Οι παρεμβάσεις και οι προσπάθειες μας έπιασαν τόπο για τη Δ/νση Εσωτερικών Υποθέσεων!!


Το καθεστώς που παρήγαγε το πελατειακό σύστημα στην υπηρεσία εσωτερικών υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. και το οποίο συντηρούνταν,από το 1999(ημερομηνία σύστασης της υπηρεσίας)με ευθύνη όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων θα λάβει τέλος με την ψήφιση του άρθρου 14,στο νομοσχέδιο του υπουργείου εσωτερικών. Η συζήτηση θα γίνει σε συνεδρίαση της αρμόδιας Επιτροπής την 14/02/2017 και ώρα 17:00 ,πριν εισαχθεί για ψήφιση στην ολομέλεια και καλούμε όλα τα κόμματα να το υπερψηφίσουν.