Μετακινήσεις Ενστόλων με τα Μ.Μ.Μ.:Οι απαντήσεις των αρμόδιων Υπουργείων (Έγγραφα)

Posted by DEKA on Πέμπτη, Δεκεμβρίου 07, 2017
Η ΔΕΚΑ παρακολουθώντας στενά το ζήτημα των ελεύθερων μετακινήσεων των ενστόλων και στα πλαίσια συνεχούς ενημέρωσης  παραθέτουμε τα παρακάτω:


Ερώτηση προς τους Υπουργούς Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής είχαν καταθέσει την 09-11-2017 οι Βουλευτές ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ Ελένη, ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ Απόστολος και ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ Παναγιώτα σχετικά με τα μέτρα που πρόκειται να ληφθούν για την εξασφάλιση η ελεύθερη μετακίνηση του ένστολου Αστυνομικού, Πυροσβεστικού και Λιμενικού Προσωπικού στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. 

Από την απάντηση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών προκύπτει ότι «Για τα άτομα που βάσει της κείμενης νομοθεσίας δικαιούνται δωρεάν ή μειωμένο κόμιστρο μετακινήσεις, το κατά περίπτωση αρμόδια Υπουργεία , εν προκειμένω τα Υπουργεία Εσωτερικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής είναι υποχρεωμένα να καταβάλλον στον ΟΑΣΑ, ή στα ΚΤΕΛ το αντίτιμο του κομίστρου ή τη διαφορά από το ισχύον κόμιστρο. Προκειμένου λοιπόν να παρασχεθεί το δικαίωμα μετακίνησης δωρεάν ή με μειωμένο εισιτήριο σε οιαδήποτε κατηγορία πολίτων, θα πρέπει το αρμόδιο κατά περίπτωση Υπουργείο είτε να μεριμνήσει για τη διευθέτηση του τρόπου καταβολής του αντίτιμου της σχετικής οφειλής συνάπτοντας σχετικές συμβάσεις ύστερα από εγγραφή σχετικών πιστώσεων στον προϋπολογισμό τους». 

Δείτε τα σχετικά έγγραφα με την ερώτηση των Βουλευτών, τις απαντήσεις των αρμόδιων Υπουργείων και την απάντηση του ΟΑΣΑ.
Κατεβάστε ΕΔΩ την Ερώτηση των Βουλευτών

 


Κατεβάστε ΕΔΩ το έγγραφο του ΟΑΣΑ

Κατεβάστε ΕΔΩ την Απάντηση του Υπουργείου Εσωτερικών


Κατεβάστε ΕΔΩ την Απάντηση του Υπουργείου Ναυτιλίας
 Κατεβάστε ΕΔΩ την Απάντηση του ΥπουργείουΥποδομών & Μεταφορών