Ενίσχυση μάχιμων υπηρεσιών, με διαταγή Αρχηγού

Δείτε τη διαταγή που εξέδωσε ο Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ. και ικανοποιεί πάγιο αίτημα της ΔΕΚΑ, για ενισχυσεις μάχιμων υπηρεσιών και αποδοτικότερη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού της ΕΛ.ΑΣ.
1. Όπως είναι γνωστό, με το ανωτέρω (α΄) σχετικό, διαμορφώθηκε το θεσμικό πλαίσιο αναδιοργάνωσης – αναδιάταξης των περιφερειακών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας. Στο πλαίσιο υλοποίησης των διατάξεων του εν λόγω σχετικού, βρίσκονται σε εξέλιξη οι απαραίτητες πρακτικές και διοικητικές διαδικασίες, προκειμένου να βελτιωθούν περαιτέρω οι επιχειρησιακές δυνατότητες των Υπηρεσιών και να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότερη ανταπόκρισή τους στις απαιτήσεις εκπλήρωσης της αποστολής τους.