Το πρόγραμμα Εργασιών για το τριήμερο συνέδριο της ΠΟΑΣΥ

 
 
Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2016
Αρ. Πρωτ.:701/8/16ι
 
 
Προς: Τους Αντιπροσώπους - Συνέδρους Π.Ο.ΑΣ.Υ.
(μέσω των Πρωτοβαθμίων Ενώσεών τους)