Τροποποιητικές διατάξεις με αλλαγές στη στολή του αστυνομικού προσωπικού
Δείτε στο παρακάτω ΦΕΚ τις τροποποιητικές διατάξεις με τις αλλαγές στη χειμερινή και θερινή στολή του Αστυνομικού Προσωπικού.