Ανεξόφλητες αποζημιώσεις πρακτικής εκπαίδευσης της σειράς 2011-2013


Κοινή ανακοίνωση των Ενώσεων Αστυνομικών Υπαλλήλων Αττικής