Εκτός νόμου Κατρούγκαλου οι συνάδελφοι που αποβιώνουν εξαιτίας της υπηρεσίας και ένεκα ταύτης


Εξαιρούνται απο  την εφαρμογή των οικείων διατάξεων του "Νόμου Κατρούγκαλου", όσοι δικαιούνται σύνταξη λόγω ανικανότητας ή λόγω θανάτου που προήλθε πρόδηλα και αναμφισβήτητα εξαιτίας της υπηρεσίας και ένεκα ταύτης.