Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017

Τα δικαιολογητικά χορήγησης εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης στους αστυνομικούς από το ΤΕΑΠΑΣΑ

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ΦΕΚ 187Α/5-12-17 το π.δ. 145/2017 που αφορά: Καθορισμός των δικαιολογητικών περί χορήγησης εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης του Ειδικού Λογαριασμού του Τομέα Πρόνοιας Αστυνομικών (Τ.Π.ΑΣ.) του (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α)

Οδηγίες για τις τροποποιητικές δηλώσεις για τα αναδρομικά
Οδηγίες απο την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αλεξανδρούπολης