Χορήγηση Ειδικής άδειας στις περιπτώσεις γονέων με τέκνα που πάσχουν από Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή (Δ.Α.Δ.)

Το αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ με διευκρινιστική διαταγή του αρχηγού, που αφορά «Άδειες ειδικών περιπτώσεων» παρ. 14 του π.δ. 27/1986 «Άδειες προσωπικού Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α' 11), χορηγεί ειδική άδεια διάρκειας έως είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες, ανά έτος, στις περιπτώσεις γονέων με τέκνα που πάσχουν από Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή (Δ.Α.Δ.).Σε αυτή την κατηγορία διαταραχών εμπίπτουν Διαταραχές του Φάσματος Αυτισμού [(α) αυτισμός, β) Σύνδρομο Asperger, γ) Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή μη προσδιοριζόμενη αλλιώς(άτυπος αυτισμός), δ) η διαταραχή Rett και ε) η παιδική αποδιοργανωτική διαταραχή].

 

Η Δ.Ε.Κ.Α επισημαίνει την μεγάλη σημασία και αναγκαιότητα της ως άνω ειδικής άδειας που αποτελεί μία  κατάκτηση του συνδικαλιστικού μας κινήματος, δια μέσω της ΠΟΑΣΥ και πρωτοβάθμιων ενώσεων ,απόρροια της συνολικής μας προσπάθειας και της παράλληλης ευαισθησίας που επέδειξε η Πολιτική και Φυσική Ηγεσία, ως ελάχιστη αναγνώριση της προσφοράς και του έργου μας στην κοινωνία. Αναμένουμε την ίδια θετική κατάληξη να έχει και το χρόνιο αίτημα της Δ.Ε.Κ.Α, αλλά και όλου του συνδικαλιστικού κινήματος στην ΕΛ.ΑΣ ,για την χορήγηση άδειας ασθενείας τέκνων  για το αστυνομικό προσωπικό όπως αντίστοιχα ισχύει για τους δημοσίους υπαλλήλους  σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 4440/2016 καθώς και ειδικής άδειας  σε περιπτώσεις πληγέντων αστυνομικών από πλημμύρες, πυρκαγιές και άλλες φυσικές καταστροφές, ζήτημα το οποίο η Δ.Ε.Κ.Α θεσμικά έφερε με εμπεριστατωμένη πρόταση  στη ΠΟΑΣΥ και στους αρμοδίους φορείς του υπουργείου.

 

 

Για την Δ.Ε.Κ.Α

 

Το μέλος Ε.Γ και Δ.Σ της Π.Ο.Α.Σ.Υ

Μαργετάκης Μανόλης

 

 

Ακολουθεί η ανακοίνωση της ΠΟΑΣΥ:

Προς: Τις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις

Θέμα: «Χορήγηση ειδικής άδειας στο Αστυνομικό Προσωπικό»

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,

Σε συνέχεια των υπ΄αριθμ. 302/2/55α από 11-09-2017 & 055 από 07-09-2017 εγγράφων της Ομοσπονδίας μας και της Ε.Α.Υ. Πειραιά, που αφορούν το αντικείμενο του θέματος, σας κοινοποιούμε τις υπ΄αριθμ. 6005/1/120-γ από 31-05-2018 & 1647/18/1117536 από 04-06-2018 διαταγές της Διεύθυνσης Αστυνομικού Προσωπικού /Α.Ε.Α. και παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας.

Επισημαίνεται ότι, η ως άνω ειδική άδεια αποτελεί μία ακόμη μεγάλη κατάκτηση του συνδικαλιστικού μας κινήματος, απόρροια της συνολικής μας προσπάθειας και της παράλληλης ευαισθησίας που επέδειξε η Πολιτική και Φυσική Ηγεσία, ως ελάχιστη αναγνώριση της προσφοράς και του έργου μας στην κοινωνία.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

        O Πρόεδρος                              Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος