Σάββατο 29 Οκτωβρίου 2016

26ο Τακτικό Πανελλαδικό Συνέδριο Π.Ο.ΑΣ.Υ. στο Καρπενήσι

Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2016
Αρ. Πρωτ.: 701/8/16α
Προς:
α) Τις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις
β) Τους Αντιπροσώπους - Συνέδρους Π.Ο.ΑΣ.Υ. (μέσω των Πρωτοβαθμίων Ενώσεών τους)

Αλλάζει η ώρα την ΚυριακήΤην Κυριακή 30 Οκτωβρίου 2016 η ώρα αλλάζει στη χειμερινή, και συγκεκριμένα στις 04:00 πμ θα γυρίσουμε το ρολόι μία ώρα πίσω( απο 04:00 σε 03:00) με αποτέλεσμα οι συνάδελφοι που διατελούν σε υπηρεσία 22:00-06:00 τη συγκεκριμένη ώρα θα επιβαρυνθούν με μία ώρα επιπλέον.