Ο ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΣΤΟ... ΓΥΨΟ
«Το Σωματείο μας διήρχετο μίαν κρίσιν...» Πως αλλιώς μπορεί να εξηγηθεί ο αδικαιολόγητος αποκλεισμός από τις επερχόμενες εκλογές της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Πειραιά, συνδυασμών ή και μεμονωμένων συναδέλφων , που επιχειρήθηκε κι επιτεύχθηκε κατόπιν πρότασης του Προεδρείου προς τη Γενική Συνέλευση;