Ενημέρωση σχετικά με την καταβολή νυχτερινών και πενθημέρων στη μισθοδοσία

Posted by DEKA on Τετάρτη, Δεκεμβρίου 20, 2017

Προς απάντηση των πολλών μηνυμάτων που δεχθήκαμε απο τους συναδέλφους σχετικά με την επικείμενη μισθοδοσία αναφέρουμε τα κάτωθι:

Έπειτα απο τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε με τη διαχείριση χρηματικού της ΕΛ.ΑΣ., ενημερωθήκαμε ότι οι μισθοί των αστυνομικών θα πιστωθούν κανονικά, στους λογαριασμούς τους πιθανόν 22 Δεκεμβρίου περιλαμβανομένης και των αμοιβών των πενθημέρων και νυχτερινών. 

Το πρόβλημα της πίστωσης των χρημάτων των νυχτερινών που συνήθως προκύπτει κάθε τέλος του έτους αποφεύχθηκε και η πληρωμή τους θα γίνει κανονικά με συμπληρωματικές καταστάσεις την ίδια μέρα με αυτή του βασικού μισθού. Θα υπάρχει δηλαδή διαφορετικό αναλυτικό σημείωμα για τα νυχτερινά-πενθήμερα απο αυτό του βασικού μισθού και επιδομάτων και ο συνολικός μισθός θα προκύπτει απο το άθροισμα των ποσών των δύο σημειωμάτων.

  Δείτε και τη διαταγή που εξέδωσε το αρχηγείο