Ποιοι αστυνομικοί απέκτησαν δικαίωμα σε μηνιαίο επίδομα αξίας 300 ευρώ;Αποτελούσε πάγια κατεστημένη αντίληψη, η οποία σαν σε σκυτάλη παραδίδονταν από τη μια ηγεσία στην άλλη, άκριτα και δίχως εξέταση άλλων παραμμέτρων. Ίσως και γιατί 
βόλευε.