Τροπολογία για προσλήψεις μελών οικογένειας του προσωπικού Σωμάτων Ασφαλείας

Posted by DEKA on Τετάρτη, Οκτωβρίου 25, 2017


 Τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις περί σταδιοδρομίας και εξέλιξης στελεχών και οικονομικής μέριμνας και λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων» δίνεται η δυνατότητα πρόσληψης, σε κενή οργανική θέση πολιτικού υπαλλήλου ή σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση, μελών οικογένειας αστυνομικού ή πυροσβεστικού υπαλλήλου, ο οποίος θανατώθηκε ή κρίθηκε ανίκανος σε ποσοστό τουλάχιστον 67%, καθώς και πολιτών οι οποίοι τραυματίζονται από ενέργειες προσωπικού των Σωμάτων Ασφαλείας


Ειδικότερα με την τροπολογία που κατατέθηκε στην Βουλή χθες Δευτέρα και εντάχθηκε στο νομοσχέδιο του ΥΠΕΘΑ, επιχειρείται η θεσμοθέτηση της δυνατότητας πρόσληψης, σε κενή οργανική θέση πολιτικού υπαλλήλου ή σε συνιστώμενη για εκάστη περίπτωση προσωποπαγή θέση στο Υπουργείο Εσωτερικών, μελών οικογένειας αστυνομικού ή πυροσβεστικού υπαλλήλου, ο οποίος θανατώθηκε ή κρίθηκε ανίκανος σε ποσοστό τουλάχιστον 67%, καθώς και πολιτών οι οποίοι τραυματίζονται από ενέργειες προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού ή Πυροσβεστικού Σώματος κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους και εξ αυτού καθίστανται ανάπηροι σε ποσοστό τουλάχιστον 50%.

Σύμφωνα με την τροπολογία η προώθηση της νέας αυτής ρύθμισης κρίνεται αναγκαία, καθώς αφορά την επαναφορά σε ισχύ των ευνοϊκών διατάξεων διορισμών, οι οποίες είχαν θεσπιστεί στο πλαίσιο έμπρακτης εκδήλωσης της ηθικής υποχρέωσης και της κοινωνικής ευαισθησίας της Ελληνικής Πολιτείας. Ειδικότερα, αφορά εκείνες τις οικογένειες αστυνομικών ή πυροσβεστικών υπαλλήλων που έχουν υποστεί πλήγμα λόγω θανάτου ή σοβαρού τραυματισμού των ως άνω υπαλλήλων κατά την εκτέλεση του καθήκοντος, υπερασπιζόμενοι το δημόσιο αγαθό της ασφάλειας και της προστασίας του πολίτη και τους πολίτες που τραυματίστηκαν και κατέστησαν ανάπηροι σε ποσοστό τουλάχιστον 50% από ενέργειες του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Επομένως, παρίσταται αναγκαία η θεσμοθέτηση της ρύθμισης που εισάγεται με την παρούσα τροπολογία, προκειμένου να προστατευθούν οι ως άνω κατηγορίες πολιτών.
Με την προωθούμενη τροπολογία όπως υποστηρίζει το υπουργείο Εσωτερικών, πραγματώνεται η βούληση της Πολιτείας να διασφαλίσει τη δυνατότητα διορισμού των ως άνω κατηγοριών πολιτών σε θέσεις πολιτικού προσωπικού στις υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, ακόμα και σε περίπτωση μη ύπαρξης κενής οργανικής θέσης σε συνιστώμενη αντίστοιχη προσωποπαγή ενώ δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσληψης των προσώπων αυτών με άλλες διατάξεις στο πλαίσιο της έμπρακτης εκδήλωσης της ηθικής υποχρέωσης και της κοινωνικής ευαισθησίας της Ελληνικής Πολιτείας.
Όπως υποστηρίζει το υπουργείο η ρύθμιση κρίνεται θετική για την κοινωνία, δεδομένου ότι αναδεικνύεται η δράση των συγκεκριμένων αστυνομικών ή πυροσβεστικών υπαλλήλων ώστε να αποτελέσει υπόδειγμα για το σύνολο της κοινωνίας, εγκαθιδρύοντας πρότυπα τόσο για τα νεότερα όσο και τα παλαιότερα μέλη της. Παράλληλα, διαμηνύεται στο κοινωνικό σύνολο ότι η Πολιτεία φροντίζει εμπράκτως τα λοιπά μέλη των οικογενειών τους, καθώς και τους πολίτες, οι οποίοι τραυματίστηκαν από ενέργειες των κρατικών οργάνων, ούτως ώστε να απαλύνει στο μέτρο του εφικτού την ήδη προκληθείσα απώλεια ή βλάβη.
Σύμφωνα με την ατιολογική έκθεση της τροπολογίας, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 33 του ν.4024/2011, καταργήθηκαν οι κενές οργανικές θέσεις πολιτικών δημοσίων υπαλλήλων μεταξύ άλλων στο πρώην Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και στο πρώην Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, ενώ με τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν.4305/2014 προβλέφθηκε ότι διορισμός - πρόσληψη προσωπικού στις δημόσιες υπηρεσίες δύναται να λάβει χώρα μόνο εφόσον υφίσταται κενή οργανική θέση. Κατόπιν αυτών, είναι προφανές ότι ο διορισμός - πρόσληψη προσωπικού των ανωτέρω περιπτώσεων στα Υπουργεία Εσωτερικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθίσταται δυνατός μόνο μετά την κένωση οργανικής θέσης αντίστοιχης κατηγορίας με τον κατά περίπτωση δικαιούμενο πρόσληψη, γεγονός που αναιρεί εν τοις πράγμασι την εκπλήρωση της ηθικής υποχρέωσης της πολιτείας προς τις ανωτέρω κατηγορίες πολιτών. Για το σκοπό αυτό είναι αναγκαίο να προβλεφθεί ότι οι ειδικές διατάξεις του πρώην Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και του πρώην Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας που προβλέπουν τη δυνατότητα διορισμού ακόμα και σε περίπτωση μη ύπαρξης κενής οργανικής θέσης πηγή:www.dikaiologitika.gr