Ξεκινάει η χορήγηση του ΒΟΕΑ-Δέιτε τη διαδικασία για την είσπραξη των χρημάτωνΤο Μετοχικό Ταμείο Στρατού ανακοινώνει την έναρξη χορήγησης του ΒΟΕΑ για το έτος 2017, στα δικαιούμενα τέκνα των μετόχων και μερισματούχων του, με αμετάβλητη τιμή μεριδίου.