Ανακοίνωση Α.Π.ΑΣ.Α. για την απόφαση του ΣτΕ που δικαιώνει τους Ένστολους  Για άλλη μια φορά η δικαιοσύνη ,στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο , αναγνώρισε τις ιδιαιτερότητες που συνεπάγεται για τον εργαζόμενο στα Σώματα Ασφαλείας η άσκηση του επαγγέλματος του, καθώς και τη συνεπακόλουθη υποχρέωση της πολιτείας για ανάλογη μεταχείριση.