Προσωπικό στελέχωσης της γραμμής στήριξης Αστυνομικών αναζητά η ΕΛ.ΑΣ.Αστυνομικό προσωπικό για τη στελέχωση της τηλεφωνικής γραμμής ψυχολογικής υποστήριξης, συμβουλευτικής και ενημέρωσης του προσωπικού , αναζητά το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ., σύμφωνα με διαταγή που απεστάλη στις Υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ..