Δυνατότητα διαγραφής από το Τ.Π.Δ.Υ.Ανακοίνωση της Ε.ΑΣ.Υ.Δυτικής Αττικής