Κοινοποιήθηκαν τα ονόματα των Αστυνόμων Β' που προάγονται στο βαθμό του Αστυνόμου Α'

Posted by DEKA on Πέμπτη, Φεβρουαρίου 09, 2017
Δείτε τα ονόματα των Αστυνόμων Β' που προάγονται στο βαθμό του Αστυνόμου Α'

Categories: