Οι θέσεις πρακτικής εκπαίδευσης του προσωπικού που κατατάσσεται ως Ειδικοί Φρουροί


Ανακοινώθηκαν οι θέσεις πρακτικής εκπαίδευσης της ιδιαίτερης κατηγορίας προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας που κατατάσσεται ως Ειδικοί Φρουροί.