Και κερατάδες και δαρμένοι;
Η ανακοίνωση της ΕΑΣΥΑ για τις Αστυνομικές Δυνάμεις στο Ειρηνοδικείο.