Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2016

ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣΤο Δ.Σ. της Ένωσης Αθηνών αποφάσισε ομόφωνα την απόλυτη στήριξη των συναδέλφων που τραυματίζονται σε επεισόδια εν ώρα υπηρεσίας και να παρέχει κάθε μορφή νομικής κάλυψης σε αυτούς.

ΜΑΧΙΜΗ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ,ΤΙ ΜΕΛΛΕΙ ΓΕΝΕΣΘΑΙ;
Toυ ΧΡΗΣΤΕΑ Κυριάκου*,
Με το Ν. 4387/2016 (ΦΕΚ Α 85/12-5-2016) Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος αυξάνεται το ποσοστό για την αναγνώριση των πλασματικών ετών από 6,67 % σε 20%.