Ανακοίνωση Δ.Ε.Κ.Α. για την συνεδρίαση της εκτελεστικής γραμματείας και του Δ.Σ. της ΠΟΑΣΥ στις 31/01/2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δ.Ε.Κ.Α 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΑΣΥ ΣΤΙΣ 31/01/2018.