Χορήγηση Tablet στους σπουδαστές των Αστυνομικών Σχολών και ποιοτική αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης


Ανακοίνωση της Ανοιχτής Κίνησης Δημοκρατών Αξιωματικών (Α.ΚΙ.Δ.Α.)

 Με δεδομένο ότι η αρχή είναι το ήμισυ του παντός, δεν χρειάζεται να μακρηγορήσει κανείς για το σημαντικό έργο των Σχολών της Αστυνομικής Ακαδημίας με στόχο την επιστημονική μόρφωση και την επιχειρησιακή κατάρτιση, καθώς επίσης και την πολιτιστική και κοινωνική καλλιέργεια των νεοεισερχομένων στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας.