Καθορισμός ύψους, δικαιούχων, όρων και προϋποθέσεων χορήγησης ειδικής αποζημίωσης νυκτερινών για το προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ.


Γνωρίζεται ότι δημοσιεύθηκε η υπ’αρίθμ 8000/32/233-α’ από 16-03-2018 κοινή υπουργική απόφαση σύμφωνα με την οποία καθορίζεται το ανώτατο ετήσιο όριο ωρών νυκτερινής απασχόλησης, των δικαιούχων, των όρων και των προϋποθέσεων χορήγησης ειδικής αποζημίωσης ανά ώρα νυκτερινής απασχόλησης που καταβάλλεται στο ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας.


Δείτε εδώ την κοινή υπουργική απόφαση