Ανοιχτή επιστολή της Δ.Ε.Κ.Α. για την επικρατούσα κατάσταση των Αστυνομικών Τμημάτων και Τμημάτων Ασφαλείας


Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Αξιότιμε κ. Αρχηγέ 

 Μία εκ των βασικών θεμελιωδών αρχών της παράταξής μας, βασίζεται στην παραδοχή ότι το Αστυνομικό Τμήμα αποτελεί το “κύτταρο” της Ελληνικής Αστυνομίας. Και η παραδοχή αυτή μόνο αυθαίρετη δεν είναι για μία σειρά από λόγους. Το Τμήμα έχει εμπεδωθεί στη συνείδηση κάθε πολίτη, ως ο βασικός φορέας τοπικής αστυνόμευσης και εκεί προστρέχει για όλα, σχεδόν, τα ζητήματα που τον αφορούν . Όχι μόνο αστυνομικής φύσεως, αλλά και γενικότερα κοινωνικά θέματα.