Ενημέρωση για ττην έκδοση των Κ.Υ.Α. που αφορούν τα επιδόματα (Σωμάτων Ασφαλείας και Ενόπλων Δυνάμεων)


Η Δ.Ε.Κ.Α. έγκυρα και έγκαιρα, ενημερώνει τους συναδέλφους μας για το φλέγον και πολυσυζητημένο ζήτημα της έκδοσης των Κ.Υ.Α., οι οποίες αφορούν τα επιδόματα που καταβάλλονται στο αστυνομικό προσωπικό.