Επιδόματα αναπηρίας αστυνομικών και πυροσβεστών
Με κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών εσωτερικών και οικονομικών καθορίστηκε το ύψος, οι δικαιούχοι , οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης επιδόματος αναπηρίας που καταβάλλεται στο ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και στο Πυροσβεστικό Προσωπικό.