Η αγανάκτησή μας είναι «ΓΝΗΣΙΑ»!!!

Κατόπιν του πρόσφατου συμβάντος στο Α.Τ. Ομονοίας, την 16 και 17/1/2018, κατά το οποίο δύο συνάδελφοι «σύρθηκαν» σε μία διαδικασία ταλαιπωρίας άνευ λόγου και αιτίας, επειδή αρνήθηκαν αιτιολογημένα να βεβαιώσουν  το γνήσιο της υπογραφής σε έγγραφο του οποίου το περιεχόμενο ήταν, κατά την κρίση τους, τουλάχιστον «προβληματικό», διαπιστώνουμε ότι: