Ενημέρωση για μεταγραφές ενστόλων σε τμήματα σχολών ΑΕΙ/ΤΕΙ
Η Δ.Ε.Κ.Α στα πλαίσια της ενημέρωσης των συναδέλφων που φοιτούν σε σχολές των ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας και επιθυμούν να μεταφέρουν τη θέση φοίτησης σε αντίστοιχο τμήμα της περιοχής που υπηρετούν, υπενθυμίζει ότι :