Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2017

Δείτε τη Διαταγή του Αρχηγείου για τη διαγραφή απο το Τ.Π.Δ.Υ. και τι έγγραφα χρειάζονται

Όσοι από το Αστυνομικό Προσωπικό, οι οποίοι ανήκουν στα ταμεία της πρώην Ελληνικής Χωροφυλακής, προσελήφθησαν στην ΕΛ.ΑΣ. μετά την 1-1-1993 και εφόσον έχουν ασφαλισθεί προαιρετικά στο Τ.Π.Δ.Υ. χωρίς να έχουν υποβάλλει σχετική αίτηση σύμφωνα με τις διατάξεις του (β) όμοιου, δύνανται να υποβάλουν αίτημα διαγραφής προς το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. (πρώην Τ.Π.Δ.Υ), σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα.

ΔΙΝΟΥΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ! ΔΕΙΧΝΟΥΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ!
Συνάδελφε, Συναδέλφισσα,
Άυριο Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 17.00 στην πλατεία Συντάγματος, δίνουμε δυναμικό παρόν στην Ένστολη Πανελλαδική Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας.