Αλλάζουν όλα στα ραντεβού με γιατρούς του ΕΟΠΥΥ από την 1η Σεπτεμβρίου

Posted by DEKA on Δευτέρα, Αυγούστου 21, 2017Νέα μέτρα τίθενται σε εφαρμογή από την 1η Σεπτεμβρίου για τα ραντεβού με συμβεβλμένους γιατρούς και συνίστανται στα παρακάτω:

- Καθορίζεται ως μέγιστος ημερήσιος αριθμός επισκέψεων των ασφαλισμένων στους συμβεβλημένους με τον Οργανισμό γιατρούς, οι 20 επισκέψεις ώστε να αποφευχθεί το φαινόμενο της εξάντλησης του συνόλου των 200 επισκέψεων μέσα στις πρώτες ημέρες κάθε μήνα, καθώς και ως ελάχιστος χρόνος επίσκεψης (ανά δικαιούχο μέσω ΕΟΠΥΥ), τα 15 λεπτά της ώρας.
- Όλοι οι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ γιατροί καλούνται να δηλώσουν στο e-ΔΑΠΥ το ωράριο λειτουργίας του ιατρείου τους στο οποίο θα εξυπηρετούνται οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ. Το ωράριο θα περνάει στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΕΟΠΥΥ (e – ΔΑΠΥ), προκειμένου να μπορεί να γίνεται έλεγχος για το εάν τηρείται.
-Οι ασφαλισμένοι ως εκ τούτου, κατά την επικοινωνία με τους συμβεβλημένους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ, θα δίνουν τα απαραίτητα στοιχεία τους, δηλαδή Ονοματεπώνυμο, ΑΜΚΑ, Αριθμό Μητρώου Ασφάλισης και Τηλέφωνο επικοινωνίας, προκειμένου να εξυπηρετούνται άμεσα.
Τα παραπάνω θα εφαρμοσθούν υποχρεωτικά από όλους τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ γιατρούς από την 1/9/2017.
Αλλά οι γιατροί έχουν εκφράσει επιφυλάξεις για την εφαρμογή των παραπάνω. Με επιστολή που έχει αποστείλει εδώ και εβδομάδες η Ένωση Ιατρών ΕΟΠΥΥ (ΕΝΙ – ΕΟΠΥΥ) εκτιμά ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί η διάρκεια εξέτασης των 15 λεπτών, καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις η επίσκεψη ολοκληρώνεται σε λιγότερο χρόνο. Όσο για το πλαφόν των 20 επισκέψεων ημερησίως, από την Ένωση λένε ότι ανάλογη πρόβλεψη υπήρχε και στη σύμβαση που είχαν υπογράψει οι δύο πλευρές το 2011. Δεν ίσχυσε όμως λόγω του φαινομένου να καλούνται ασφαλισμένοι εντός της πρώτης εβδομάδας να πληρώσουν επίσκεψη, ενώ δεν είχαν συμπληρωθεί οι 200 ασφαλισμένοι ανά μήνα (είχαν όμως συμπληρωθεί οι 50 ανά εβδομάδα).

Categories: ,