Παρατείνεται η χορήγηση Βραχείας άδειας

Απο το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. εκδόθηκε διαταγή με την οποία προβλέπεται παράταση χορήγησης της βραχείας άδειας του έτους 2016 .