ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
        Το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεδρίασή του σήμερα Πέμπτη 13 Ιουλίου 2017, αποφάσισε τον προσδιορισμό της Ετήσιας Γενικής Συνελεύσεως.