ΑΝΑΓΚΗ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΉ Η ΚΑΛΥΤΕΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΝΕΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ

Άρθρο του Μανόλη ΜΑΡΓΕΤΑΚΗ στην εφημερίδα της ΕΑΣΥΑ, "σύγχρονη αστυνομία".