''Στον αέρα το 5ο πενθήμερο''-Δείτε ολόκληρο το σχέδιο νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή και περιλαμβάνει τα ειδικά μισθολόγια

Posted by DEKA on Κυριακή, Μαΐου 14, 2017 with 8 comments

Δείτε το σχέδιο νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή και περιλαμβάνει τα ειδικά μισθολόγια.
Στη σελίδα 128 αναφέρεται ότι χορηγείται ειδική αποζημίωση μέχρι 4 μέρες το μήνα.

Σελίδες 1-242

Σελίδες 243-258

Σελίδες 259-443

Σελίδες 444-716

Σελίδες 717-751

Σελίδες 752-755

Σελίδες 756-941

*Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις