Ανεξόφλητες αποζημιώσεις πρακτικής εκπαίδευσης της σειράς 2011-2013






Κοινή ανακοίνωση των Ενώσεων Αστυνομικών Υπαλλήλων Αττικής