Καλό Πάσχα!!
ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ με υγεία, αλληλεγγύη και δύναμη σε όλους.
Όλοι μαζί να κρατήσουμε αναμμένο το φως της ελπίδας και του αγώνα.