Παρασκευή 16 Ιουνίου 2017

''Μωραίνει Κύριος ον βούλεται απολέσαι''

16 Ιουνίου 2017 

 Αμφιταλαντευτήκαμε αν το ύφος αυτής της ανακοίνωσης θα έπρεπε να έχει σαρκαστική διάθεση, αν θα έπρεπε να εκφράζει την απογοήτευση των συναδέλφων μας για τον κατήφορο του Προεδρείου της Ομοσπονδίας μας ή το θυμό τους για την περαιτέρω στοχοποίηση που υφιστάμεθα ως κλάδος λόγω μιας απόφασης που πάρθηκε, από ποιους άραγε, σε ποια όργανα και με ποια νομιμοποίηση; Ο λόγος για την... “εκδήλωση” που έχει προγραμματιστεί (;;;;;) στην Πλατεία Εξαρχείων!

Ειδικές περιπτώσεις διευκόλυνσης αδειών στο αστυνομικό προσωπικό

Η Ελληνική Αστυνομία έχει προωθήσει σημαντικές ρυθμίσεις και τροποποιήσεις σε ήδη υπάρχουσες διατάξεις, προσαρμόζοντας το καθεστώς των αδειών στις ανάγκες και απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας.

Ειδικός Λογαριασμός Αρωγής Προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας
Ο «Ειδικός Λογαριασμός Αρωγής Προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας» είναι κατά βάση, ένας λογαριασμός αλληλοβοηθείας, που συστάθηκε με σκοπό να εξασφαλίζεται και παρέχεται στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και της οικογένειάς του μία ουσιαστική βοήθεια και έμπρακτη συμπαράσταση με τη μορφή οικονομικής ενίσχυσης, στο πλαίσιο της πρόνοιας, της παροχής φροντίδας και της εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Σώματος.