Κοινοποιήθηκαν τα ονόματα των Αστυνόμων Β' που προάγονται στο βαθμό του Αστυνόμου Α'

Posted by DEKA on Πέμπτη, Φεβρουαρίου 09, 2017 with 1 comment
Δείτε τα ονόματα των Αστυνόμων Β' που προάγονται στο βαθμό του Αστυνόμου Α'

Categories: