Εκδόθηκε το π.δ. των δικαιολογητικών του ν. 826/1978

Posted by DEKA on Τετάρτη, Δεκεμβρίου 06, 2017 Μετά από πολλούς αγώνες της Ομοσπονδίας που διήρκεσαν τουλάχιστον δυο έτη, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 187 από 5-12-17) και το π.δ. 145/2017, «Καθορισμός των δικαιολογητικών περί χορήγησης εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης του Ειδικού Λογαριασμού του Τομέα Πρόνοιας Αστυνομικών (Τ.Π.ΑΣ.) του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.).

 Η Ομοσπονδία μας, έχοντας ήδη επιτύχει την τροποποίηση της προωθούμενης ρύθμισης για την κατάργηση του παραπάνω Λογαριασμού και εν τέλει την ψήφιση από τη Βουλή των Ελλήνων, τροπολογίας νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών, για τη διατήρηση του αρχικού χαρακτήρα αυτού, σήμερα ολοκληρώνεται όλο το φάσμα των αλλαγών και πλέον οι συνάδελφοι – δικαιούχοι, θα λαμβάνουν το σχετικό ερανικό επίδομα.

 Επισημαίνεται ότι, ο Ειδικός αυτός Λογαριασμός θεσπίστηκε με το ν.826/1978 και εκσυγχρονίστηκε στη συνέχεια, και πλέον το Ταμείο θα συνεχίσει να προσφέρει οικονομική βοήθεια σε πάσχοντες από ασθένειες, σε οικογένειες θανόντων – τραυματισθέντες εν ώρα υπηρεσίας, θεομηνίες, ατυχήματα κ.λπ., κατόπιν αιτιολογημένων αιτημάτων.

 Η έναρξη χορήγησης των βοηθημάτων στους αιτούντες θα γίνει κατά προτεραιότητα, αρχής γενομένης με τα αιτήματα που έχουν υποβληθεί από το 2015 έως σήμερα και αφορούν σοβαρούς λόγους υγείας, ενώ τα υπόλοιπα θα εξεταστούν όλα στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

        O Πρόεδρος                              Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος