Το ΦΕΚ με την τοπική αρμοδιότητα των αστυνομικών υπηρεσιών μετά την αναδιάρθρωση

Καθορισμός τοπικής αρμοδιότητας περιφερειακών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας.