Συνάντηση αντιπροσωπείας ΔΕΚΑ με την πρόεδρο του ΤΕΑΠΑΣΑΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
Θέμα : Πραγματοποίηση συνάντησης των μελών της Δ.Ε.Κ.Α., με την Πρόεδρο του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. Ταξίαρχο Παναγιώτα ΧΑΡΩΝΗ. 
 
Πραγματοποιήθηκε σήμερα 16-10-2017 συνάντηση των μελών της Δ.Ε.Κ.Α., κ.κ. ΜΠΑΝΙΑ Δημήτρη μέλος Δ.Σ. Π.Ο.Α.Σ.Υ., ΚΟΥΤΣΙΚΟΥ Βασίλη και ΚΑΣΙΜΑΤΗ Δημήτρη, αντιπροσώπων της Π.Ο.Α.Σ.Υ., αντίστοιχα, με την Πρόεδρο του Τ.Ε.Α.Π.Σ.Α. Ταξίαρχο Παναγιώτα ΧΑΡΩΝΗ, αναφορικά με τη βιωσιμότητα του Ταμείου και μελλοντικές του δράσεις που αφορούν στα μέλη του.