Πώς κατανέμονται οι θέσεις των Νεοεξερχομένων Αστυφυλάκων στις Διευθύνσεις της Αττικής


Να δηλώσουν τη διεύθυνση που επιθυμούν εντός της Γ.Α.Δ.Αττικής κλήθηκαν οι νεοεξερχόμενοι Αστυφύλακες, με αιτήσεις που συμπληρώθηκαν μέσω POL.