Στην τελική ευθεία τα Π.Δ. Αδειών και Κώδικα Μεταθέσεων αστυνομικού προσωπικού

poasy Αθήνα, 30 Μαρτίου 2016
Αρ. Πρωτ.: 301/3/13α
 
Προς:
1) Τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
κ. Νικόλαο Τόσκα
2) Τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας
Αντιστράτηγο κ. Κωνσταντίνο Τσουβάλα
Κοιν.: Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις