Συμπληρωματικές Διευκρινίσεις περί διαγραφής απο το Τ.Π.Δ.Υ.
Κατόπιν εκδήλωσης μεγάλου ενδιαφέροντος απο συναδέλφους, προκειμένου να αποφασίσουν για τη διαγραφή τους απο το Τ.Π.Δ.Υ, και σύμφωνα με το πλήθος των μηνυμάτων που δεχθήκαμε, πρέπει να τονίσουμε ότι η εν λόγω διαγραφή, αφορά ΜΟΝΟ τους συναδέλφους ασφαλισμένους στα Ταμεία της τέως Ελληνικής Χωροφυλακής και συγκεκριμένα τις σειρές εισαγωγής απο το έτος 1999 έως το 2006 κ εφόσον δεν εξέφρασαν εγγράφως τη βούληση τους για ασφάλεια στο Τ.Π.Δ.Υ.