''Στον αέρα το 5ο πενθήμερο''-Δείτε ολόκληρο το σχέδιο νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή και περιλαμβάνει τα ειδικά μισθολόγια

Posted by DEKA on Κυριακή, Μαΐου 14, 2017

Δείτε το σχέδιο νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή και περιλαμβάνει τα ειδικά μισθολόγια.
Στη σελίδα 128 αναφέρεται ότι χορηγείται ειδική αποζημίωση μέχρι 4 μέρες το μήνα.

Σελίδες 1-242

Σελίδες 243-258

Σελίδες 259-443

Σελίδες 444-716

Σελίδες 717-751

Σελίδες 752-755

Σελίδες 756-941

*Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις