''Στέρησαν από 15 αστυνομικούς τα δικαιώματα τους... οι ομόσταυλοι του παλιού κατεστημένου''

 
 Με ένα άρθρο σχεδόν απολογιστικό στην ιστοσελίδα bloko.gr, ο Ν. Καραδήμας σχολιάζει την διεξαγωγή των εκλογών στην Αθήνα, και μέσα απο αυτό αναδεικνύονται και ένα απο τα πολλά προβλήματα που αντιμετώπισε και η πράταξη μας(στα πολλά οδοφράγματα που μας έστησαν) και αφορά τη μη εγγραφή μελών-συναδέλφων που κατέθεσαν αίτηση εγγραφής αρκετούς μήνες πριν τις εκλογές, στο "κλειστό μαγαζί" της ΕΑΣΥΑ.