πολυγύρου.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Πολυγύρου, πλην της τοπικής κοινότητας Μεταμόρφωσης της δημοτικής ενότητας Ορμυλίας.
β. Τμήμα Ασφάλειας Πολυγύρου.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος.
γ. Τμήμα Τροχαίας Πολυγύρου.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος. Επιπλέον, περιλαμβάνει το τμήμα της επαρχιακής οδού Ν. Μουδανιών – Σιθωνίας από το 31ο χλμ μέχρι το 38,5ο χλμ (Αρχή Κυκλώματος Σιθωνίας).
δ. Αστυνομικό Τμήμα Κασσάνδρας.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Κασσάνδρας.
ε. Αστυνομικό Τμήμα Αριστοτέλη.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια της δημοτικής ενότητας Παναγίας και της δημοτικής κοινότητας Ιερισσού της δημοτικής ενότητας Σταγείρων - Ακάνθου του δήμου Αριστοτέλη.
στ. Αστυνομικός Σταθμός Ουρανούπολης.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια των τοπικών κοινοτήτων Νέων Ρόδων και Ουρανούπολης, καθώς και της νήσου Αμμουλιανής της δημοτικής ενότητας Σταγείρων – Ακάνθου του δήμου Αριστοτέλη.
ζ. Αστυνομικό Τμήμα Σιθωνίας.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Σιθωνίας και της τοπικής κοινότητας Μεταμόρφωσης της δημοτικής ενότητας Ορμυλίας του δήμου Πολυγύρου.
η. Αστυνομικό Τμήμα Αρναίας.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια της δημοτικής ενότητας Αρναίας και των τοπικών κοινοτήτων Ολυμπιάδος, Σταγίρων, Στρατονίκης και Στρατωνίου της δημοτικής ενότητας Σταγείρων – Ακάνθου του δήμου Αριστοτέλη.
θ. Αστυνομικό Τμήμα Μουδανιών.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Νέας Προποντίδας πλην της δημοτικής ενότητας Νέας Καλλικράτειας. Επιπλέον, ασκεί και καθήκοντα Υπηρεσίας Ελέγχου Διαβατηρίων στον λιμένα Νέων Μουδανιών.
ι. Τμήμα Τροχαίας Μουδανιών.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος. Επιπλέον, περιλαμβάνει το τμήμα της νέας Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών από το 31ο χλμ (κόμβος Λακκώματος – όρια νομού Θεσσαλονίκης) έως το 61,5ο χλμ (κόμβος Ν. Μουδανιών), το τμήμα της μη χαρακτηρισθείσας οδού Ν. Μουδανιών – Θεσσαλονίκης (μέσω Σωζοπόλεως) από όρια απ’ ευθείας αστυνομευόμενης περιοχής του Αστυνομικού Τμήματος Μουδανιών, μέχρι συμβολής της με Εθνική οδό Ν. Μουδανιών – Θεσσαλονίκης, το τμήμα της επαρχιακής οδού από διασταύρωση Πετραλώνων μέχρι τα όρια νομών Θεσσαλονίκης – Χαλκιδικής (μέσω Κρήνης – μήκους 10 χλμ) και το τμήμα της επαρχιακής οδού κυκλώματος Κασσάνδρας (μήκους 93 χλμ).
ια. Αστυνομικό Τμήμα Καλλικράτειας.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια της δημοτικής ενότητας Καλλικράτειας του δήμου Νέας Προποντίδας.
ιβ. Αστυνομικό Τμήμα Αγίου Όρους.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια της Αθωνικής Χερσονήσου ήτοι τις Ιερές Μονές Ιβήρων, Καρακάλλου, Κουτλουμουσίου, Παντοκράτορος, Σταυρονικήτα και Φιλοθέου, τις Σκήτες Αγίου Ανδρέου, Τιμίου Προδρόμου Ιβήρων, Κουτλουμουσίου, Μπουραζέρι και Προφήτου Ηλίου και τα Κελλιά Καρυών, Καψάλας και Φιλοθέου.
Επιπλέον, ασκεί και καθήκοντα Υπηρεσίας Ελέγχου Διαβατηρίων στους λιμένες Δάφνης και Ιβήρων.
ιγ. Αστυνομικός Σταθμός Χιλανδαρίου.
Περιλαμβάνει τη Μονή Εσφιγμένου. Όρια με Αστυνομικό Σταθμό Καραουλίου, ο δρόμος από Καλλίτσα (παραλία) μέχρι Ξηρόβρυση (κορυφογραμμή).
ιδ. Αστυνομικός Σταθμός Βατοπεδίου.
Περιλαμβάνει τη Μονή Βατοπεδίου. Περιφέρεια: α) Σκήτες: Βογορόβιτσα, Αγίου Δημητρίου, β) Κελλιά: Κολτσούς, Γυφτάδικα, Καμινάδικα, Παντοκράτορα, Τραμουντάνη, Τροχάλα και Χαλκέως.
ιε. Αστυνομικός Σταθμός Μεγίστης Λαύρας.
Περιλαμβάνει τη Μονή Μεγίστης Λαύρας. Περιφέρεια: α) Σκήτες: Καυσοκαλύβια, Λακκουσκήτη, Σκήτη Τιμίου Προδρόμου, β) Κελλιά: Μορφονούς, Προβάτας.
ιστ. Αστυνομικός Σταθμός Ζωγράφου.
Περιλαμβάνει τη Μονή Ζωγράφου. Περιφέρεια: α) Ιερές Μονές: Κωσταμονίτου, β) Μετόχια: Αγίου Φιλίππου, Μονοξυλίτου, Παπαευγενίου και Πασά Κονάκι. Όρια με Αστυνομικό Σταθμό Φραγκοκάστρου, το μονοπάτι από Μονοξυλίτη Διονυσίου (παραλία) μέχρι ξηρόβρυση (κορυφογραμμή).
ιζ. Αστυνομικός Σταθμός Αγίου Παντελεήμονος.
Περιλαμβάνει τη Μονή Αγίου Παντελεήμονος. Περιφέρεια: α) Ιερές Μονές:
Δοχειαρίου, Ξενοφώντος, β) Σκήτες: Ξενοφώντος.
ιη. Αστυνομικός Σταθμός Φραγκοκάστρου.
Περιλαμβάνει τις Σκήτες: Χρωμίτσα και Γουρνοσκήτη. Νότια, όρια με Αστυνομικό Σταθμό Ζωγράφου, όπως περιγράφεται σ’ αυτόν. Ανατολικά, όρια με Αστυνομικό Σταθμό Καραουλίου, όπως περιγράφονται σ’ αυτό. Βόρεια, τα χερσαία σύνορα του Αγίου Όρους, από θαλάσσης μέχρι το μανδρότοιχο στην τοποθεσία «Βίγλα», ο οποίος οριοθετεί τις κτηματικές περιοχές των Ι. Μονών Βατοπεδίου, Χιλιανδαρίου και Αγίου Παντελεήμονος.
ιθ. Αστυνομικός Σταθμός Καραουλίου.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια από όρια με Αστυνομικό Σταθμό Χιλιανδαρίου μέχρι χερσαία σύνορα Αγίου Όρους, που εκτείνονται από θαλάσσης μέχρι τον μαντρότοιχο στην τοποθεσία «Βίγλα», ο οποίος οριοθετεί τις κτηματικές περιοχές των Μονών Βατοπεδίου, Χιλιανδαρίου και Αγίου Παντελεήμονος, Όρια με Αστυνομικό Σταθμό Φραγκοκάστρου, ο δρόμος κατά μήκος της κορυφογραμμής από Ξηρόβρυση μέχρι τον μανδρότοιχο στην τοποθεσία «Βίγλα».
κ. Αστυνομικός Σταθμός Δάφνης.
Περιλαμβάνει τις Ιερές Μονές: Οσίου Γρηγορίου, Αγίου Διονυσίου, Ξηροποτάμου και Σίμωνος Πέτρας.
κα. Αστυνομικός Σταθμός Αγίας Άννης.
Περιλαμβάνει τις Ιερές Μονές: Αγίου Παύλου και τις Σκήτες: Αγίου Βασιλείου, Μεγάλη Αγία Άννα, Μικρή Αγία Άννα και Νέα Σκήτη.
κβ. Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Χαλκιδικής.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια της Διεύθυνσης Αστυνομίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Άρθρο 4
Τοπική αρμοδιότητα Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Μακεδονίας.
Η τοπική αρμοδιότητα της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Μακεδονίας και των υφισταμένων της Υπηρεσιών καθορίζεται ως ακολούθως:
1. Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας.
Περιλαμβάνει τις περιοχές δικαιοδοσίας των Διευθύνσεων Αστυνομίας που υπάγονται διοικητικά σ’ αυτή.
2. Διεύθυνση Αστυνομίας Κοζάνης.
Περιλαμβάνει τις περιοχές δικαιοδοσίας των υφισταμένων της Υπηρεσιών.
α. Αστυνομικό Τμήμα Κοζάνης.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Κοζάνης, καθώς και το Ορυχείο Καρδιάς της Δ.Ε.Η.
β. Τμήμα Ασφάλειας Κοζάνης.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος.
γ. Τμήμα Τροχαίας Κοζάνης.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος. Επιπλέον, περιλαμβάνει όλο το εθνικό οδικό δίκτυο της περιφερειακής ενότητας Κοζάνης πλην του τμήματος της παλαιάς Εθνικής Οδού Κοζάνη - Φλώρινα, από τον κόμβο Ποντοκώμης μέχρι τα διοικητικά όρια με την περιφερειακή ενότητα Φλώρινας και του τμήματος της νέας Εθνικής Οδού Κοζάνης – Φλώρινας - Έδεσσας, που προσδιορίζεται από τον ανισόπεδο κόμβο Μαυροδενδρίου μέχρι τα διοικητικά όρια με την περιφερειακή ενότητα Φλώρινας, το τμήμα του αυτοκινητόδρομου «Εγνατία Οδός» από χ/θ 181,100 (ανισόπεδο κόμβο 10 Ανατολικό Σιάτιστας μέχρι χ/θ 227,000 (ανισόπεδο κόμβο Πολυμύλου 13), καθώς και το τμήμα του αυτοκινητόδρομου Α-29 κάθετος άξονας «Εγνατίας Οδού» Σιάτιστας – Κρυσταλλοπηγής (Εθνική οδός) από χ/θ 0,000 (ανισόπεδο κόμβο Δυτικού Σιάτιστας 09Β) μέχρι χ/θ 17,500 (ανισόπεδο κόμβο Αλιάκμονα 02).
δ. Αστυνομικό Τμήμα Εορδαίας.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Εορδαίας, καθώς και τα Ορυχεία Μαυροπηγής και Νοτίου Πεδίου της Δ.Ε.Η.
ε. Τμήμα Ασφάλειας Εορδαίας.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος.
στ. Τμήμα Τροχαίας Εορδαίας.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος. Επιπλέον, περιλαμβάνει το τμήμα της παλαιάς Εθνικής Οδού Κοζάνη - Φλώρινα, από τον κόμβο
Ποντοκώμης μέχρι τα διοικητικά όρια με την περιφερειακή ενότητα Φλώρινας και το τμήμα της νέας Εθνικής Οδού Κοζάνης – Φλώρινας - Έδεσσας, που προσδιορίζεται από τον ανισόπεδο κόμβο Μαυροδενδρίου μέχρι τα διοικητικά όρια με την περιφερειακή ενότητα Φλώρινας.
ζ. Αστυνομικό Τμήμα Σερβίων – Βελβεντού.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Σερβίων – Βελβεντού.
η. Αστυνομικό Τμήμα Βοΐου.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Βοΐου.
θ. Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Βοΐου.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Βοΐου και των τοπικών κοινοτήτων Μεταμόρφωσης, Ξηρολίμνης, Σκήτης, Ανθοτόπου, Αλωνακίων, Καλαμιάς, Λυγερής, Νέας Νικόπολης, Βατερού και Αργίλου της δημοτικής ενότητας Κοζάνης του δήμου Κοζάνης.
ι. Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Εορδαίας.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Εορδαίας, των δημοτικών ενοτήτων Ελιμείας, Δημητρίου Υψηλάντη, Ελλησπόντου και Αιανής του δήμου Κοζάνης, καθώς και της δημοτικής κοινότητας Κοζάνης και των τοπικών κοινοτήτων Εξοχής, Κοίλων, Χαραυγής, Πτελέας, Οινόης, Πετρανών, Καρυδίτσας, Πρωτοχωρίου, Λευκόβρυσης και Λευκοπηγής της δημοτικής ενότητας Κοζάνης του δήμου Κοζάνης.
3. Διεύθυνση Αστυνομίας Γρεβενών.
Περιλαμβάνει τις περιοχές δικαιοδοσίας των υφισταμένων της Υπηρεσιών.
α. Αστυνομικό Τμήμα Γρεβενών.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια των δημοτικών ενοτήτων Γρεβενών, Αγίου Κοσμά, Βεντζίου, Γόργιανης, Δοτσικού, Ηρακλεωτών, Μεσολουρίου και των οικισμών Κοσμάτιον, Μαυραναίοι, Μαυρονόρος, Σταυρός, Μοναχίτιον, Παρόρειον και Τρίκωμον της δημοτικής ενότητας Θεόδωρου Ζιάκα του δήμου Γρεβενών.
β. Τμήμα Ασφάλειας Γρεβενών.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος.
γ. Τμήμα Τροχαίας Γρεβενών.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος. Επιπλέον, περιλαμβάνει το τμήμα του αυτοκινητόδρομου «Εγνατία Οδός» από χ/θ 120,800 (ανισόπεδο κόμβο 7Β Παναγιάς) μέχρι χ/θ 181,100 (ανισόπεδο κόμβο 10 Ανατολικό Σιάτιστας) και όλο το εθνικό οδικό δίκτυο της περιφερειακής ενότητας Γρεβενών.
δ. Τμήμα Μεταγωγών Δικαστηρίων Γρεβενών.
Είναι αρμόδιο για την ασφαλή μεταγωγή των κρατουμένων εντός των ορίων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Γρεβενών, από τις φυλακές προς τον τόπο προορισμού τους και αντίστροφα, καθώς και αυτών που προορίζονται για τα Καταστήματα Κράτησης.
Επιπλέον, είναι αρμόδιο για την τήρηση της τάξης στις συνεδριάσεις των δικαστηρίων της πόλης των Γρεβενών.
ε. Αστυνομικό Τμήμα Δεσκάτης.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Δεσκάτης.
στ. Αστυνομικό Τμήμα Θεόδωρου Ζιάκα.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια των δημοτικών ενοτήτων Αβδέλλας, Περιβολίου, Σαμαρίνας, Σμίξης και Φιλιππαίων, καθώς και των οικισμών Αλατόπετρα, Αναβρυτά, Ζάκας, Περιβολάκιον, Λάβδας, Πανόραμα, Πολυνέριον, Πρόσβορρον και Σπήλαιον της δημοτικής ενότητας Θεόδωρου Ζιάκα του δήμου Γρεβενών.
4. Διεύθυνση Αστυνομίας Καστοριάς.
Περιλαμβάνει τις περιοχές δικαιοδοσίας των υφισταμένων της Υπηρεσιών.
α. Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Καστοριάς.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος.
β. Αστυνομικό Τμήμα Καστοριάς.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Καστοριάς.
γ. Τμήμα Τροχαίας Καστοριάς.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος. Επιπλέον, περιλαμβάνει όλο το εθνικό οδικό δίκτυο της περιφερειακής ενότητας Καστοριάς και το τμήμα του αυτοκινητόδρομου Α-29 κάθετος άξονας «Εγνατίας Οδού» Σιάτιστας – Κρυσταλλοπηγής από χ/θ 17,500 (ανισόπεδο κόμβο Αλιάκμονα 02) μέχρι το πέρας του χ/θ 70,900 (Συνοριακό Σταθμό Κρυσταλλοπηγής).
δ. Αστυνομικό Τμήμα Άργους Ορεστικού.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Άργους Ορεστικού. Επιπλέον, ασκεί και καθήκοντα Υπηρεσίας Ελέγχου Διαβατηρίων στον αερολιμένα Καστοριάς «Αριστοτέλης».
ε. Αστυνομικό Τμήμα Νεστορίου.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Νεστορίου.
στ. Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Νεστορίου.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια των δημοτικών ενοτήτων Νεστορίου, Αρρένων και Γράμμου του δήμου Νεστορίου.
ζ. Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Κορεστίων.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια των δημοτικών ενοτήτων Κορεστίων και Βιτσίου του δήμου Καστοριάς.
η. Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Μεσοποταμίας.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια των δημοτικών ενοτήτων Μεσοποταμίας, Αγίας Τριάδας και Καστρακίου του δήμου Καστοριάς, καθώς και της δημοτικής ενότητας Ακριτών του δήμου Νεστορίου.
5. Διεύθυνση Αστυνομίας Φλώρινας.
Περιλαμβάνει τις περιοχές δικαιοδοσίας των υφισταμένων της Υπηρεσιών.
α. Αστυνομικό Τμήμα Φλώρινας.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια των δημοτικών ενοτήτων Φλώρινας, Περάσματος και Κάτω Κλεινών του δήμου Φλώρινας.
β. Τμήμα Ασφάλειας Φλώρινας.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος.
γ. Τμήμα Τροχαίας Φλώρινας.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος. Επιπλέον, περιλαμβάνει όλο το εθνικό οδικό δίκτυο της περιφερειακής ενότητας Φλώρινας και το τμήμα του αυτοκινητόδρομου Α-27 κάθετος άξονας «Εγνατίας Οδού» Φλώρινας – F.Y.R.O.M. (Εθνική οδός) από τον Α/Κ Φλώρινας εώς όρια συνόρων με F.Y.R.O.M.
δ. Αστυνομικό Τμήμα Αμυνταίου.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια των δημοτικών ενοτήτων Αετού, Νυμφαίου, Φιλώτα, Βαρικού, Λεχόβου και Αμυνταίου πλην των τοπικών κοινοτήτων Κέλλης και Κλειδίου του δήμου Αμυνταίου.
ε. Αστυνομικό Τμήμα Πρεσπών.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Πρεσπών.
στ. Αστυνομικό Τμήμα Βεύης.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια της δημοτικής ενότητας Μελίτης του δήμου Φλώρινας και των τοπικών κοινοτήτων Κέλλης και Κλειδίου της δημοτικής ενότητας Αμυνταίου του δήμου Αμυνταίου.
ζ. Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Πρεσπών.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια της δημοτικής ενότητας Πρεσπών του δήμου Πρεσπών.
η. Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Κρυσταλλοπηγής.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια της δημοτικής ενότητας Κρυσταλλοπηγής του δήμου Πρεσπών.
θ. Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Κάτω Κλεινών.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια των δήμων Φλώρινας και Αμυνταίου.
ι. Τμήμα Διαβατηριακού Ελέγχου Νίκης.
Ταυτίζεται με τον περιφραγμένο και οριοθετημένο χώρο των εγκαταστάσεων του σημείου εισόδου – εξόδου Νίκης του δήμου Φλώρινας.
ια. Τμήμα Διαβατηριακού Ελέγχου Κρυσταλλοπηγής.
Ταυτίζεται με τον περιφραγμένο και οριοθετημένο χώρο των εγκαταστάσεων του σημείου εισόδου – εξόδου Κρυσταλλοπηγής του δήμου Πρεσπών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ

Άρθρο 5
Τοπική αρμοδιότητα Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηπείρου.
Η τοπική αρμοδιότητα της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηπείρου και των υφισταμένων της Υπηρεσιών καθορίζεται ως ακολούθως:
1. Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνσης Ηπείρου.
Περιλαμβάνει τις περιοχές δικαιοδοσίας των Διευθύνσεων Αστυνομίας που υπάγονται διοικητικά σ’ αυτή.
2. Διεύθυνση Αστυνομίας Ιωαννίνων.
Περιλαμβάνει τις περιοχές δικαιοδοσίας των υφισταμένων της Υπηρεσιών.
α. Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ιωαννίνων.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος. Επιπλέον, ασκεί και καθήκοντα Υπηρεσίας Ελέγχου Διαβατηρίων στον αερολιμένα Ιωαννίνων.
β. Αστυνομικό Τμήμα Ιωαννίνων.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Ιωαννιτών, της τοπικής κοινότητας Βαθυπέδου της δημοτικής ενότητας Βαθυπέδου του δήμου Βορείων Τζουμέρκων, καθώς και της δημοτικής κοινότητας Ελεούσας και των τοπικών κοινοτήτων Αγίου Ιωάννη, Βουνοπλαγιάς, Ζωοδόχου, Μεγάλου Γαρδικίου, Άνω Λαψίστας, Κάτω Λαψίστας, Νεοχωρίου και Ροδοτοπίου της δημοτικής ενότητας Πασσαρώνος του δήμου Ζίτσας.
γ. Σταθμός Τουριστικής Αστυνομίας Ιωαννίνων.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος.
δ. Τμήμα Τροχαίας Ιωαννίνων.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος. Επιπλέον, περιλαμβάνει το τμήμα της Ε.Ο. Ιωαννίνων - Άρτας - Αντιρρίου έως και το 39.400 χλμ [Κουκλέσι], το τμήμα της Ε.Ο. Ιωαννίνων - Κόνιτσας - Κοζάνης έως το 33.000 χλμ (Καλπάκι), το τμήμα της Ε.Ο. Ιωαννίνων - Ηγουμενίτσας στα όρια του Α.Τ. Ιωαννίνων, το τμήμα της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Μετσόβου - Τρικάλων στα όρια του δήμου Ιωαννιτών, το τμήμα της Εγνατίας Οδού στην περιφερειακή ενότητα Ιωαννίνων από τον κόμβο Τύριας χ/θ 48,800 (συμπεριλαμβανομένου) μέχρι χ/θ 120,800 (Κόμβος Παναγιάς στην Π.Ε. Τρικάλων) και το τμήμα της Ιονίας Οδού από χ/θ 168,649 (Α/Κ Γοργομύλου) μέχρι χ/θ 200,991.
ε. Τμήμα Άμεσης Δράσης Ιωαννίνων.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος. Επιπλέον, έχει αρμοδιότητα στο τμήμα της Εγνατίας Οδού στην περιφερειακή ενότητα Ιωαννίνων, από τον κόμβο Τύριας (συμπεριλαμβανομένου) χ/θ 48,800 μέχρι χ/θ 120,800 (Κόμβος Παναγιάς στην περιφερειακή ενότητα Τρικάλων) και στο τμήμα της Ιονίας Οδού στην περιφερειακή ενότητα Ιωαννίνων, στο σύνολό της.
στ. Τμήμα Μεταγωγών – Δικαστηρίων Ιωαννίνων.
Είναι αρμόδιο για την ασφαλή μεταγωγή κρατουμένων εντός των ορίων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ιωαννίνων, καθώς και κρατουμένων, οι οποίοι προορίζονται ή προέρχονται από εκτός ορίων της Διεύθυνσης Καταστήματα Κράτησης, Δικαστήρια και θεραπευτικά ιδρύματα.
Επιπλέον, είναι αρμόδιο για την τήρηση της τάξης στους χώρους συνεδριάσεων των δικαστηρίων της πόλεως Ιωαννίνων, καθώς και για την φρούρηση των καταδίκων και υποδίκων.
ζ. Αστυνομικό Τμήμα Δωδώνης.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Δωδώνης.
η. Αστυνομικό Τμήμα Ζίτσας.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια των δημοτικών ενοτήτων Εκάλης, Ευρυμενών, Ζίτσας και Μολοσσών, καθώς και των τοπικών κοινοτήτων Αναργύρων, Βαγενιτίου, Γραμμένου, Λοφίσκου, Λύγγου, Περάτης, Πετραλώνων και Πολυλόφου της δημοτικής ενότητας Πασσαρώνος του δήμου Ζίτσας.
θ. Αστυνομικό Τμήμα Πωγωνίου.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Πωγωνίου.
ι. Αστυνομικό Τμήμα Ζαγορίου.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια των δημοτικών ενοτήτων Κεντρικού Ζαγορίου, Παπίγκου και Τύμφης του δήμου Ζαγορίου.
ια. Αστυνομικό Τμήμα Μετσόβου.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Μετσόβου, των τοπικών κοινοτήτων Αγίας Παρασκευής, Ανθρακίτη, Γρεβενετίου, Δόλιανης, Ελατοχωρίου, Καστανώνος Ζαγορίου, Μακρίνου, Τριστένου, Φλαμπουραρίου, Δεματίου, Ιτέας, Καβαλλαρίου, Καρυών, Πέτρας και Ποταμιάς της δημοτικής ενότητας Ανατολικού Ζαγορίου, καθώς και της τοπικής κοινότητας Βοβούσης της δημοτικής ενότητας Βοβούσης του δήμου Ζαγορίου.
ιβ. Αστυνομικό Τμήμα Κόνιτσας.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Κόνιτσας, πλην της δημοτικής ενότητας Μαστοροχωρίων.
ιγ. Αστυνομικός Σταθμός Πυρσόγιαννης.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια της δημοτικής ενότητας Μαστοροχωρίων του δήμου Κόνιτσας.
ιδ. Αστυνομικό Τμήμα Βορείων Τζουμέρκων.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Βορείων Τζουμέρκων πλην της δημοτικής ενότητας Βαθυπέδου. Επιπλέον, περιλαμβάνει και τη διοικητική περιφέρεια της δημοτικής ενότητας Μελισσουργών και των τοπικών κοινοτήτων Αγνάντων, Κτιστάδων και Καταρράκτου της δημοτικής ενότητας Αγνάντων του δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων.
ιε. Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Κόνιτσας.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια των δημοτικών ενοτήτων Κόνιτσας, Διστράτου και Φούρκας του δήμου Κόνιτσας.
ιστ. Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Μαστοροχωρίων.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια των δημοτικών ενοτήτων Μαστοροχωρίων και Αετομηλίτσας του δήμου Κόνιτσας.
ιζ. Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Άνω Πωγωνίου.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια της δημοτικής ενότητας Άνω Πωγωνίου του δήμου Πωγωνίου.
ιη. Α΄ Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Δελβινακίου.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια της δημοτικής ενότητας Πωγωνιανής και των τοπικών κοινοτήτων Δελβινακίου, Αργυροχωρίου, Βήσσανης, Κρυονερίου, Λίμνης, Ορεινού Ξηροβάλτου, Ποντικατών, Τεριαχίου και Φαραγγίου της δημοτικής ενότητας Δελβινακίου του δήμου Πωγωνίου.
ιθ. Β΄ Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Δελβινακίου.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια της δημοτικής ενότητας Λάβδανης και των τοπικών κοινοτήτων Καστάνιανης, Αγίας Μαρίνας, Κερασόβου, Κτισμάτων, Περιστερίου, Στρατίνιστας και Χαραυγής της δημοτικής ενότητας Δελβινακίου του δήμου Πωγωνίου.
κ. Τμήμα Διαβατηριακού Ελέγχου Μέρτζανης.
Ταυτίζεται με τον περιφραγμένο και οριοθετημένο χώρο των εγκαταστάσεων του σημείου εισόδου – εξόδου Μέρτζανης του δήμου Κόνιτσας.
κα. Τμήμα Διαβατηριακού Ελέγχου Κακαβιάς.
Ταυτίζεται με τον περιφραγμένο και οριοθετημένο χώρο των εγκαταστάσεων του σημείου εισόδου – εξόδου Κακαβιάς του δήμου Πωγωνίου.
3. Διεύθυνση Αστυνομίας Άρτας.
Περιλαμβάνει τις περιοχές δικαιοδοσίας των υφισταμένων της Υπηρεσιών.
α. Αστυνομικό Τμήμα Άρτας.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια των δήμων Νικολάου Σκουφά και Αρταίων πλην της τοπικής κοινότητας Παντανάσσης της δημοτικής ενότητας Ξηροβουνίου του δήμου Αρταίων.
β. Τμήμα Ασφάλειας Άρτας.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος.
γ. Τμήμα Τροχαίας Άρτας.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος. Επιπλέον, περιλαμβάνει την Ε.Ο. Άρτας -
Τρικάλων της περιφερειακής ενότητας Άρτας, την Ε.Ο. Άρτας - Καρδίτσας της περιφερειακής ενότητας Άρτας και το τμήμα της Ιονίας Οδού από χ/θ 134,500 (Α/Κ Κομποτίου) μέχρι χ/θ 168,649 (Α/Κ Γοργομύλου).
δ. Αστυνομικό Τμήμα Γεωργίου Καραϊσκάκη.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη.
ε. Αστυνομικό Τμήμα Κεντρικών Τζουμέρκων.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια των δημοτικών ενοτήτων Αθαμανίας και Θεοδώριανων, καθώς και της δημοτικής ενότητας Αγνάντων πλην των τοπικών κοινοτήτων Αγνάντων, Κτιστάδων, Καταρράκτου του δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων.
4. Διεύθυνση Αστυνομίας Θεσπρωτίας.
Περιλαμβάνει τις περιοχές δικαιοδοσίας των υφισταμένων της Υπηρεσιών.
α. Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ηγουμενίτσας.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος. Επιπλέον, στην υπουργική απόφαση Ηγουμενίτσας υπάγονται ως προς το ειδικό αντικείμενο της αποστολής της και οι Αστυνομικοί Σταθμοί Μαργαριτίου, Πέρδικας και Συβότων (Π.Χ.Δ.).
β. Αστυνομικό Τμήμα Ηγουμενίτσας.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Ηγουμενίτσας πλην των δημοτικών ενοτήτων Μαργαριτίου και Πέρδικας του ιδίου δήμου.
γ. Αστυνομικός Σταθμός Μαργαριτίου.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια της δημοτικής ενότητας Μαργαριτίου του δήμου Ηγουμενίτσας.
δ. Αστυνομικός Σταθμός Πέρδικας.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια της δημοτικής ενότητας Πέρδικας του δήμου Ηγουμενίτσας.
ε. Αστυνομικός Σταθμός Συβότων (Π.Χ.Δ.).
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια της δημοτικής ενότητας Συβότων του δήμου Ηγουμενίτσας.
στ. Τμήμα Τροχαίας Ηγουμενίτσας.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος. Επιπλέον, περιλαμβάνει το τμήμα της Εγνατίας Οδού στα όρια της περιφερειακής ενότητας Θεσπρωτίας και μέχρι τον κόμβο Τύριας στην περιφερειακή ενότητα Ιωαννίνων (χ/θ 00,000 μέχρι χ/θ 48,800), το τμήμα της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας από χ/θ 50,000 μέχρι χ/θ 91,000 και το τμήμα της Ε.Ο. Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας (παραλιακή) από χ/θ 51,000 μέχρι χ/θ 91,000. Στο Τμήμα Τροχαίας Ηγουμενίτσας υπάγονται ως προς το ειδικό αντικείμενο της αποστολής του και οι Αστυνομικοί Σταθμοί Μαργαριτίου, Πέρδικας και Συβότων (Π.Χ.Δ.).
ζ. Αστυνομικό Τμήμα Φιλιατών.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Φιλιατών.
η. Αστυνομικό Τμήμα Παραμυθιάς.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Σουλίου.
θ. Τμήμα Διαβατηριακού Ελέγχου Ηγουμενίτσας.
Ασκεί καθήκοντα Υπηρεσίας Ελέγχου Διαβατηρίων στον λιμένα Ηγουμενίτσας.
ι. Τμήμα Διαβατηριακού Ελέγχου Σαγιάδας.
Ταυτίζεται με τον περιφραγμένο και οριοθετημένο χώρο των εγκαταστάσεων του σημείου εισόδου – εξόδου Μαυροματίου Σαγιάδας του δήμου Φιλιατών.
ια. Α΄ Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Φιλιατών.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια της δημοτικής ενότητας Σαγιάδας και των τοπικών κοινοτήτων Αγίου Νικολάου, Αγίων Πάντων, Αετού, Αχλαδέας, Βρυσέλλας, Γιρομερίου, Γολάς, Κάτω Ξεχώρου, Κερασοχωρίου, Κοκκινιάς, Κοκκινολιθαρίου, Κρυονερίου, Κυπαρίσσου, Ξεχώρου, Παλαιοκκλισίου, Παλαμπά, Πλαισίου, Πλατάνου, Πηγαδουλίων, Ριζού, Σίδερης, Τρικορύφου, Φανερωμένης, Φιλιατών και Φοινικίου της δημοτικής ενότητας Φιλιατών του δήμου Φιλιατών.
ιβ. Β΄ Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Φιλιατών.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια των τοπικών κοινοτήτων Αμπελώνος, Αναβρυτού, Βαβουρίου, Γαρδικίου, Καλλιθέας, Κεραμίτσης, Κεφαλοχωρίου, Κουρεμαδίου, Λεπτοκαρυάς, Λιά, Λίστας, Μαλουνίου, Μηλέας, Ραβενής, Τσαμαντά και Χαραυγής της δημοτικής ενότητας Φιλιατών του δήμου Φιλιατών.
5. Διεύθυνση Αστυνομίας Πρέβεζας.
Περιλαμβάνει τις περιοχές δικαιοδοσίας των υφισταμένων της Υπηρεσιών.
α. Αστυνομικό Τμήμα Πρέβεζας.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια των δημοτικών ενοτήτων Ζαλόγγου και Πρέβεζας του δήμου Πρέβεζας.
β. Αστυνομικός Σταθμός Λούρου.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια της δημοτικής ενότητας Λούρου του δήμου Πρέβεζας.
γ. Τμήμα Ασφάλειας Πρέβεζας.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος. Επιπλέον, ασκεί και καθήκοντα Υπηρεσίας Ελέγχου Διαβατηρίων στον λιμένα Πρέβεζας. Στο Τμήμα Ασφάλειας Πρέβεζας υπάγεται ως προς το ειδικό αντικείμενο της αποστολής του και ο Αστυνομικός Σταθμός Λούρου.
δ. Τμήμα Τροχαίας Πρέβεζας.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος. Επιπλέον, περιλαμβάνει το τμήμα της Ε.Ο. Πρέβεζας – Γέφυρας Καλογήρων από χ/θ 00,000 μέχρι χ/θ 32,700, το τμήμα της Ε.Ο. Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας (παραλιακή) από χ/θ 00,000 μέχρι χ/θ 51,000, το τμήμα της Ε.Ο. Αρχαγγέλου - Νεράιδας από χ/θ 00,000 μέχρι χ/θ 35,100 και το τμήμα της Ε.Ο. Κόμβου Λιμποχωβίτη – διασταύρωσης Φραξύλας από χ/θ 00,000 μέχρι χ/θ 7,000. Στο Τμήμα Ασφάλειας Πρέβεζας υπάγεται ως προς το ειδικό αντικείμενο της αποστολής του και ο Αστυνομικός Σταθμός Λούρου.
ε. Αστυνομικό Τμήμα Φαναρίου.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια της δημοτικής ενότητας Φαναρίου του δήμου Πάργας.
στ. Αστυνομικός Σταθμός Πάργας.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια της δημοτικής ενότητας Πάργας του δήμου Πάργας.
ζ. Αστυνομικό Τμήμα Ζηρού.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια των δημοτικών ενοτήτων Ανωγείου και Φιλιππιάδας του δήμου Ζηρού και της τοπικής κοινότητας Παντανάσσης της δημοτικής ενότητας Ξηροβουνίου του δήμου Αρταίων. Επιπλέον, έχει αρμοδιότητα σε θέματα τροχαίας, στο τμήμα της Ε.Ο. Πρέβεζας – Γέφυρας Καλογήρων από χ/θ 32,700 μέχρι χ/θ 39,000 (Γέφυρα Καλογήρων), στο τμήμα της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Αντιρρίου από χ/θ 39,400 μέχρι χ/θ 65,250 (Σήραγγα Κουκλεσίου) και στο τμήμα της Ιονίας Οδού στην περιφερειακή ενότητα Πρέβεζας, στο σύνολό της.
η. Αστυνομικός Σταθμός Θεσπρωτικού.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια των δημοτικών ενοτήτων Θεσπρωτικού και Κρανέας του δήμου Ζηρού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Άρθρο 6
Τοπική αρμοδιότητα Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλίας.
Η τοπική αρμοδιότητα της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλίας και των υφισταμένων της Υπηρεσιών καθορίζεται ως ακολούθως:
1. Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας.
Περιλαμβάνει τις περιοχές δικαιοδοσίας των Διευθύνσεων Αστυνομίας που υπάγονται διοικητικά σ’ αυτή.
2. Διεύθυνση Αστυνομίας Λάρισας.
Περιλαμβάνει τις περιοχές δικαιοδοσίας των υφισταμένων της Υπηρεσιών.
α. Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Λάρισας.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος.
β. Αστυνομικό Τμήμα Λάρισας.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια των δημοτικών ενοτήτων Λαρισαίων και Γιάννουλης του δήμου Λαρισαίων.
γ. Τμήμα Τροχαίας Λάρισας.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος. Επιπλέον, περιλαμβάνει το τμήμα της Ε.Ο. Λάρισας- Τρικάλων έως όρια Π.Ε. Τρικάλων (χ/θ 19,000), το τμήμα της Ε.Ο. Λάρισας- Φαρσάλων έως χ/θ 31,000, το τμήμα της Π.Ε.Ο. Λάρισας- Βόλου έως όρια Π.Ε. Μαγνησίας (χ/θ 33,640), το τμήμα της Π.Ε.Ο. Αθηνών- Θεσσαλονίκης από χ/θ 341,000 έως χ/θ 368,000, το τμήμα της Ν.Ε.Ο. Λάρισας-Ελασσόνας- Κοζάνης (έως χ/θ 30,500), το τμήμα της Επ.Ο. Λάρισας-Καρδίτσας, έως όρια Π.Ε. Καρδίτσας (χ/θ 23,000) και το τμήμα της Επ.Ο. Λάρισας-Αγιάς (έως χ/θ 20,700).
δ. Τμήμα Άμεσης Δράσης Λάρισας.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος.
ε. Τμήμα Μεταγωγών – Δικαστηρίων Λάρισας.
Είναι αρμόδιο για την ασφαλή μεταγωγή κρατουμένων εντός των ορίων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας, καθώς και κρατουμένων, οι οποίοι προορίζονται ή προέρχονται από εκτός ορίων της Διεύθυνσης Καταστήματα Κράτησης, Δικαστήρια και θεραπευτικά
ιδρύματα.
Επιπλέον, είναι αρμόδιο για την τήρηση της τάξης στους χώρους συνεδριάσεων των δικαστηρίων της πόλεως Λάρισας, καθώς και για την φρούρηση των καταδίκων και υποδίκων.
στ. Αστυνομικό Τμήμα Κιλελέρ.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Κιλελέρ πλην της τοπικής κοινότητας Βουναίνων (οικισμοί Βουναίνων και Άνω Βουναίνων) της δημοτικής ενότητας Κραννώνος. Επιπλέον, περιλαμβάνει και τη διοικητική περιφέρεια της δημοτικής ενότητας Κοιλάδας του δήμου Λαρισαίων.
ζ. Αστυνομικό Τμήμα Ελασσόνας.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια των δημοτικών ενοτήτων Ελασσόνας, Αντιχασίων, Βερδικούσης, Καρυάς, Ολύμπου, Ποταμιάς, Σαρανταπόρου και Τσαριτσάνης του δήμου Ελασσόνας.
η. Αστυνομικός Σταθμός Λιβαδίου.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια της δημοτικής ενότητας Λιβαδίου του δήμου Ελασσόνας.
θ. Αστυνομικό Τμήμα Αγιάς.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια των δημοτικών ενοτήτων Αγιάς, Λακέρειας και Μελιβοίας του Δήμου Αγιάς.
ι. Αστυνομικό Τμήμα Τυρνάβου.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Τυρνάβου.
ια. Αστυνομικό Τμήμα Φαρσάλων.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Φαρσάλων.
ιβ. Αστυνομικό Τμήμα Τεμπών.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Τεμπών, καθώς και της δημοτικής ενότητας Ευρυμενών του δήμου Αγιάς.
ιγ. Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Π.Α.Θ.Ε. Λάρισας.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του τμήματος του εθνικού οδικού άξονα Π.Α.Θ.Ε. από από χ/θ 321,650 (Α/Κ Μοναστηρίου Λάρισας), μετά των κλάδων εισόδου- εξόδου αυτού, συμπεριλαμβανομένων των κόμβων (Α/Κ Κιλελέρ, Α/Κ Νίκαιας, Α/Κ Αγιάς, Α/Κ Συκουρίου, Α/Κ Γυρτώνης, Α/Κ Ευαγγελισμού, Η/Κ Ραψάνης, καθώς και τους Σ.Ε.Α.), εντός ορίων ΚΕΠ, έως χ/θ 399,050 (Α/Κ Πλαταμώνα Πιερίας) πλην των κλάδων εισόδου-εξόδου αυτού. Επιπλέον, περιλαμβάνει το υφιστάμενο τμήμα της Εθνικής Οδού Ευαγγελισμού– Λεπτοκαρυάς, από τον Ανισόπεδο Κόμβο Ευαγγελισμού Λάρισας έως τα διοικητικά όρια των Π.Ε. Λάρισας – Πιερίας.
3. Διεύθυνση Αστυνομίας Καρδίτσας.
Περιλαμβάνει τις περιοχές δικαιοδοσίας των υφισταμένων της Υπηρεσιών.
α. Αστυνομικό Τμήμα Καρδίτσας.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Καρδίτσας, καθώς και της δημοτικής ενότητας Παμίσου του δήμου Μουζακίου.
β. Τμήμα Ασφάλειας Καρδίτσας.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος.
γ. Τμήμα Τροχαίας Καρδίτσας.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος. Επιπλέον, περιλαμβάνει το τμήμα της Ε.Ο. Ν. Μοναστηρίου- Καρδίτσης-Τρικάλων από χ/θ 2,750 έως χ/θ 54,500, το τμήμα της Επ.Ο. Καρδίτσας- Καρπενησίου (μέσω Καλλιφωνίου-Λ. Σμοκόβου) έως όρια Π.Ε. Ευρυτανίας (χ/θ 61,000), το τμήμα της Επ.Ο. Καρδίτσας- Λάρισας (μέσω Ιτέας) έως όρια Π.Ε. Λάρισας (χ/θ 36,000), το τμήμα της Επ.Ο. Καρδίτσας-Λάρισας (μέσω Παλαμά) έως όρια Π.Ε. Τρικάλων (χ/θ 31,300), το τμήμα της Επ.Ο. Καρδίτσας- Φράγματος Λίμνης Ν. Πλαστήρα (μέσω Μητρόπολης-Μοσχάτου- Καστανιάς) έως χ/θ 46,000 και το τμήμα της Επ.Ο. Καρδίτσας - Φράγματος Λίμνης Ν. Πλαστήρα (μέσω Ραχούλας-Καστανιάς) έως χ/θ 48,000.
δ. Αστυνομικό Τμήμα Λίμνης Πλαστήρα.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Λίμνης Πλαστήρα.
ε. Αστυνομικό Τμήμα Σοφάδων.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Σοφάδων.
στ. Αστυνομικό Τμήμα Παλαμά.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Παλαμά, καθώς και της τοπικής κοινότητας Βουναίνων (οικισμοί Βουναίνων και Άνω Βουναίνων) της δημοτικής ενότητας Κραννώνος του δήμου Κιλελέρ.
ζ. Αστυνομικό Τμήμα Μουζακίου.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Αργιθέας, καθώς και των δημοτικών ενοτήτων Μουζακίου και Ιθώμης του δήμου Μουζακίου.
4. Διεύθυνση Αστυνομίας Μαγνησίας.
Περιλαμβάνει τις περιοχές δικαιοδοσίας των υφισταμένων της Υπηρεσιών.
α. Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Βόλου.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος. Επιπλέον, ασκεί και καθήκοντα Υπηρεσίας Ελέγχου Διαβατηρίων στον λιμένα Βόλου.
β. Αστυνομικό Τμήμα Βόλου.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια των δημοτικών ενοτήτων Αισωνίας, Βόλου και Νέας Ιωνίας του δήμου Βόλου, της δημοτικής κοινότητας Αγριάς της δημοτικής ενότητας Αγριάς του δήμου Βόλου και το τμήμα του λόφου «Γορίτσα» της δημοτικής ενότητας Πορταριάς του δήμου Βόλου, το οποίο περικλείεται από το ρυάκι «Ρέμα Καρυάς», τη συμβολή του ρυακίου «Ρέμα Καρυάς» με την αντιπλημμυρική τάφρο μέχρι τη σεσημασμένη οριοθετική γραμμή του εργοστασίου τσιμέντων «ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ», την οποία ακολουθεί και καταλήγει ανατολικά των αποθηκών καυσίμων «ΕΛΙΝΟΙΛ», προς τη θάλασσα.
γ. Σταθμός Τουριστικής Αστυνομίας Βόλου.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος.
δ. Τμήμα Τροχαίας Βόλου.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος. Επιπλέον, περιλαμβάνει το τμήμα της Π.Ε.Ο. Λάρισας- Βόλου από τα όρια των Π.Ε. Λάρισας-Μαγνησίας (χ/θ 33,640) μέχρι το Βόλο (χ/θ 60,180), το τμήμα της Ε.Ο. Βόλου-Μικροθηβών- Φαρσάλων μέχρι τα όρια των Π.Ε. Λάρισας- Μαγνησίας (χ/θ 40,180), το τμήμα της Ε.Ο. Βόλου- Νεοχωρίου- Τσαγκαράδας-Χορευτού (Κάτω Κλάδος) μέχρι τη θέση «Καράβωμα» (χ/θ 38,640), το τμήμα της Ε.Ο. Βόλου- Πορταριάς- Χορευτού (Άνω Κλάδος) μέχρι τη θέση «Καράβωμα» (χ/θ 38,640) και το τμήμα της Ε.Ο. Ν. Αγχιάλου- Αεροδρομίου Ν. Αγχιάλου και Οδική παράκαμψη Βόλου (Περιφερειακός).
ε. Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Π.Α.Θ.Ε. Μαγνησίας.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του τμήματος του εθνικού οδικού άξονα Π.Α.Θ.Ε. από τη χ/θ 242,079, συμπεριλαμβανομένων των κόμβων (Α/Κ Ραχών-Αχλαδίου, Α/Κ Γλύφας, Α/Κ Αγίων Θεοδώρων, Α/Κ Σούρπης, Η/Κ ΒΙ.ΠΕ. Αλμυρού, Α/Κ Αλμυρού, Α/Κ Μικροθηβών, Α/Κ Αερινού, Α/Κ Βελεστίνου, καθώς και τους Σ.Ε.Α.), εντός ορίων ΚΕΠ, έως χ/θ 321,650 (Α/Κ Μοναστηρίου Λάρισας) πλην των κλάδων εισόδου-εξόδου αυτού.
στ. Αστυνομικό Τμήμα Βορείου Πηλίου.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια της δημοτικής ενότητας Μουρεσίου του δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου, των δημοτικών ενοτήτων Ιωλκού, Μακρινίτσας και Πορταριάς του δήμου Βόλου, καθώς και της τοπικής κοινότητας Δράκειας της δημοτικής ενότητας Αγριάς του δήμου Βόλου, πλην του τμήματος του λόφου «Γορίτσα» της δημοτικής ενότητας Πορταριάς του δήμου Βόλου, το οποίο περικλείεται από το ρυάκι «Ρέμα Καρυάς», τη συμβολή του ρυακίου «Ρέμα Καρυάς» με την αντιπλημμυρική τάφρο μέχρι τη σεσημασμένη οριοθετική γραμμή του εργοστασίου τσιμέντων «ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ», την οποία ακολουθεί και καταλήγει ανατολικά των αποθηκών καυσίμων «ΕΛΙΝΟΙΛ», προς τη θάλασσα.
ζ. Αστυνομικός Σταθμός Ζαγοράς.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια της δημοτικής ενότητας Ζαγοράς του δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου.
η. Αστυνομικό Τμήμα Αλμυρού.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Αλμυρού, καθώς και της δημοτικής ενότητας Νέας Αγχιάλου του δήμου Βόλου. Επιπλέον, ασκεί και καθήκοντα Υπηρεσίας Ελέγχου Διαβατηρίων στον αερολιμένα και στο στρατιωτικό αεροδρόμιο Νέας Αγχιάλου.
θ. Αστυνομικό Τμήμα Ρήγα Φεραίου.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Ρήγα Φεραίου.
ι. Αστυνομικό Τμήμα Νοτίου Πηλίου.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Νοτίου Πηλίου, καθώς και της δημοτικής ενότητας Αρτέμιδας του δήμου Βόλου.
ια. Αστυνομικό Τμήμα Σκιάθου.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Σκιάθου. Επιπλέον, ασκεί και καθήκοντα Υπηρεσίας Ελέγχου Διαβατηρίων στον αερολιμένα και στον λιμένα Σκιάθου.
ιβ. Σταθμός Τουριστικής Αστυνομίας Σκιάθου (Π.Χ.Δ.).
Ταυτίζεται με την περιφέρεια των Αστυνομικών Τμημάτων Σκιάθου, Σκοπέλου και του Αστυνομικού Σταθμού Αλοννήσου.
ιγ. Αστυνομικό Τμήμα Σκοπέλου.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Σκοπέλου.
ιδ. Αστυνομικός Σταθμός Αλοννήσου.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Αλοννήσου.
5. Διεύθυνση Αστυνομίας Τρικάλων.
Περιλαμβάνει τις περιοχές δικαιοδοσίας των υφισταμένων της Υπηρεσιών.
α. Αστυνομικό Τμήμα Τρικάλων.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Τρικκαίων πλην της τοπικής κοινότητας Σπαθάδων (οικισμοί Σπαθάδων και Αγίου Νικολάου) της δημοτικής ενότητας Παραληθαίων. Επιπλέον, περιλαμβάνει και την τοπική κοινότητα Σερβωτών της δημοτικής ενότητας Πελλιναίων του δήμου Φαρκαδόνας.
β. Τμήμα Ασφάλειας Τρικάλων.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος.
γ. Τμήμα Τροχαίας Τρικάλων.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος. Επιπλέον, περιλαμβάνει το τμήμα της Ε.Ο. Τρικάλων-Ιωαννίνων έως όρια Π.Ε. Ιωαννίνων (χ/θ 63,500), το τμήμα της Ε.Ο. Τρικάλων-Λαρίσης έως όρια Π.Ε. Λάρισας (χ/θ 42,000), το τμήμα της Ε.Ο. Γέφυρα Μουργκάνι- όρια Π.Ε. Γρεβενών (Γέφυρα Μουργκάνι χ/θ 0,000 έως όρια Π.Ε. Γρεβενών (χ/θ 20,200), το τμήμα της Ε.Ο Τρικάλων- Καλαμπάκας- Γρεβενών (χ/θ 43,600) έως όρια Π.Ε. Γρεβενών προς Δεσκάτη (χ/θ 63,800), το τμήμα της Ε.Ο. Τρικάλων- Άρτης έως όρια Π.Ε. Άρτας (χ/θ 106,130) και το τμήμα της Ε.Ο. Τρικάλων- Καρδίτσας έως όρια Π.Ε. Καρδίτσας (χ/θ 8,100).
δ. Αστυνομικό Τμήμα Καλαμπάκας.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Καλαμπάκας, καθώς και της τοπικής κοινότητας Σπαθάδων (οικισμοί Σπαθάδων και Αγίου Νικολάου) της δημοτικής ενότητας Παραληθαίων του δήμου Τρικκαίων.
ε. Αστυνομικό Τμήμα Πύλης.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Πύλης.
στ. Αστυνομικό Τμήμα Φαρκαδόνας.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Φαρκαδόνας πλην της τοπικής κοινότητας Σερβωτών της δημοτικής ενότητας Πελλιναίων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Άρθρο 7
Τοπική αρμοδιότητα Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Βορείου Αιγαίου.
Η τοπική αρμοδιότητα της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Βορείου Αιγαίου και των υφισταμένων της Υπηρεσιών καθορίζεται ως ακολούθως:
1. Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνσης Βορείου Αιγαίου.
Περιλαμβάνει τις περιοχές δικαιοδοσίας των Διευθύνσεων Αστυνομίας που υπάγονται διοικητικά σ’ αυτή.
2. Διεύθυνση Αστυνομίας Λέσβου.
Περιλαμβάνει τις περιοχές δικαιοδοσίας των υφισταμένων της Υπηρεσιών.
α. Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Μυτιλήνης.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος. Επιπλέον, ασκεί και καθήκοντα Υπηρεσίας Ελέγχου Διαβατηρίων στον λιμένα και στον αερολιμένα Μυτιλήνης
β. Αστυνομικό Τμήμα Μυτιλήνης.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια των δημοτικών ενοτήτων Μυτιλήνης και Λουτροπόλεως Θερμής του δήμου Λέσβου.
γ. Τμήμα Τροχαίας Μυτιλήνης.
Ταυτίζεται με τη περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος. Επιπλέον, περιλαμβάνει το τμήμα της Εθνικής Οδού Μυτιλήνης - Καλλονής μέχρι και το 29,5ο χλμ (διασταύρωση προς Αχλαδερή το τμήμα της Εθνικής Οδού Μυτιλήνης - Μανταμάδου μέχρι και το 32ο χλμ (διασταύρωση προς Άγιο Στέφανο) και το τμήμα της Εθνικής Οδού Μυτιλήνης – Πλωμαρίου μέχρι και το 15ο χλμ (διασταύρωση προς Ευρειακή).
δ. Αστυνομικό Τμήμα Αγίας Παρασκευής.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια της δημοτικής ενότητας Αγίας Παρασκευής του δήμου Λέσβου.
ε. Αστυνομικός Σταθμός Μανταμάδου.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια της δημοτικής ενότητας Μανταμάδου του δήμου Λέσβου.
στ. Αστυνομικό Τμήμα Καλλονής.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια της δημοτικής ενότητας Καλλονής του δήμου Λέσβου.
ζ. Αστυνομικός Σταθμός Ερεσού – Αντίσσης.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια της δημοτικής ενότητας Ερεσού – Αντίσσης του δήμου Λέσβου.
η. Αστυνομικός Σταθμός Μήθυμνας.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια των δημοτικών ενοτήτων Μήθυμνας και Πέτρας του δήμου Λέσβου.
θ. Αστυνομικό Τμήμα Πλωμαρίου.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια της δημοτικής ενότητας Πλωμαρίου του δήμου Λέσβου.
ι. Αστυνομικό Τμήμα Γέρας.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια της δημοτικής ενότητας Γέρας και των τοπικών κοινοτήτων Κάτω Τρίτους και Μυχούς της δημοτικής ενότητας Ευεργέτουλα του δήμου Λέσβου.
ια. Αστυνομικό Τμήμα Αγιάσου.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια της δημοτικής ενότητας Αγιάσου καθώς και της δημοτικής ενότητας Ευεργέτουλα πλην των τοπικών κοινοτήτων Κάτω Τρίτους και Μυχούς του δήμου Λέσβου.
ιβ. Αστυνομικός Σταθμός Πολιχνίτου.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια της δημοτικής ενότητας Πολιχνίτου του δήμου Λέσβου.
ιγ. Αστυνομικό Τμήμα Μύρινας.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Λήμνου. Επιπλέον, ασκεί και καθήκοντα Υπηρεσίας Ελέγχου Διαβατηρίων στον λιμένα Μύρινας και τον αερολιμένα Ατσικής Λήμνου.
ιδ. Αστυνομικός Σταθμός Αγίου Ευστρατίου.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Αγίου Ευστρατίου.
ιε. Αστυνομικός Σταθμός Μούδρου.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια της δημοτικής ενότητας Μούδρου του δήμου Λήμνου.
ιστ. Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Λέσβου.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λέσβου.
ιζ. Προαναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης Αλλοδαπών Λέσβου.
Περιλαμβάνει το χώρο εντός των εγκαταστάσεων του Στρατοπέδου «Παραδέλλη» του δήμου Λέσβου.
3. Διεύθυνση Αστυνομίας Σάμου.
Περιλαμβάνει τις περιοχές δικαιοδοσίας των υφισταμένων της Υπηρεσιών.
α. Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Σάμου.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος. Επιπλέον, ασκεί και καθήκοντα Υπηρεσίας Ελέγχου Διαβατηρίων στον λιμένα Βαθέος Σάμου.
β. Αστυνομικό Τμήμα Σάμου.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια της δημοτικής ενότητας Βαθέως του δήμου Σάμου.
γ. Τμήμα Τροχαίας Σάμου.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος.
δ. Αστυνομικό Τμήμα Πυθαγορείου.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια της δημοτικής ενότητας Πυθαγορείου του δήμου Σάμου. Επιπλέον, ασκεί και καθήκοντα Υπηρεσίας Ελέγχου Διαβατηρίων στον λιμένα Πυθαγορείου Σάμου και τον αερολιμένα Σάμου.
ε. Αστυνομικός Σταθμός Αγαθονησίου.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Αγαθονησίου.
στ. Αστυνομικό Τμήμα Καρλοβασίων.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια της δημοτικής ενότητας Καρλοβασίων του δήμου Σάμου.
ζ. Αστυνομικό Τμήμα Μαραθόκαμπου.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια της δημοτικής ενότητας Μαραθόκαμπου του δήμου Σάμου.
η. Αστυνομικό Τμήμα Αγίου Κηρύκου.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια της δημοτικής ενότητας Αγίου Κηρύκου του δήμου Ικαρίας. Επίσης αστυνομεύει τον αερολιμένα Ικαρίας.
θ. Αστυνομικός Σταθμός Ευδήλου.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια των δημοτικών ενοτήτων Ευδήλου και Ραχών του δήμου Ικαρίας.
ι. Αστυνομικός Σταθμός Φούρνων – Κορσεών.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Φούρνων – Κορσεών.
ια. Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Σάμου.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σάμου.
4. Διεύθυνση Αστυνομίας Χίου.
Περιλαμβάνει τις περιοχές δικαιοδοσίας των υφισταμένων της Υπηρεσιών.
α. Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Χίου.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος. Επιπλέον, ασκεί και καθήκοντα Υπηρεσίας Ελέγχου Διαβατηρίων στον λιμένα Χίου.
β. Αστυνομικό Τμήμα Χίου.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια των δημοτικών ενοτήτων Χίου, Ομηρούπολης, Αγίου Μηνά, Ιωνίας και Καμποχώρων του δήμου Χίου.
γ. Αστυνομικός Σταθμός Οινουσσών.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Οινουσσών.
δ. Αστυνομικός Σταθμός Ψαρών.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Ψαρών.
ε. Τμήμα Τροχαίας Χίου.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος.
στ. Αστυνομικό Τμήμα Μαστιχοχωρίων.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια της δημοτικής ενότητας Μαστιχοχωρίων του δήμου Χίου.
ζ. Αστυνομικό Τμήμα Καρδαμύλων.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια της δημοτικής ενότητας Καρδαμύλων του δήμου Χίου.
η. Αστυνομικός Σταθμός Αμανής.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια της δημοτικής ενότητας Αμανής του δήμου Χίου.
θ. Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Χίου.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χίου.

Άρθρο 8
Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Απριλίου 2017

 

Κατεβάσετε επίσης το αρχείο με το πρωτότυπο κείμενο, όπως είναι δημοσιευμένο στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.) του Εθνικού Τυπογραφείου.
 


 

 

  


 
πηγές: policenet.gr, eaamth.gr, e-nomothesia.gr, bloko.gr