ΚΡΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛ.ΑΣ: Αντιστέκονται στη Νέα Εποχή και αρνούνται τη μετάβαση
 Αρνούνται πολιτική , φυσική και συνδικαλιστική ηγεσία να περάσουν στην Νέα Εποχή.