Τις Ειδικές Δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. επισκέφθηκε αντιπροσωπεία της Δ.Ε.Κ.Α.


 Την 16/03/2017 αντιπροσωπεία της Δ.Ε.Κ.Α. και Α.ΚΙ.Δ.Α. αποτελούμενη απο τους ΚAΣΙΜΑΤΗ Δημήτριο, αντιπρόσωπο της Ε.ΑΣ.Υ.Α. στην Π.Ο.ΑΣ.Υ., ΣΩΚΛΑ Χρήστο, αντιπρόσωπο της Ε.ΑΣ.Υ.Α. στην Π.Ο.ΑΣ.Υ. , και ΚΟΚΚΑΛΗ Χρήστο, μέλος του ΔΣ της Ένωσης Αξιωματικών Αττικής και αντιπρόσωπο στην Π.Ο.ΑΞΙ.Α., πραγματοποίησε επίσκεψη στην Διεύθυνση Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων (Δ.Ε.Α.Δ.) , που εδρεύει στο πρώην Ολυμπιακό Σκοπευτήριο, στο Μαρκόπουλο Αττικής και συναντήθηκε με το προσωπικό και τη Διοίκηση .