Το πρώτο e-λεκτρονικό αστυνομικό τμήμα. 70 υπηρεσίες με ένα κλικe-λεκτρονικό αστυνομικό τμήμα κάνει εγκαίνια στην Ελληνική Αστυνομία στα τέλη Σεπτέμβρη, παρέχοντας υπηρεσίες με ένα κλικ!