Τρίτη 6 Ιουνίου 2017

Πότε θα συνεδριάσει το Συμβούλιο μεταθέσεων για επαρχίαΠίνακες μεταθέσεων για επαρχία και μεταθέσεις Κεντρικών Αυτοτελών Υπηρεσιών (Αρχηγείου): Το Κατώτερο συμβούλιο μεταθέσεων Κατωτέρων Α.Ε.Α. θα συνεδριάσει την προσεχή Πέμπτη 08 Ιουνίου 2017 και ώρες μεσημβρινές, όπου θα προκύψουν οι θέσεις για επαρχία για τους κατέχοντες οργανικής θέσεις Αστ/κα (Αστ/κες, Υπαρχ/κες, Αρχ/κες, Ανθ/μους), καθώς και για τους κατέχοντες οργανικής θέσης Ανθ/μου (Αρχ/κες,
Ανθ/μους,Υπαστυνόμους).

Ενημέρωση σχετικά με τα μόριαΕπειδή τα ερωτήματα των συναδέλφων – μελών της Ένωσης Αθηνών αναφορικά με τον υπολογισμό των μορίων και τις τροποποιήσεις που επήλθαν στο Π.Δ. 100/2003 από το Π.Δ. 75/2016 είναι πολλά, διευκρινίζουμε τα κάτωθι: